Ancestry International DNA, LLC – Sekretesspolicy

TRUSTe

17 juli 2017.

Ancestry International DNA, LLC ("AncestryDNA") vill hjälpa alla att upptäcka, bevara och dela sin släkthistoria genom vår tjänst för DNA-testning och DNA-analys. Vi vill att du ska känna dig bekväm med att använda ditt DNA för att förstå din släkthistoria på ett bättre sätt. Vi vill också hjälpa dig att förstå hur dina DNA-uppgifter delas med andra och hur vi skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Denna integritetspolicy omfattar nya kunder i AncestryDNA utanför USA och användare av webbplatsen (som definieras nedan), fr.o.m. den 17 juli 2017, samt befintliga kunder i AncestryDNA fr.o.m. den 17 augusti 2017. För att se tidigare versioner av sekretesspolicyn, klicka här. Denna sekretesspolicy är del av och bör läsas tillsammans med de allmänna villkor som är tillämpliga för AncestryDNA.

Vår sekretessförbindelse

AncestryDNA erbjuder en DNA-testservice där användare ("Användare") erbjuds att lämna salivprov som vi använder för att extrahera och genomföra vissa DNA-tester ("DNA-tester"). Användare kan upptäcka sin etniska härkomst genom en personanpassad bedömning av etniciteten. Bedömningen skickas online, och andra eventuella släktingar som matchar resultaten av DNA-testerna ("Resultaten") kan identifieras. Detta inkluderar insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter. Vi garanterar att detta görs på ett ansvarsfullt, transparent och säkert sätt som du kan känna tillit och förtroende för. AncestryDNA driver webbplatsen som finns på ancestryDNA.co.uk, och den lokaliserade webbplatsen för ditt land om tillämpligt, ("webbplatsen för AncestryDNA" eller "webbplatsen"). DNA-testerna, webbplatsen för Ancestry DNA och resultaten kallas gemensamt för "tjänsterna".

Genom att använda webbplatsen för AncestryDNA och tjänsterna samtycker du till att AncestryDNA samlar in, lagrar och lämnar ut dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. I denna sekretesspolicy ska AncestryDNA betyda Ancestry International DNA, LLC. ("AncestryDNA" eller "vi" eller "oss").

Genom att lämna ut dina personuppgifter till AncestryDNA samtycker du till överföring och lagring av personuppgifter till USA och inom USA, och till behandling av personuppgifter i USA, Irland och i ditt uppehållsland.

Vissa personuppgifter på webbplatsen för AncestryDNA laddas upp av användare för deras egna personliga och privata ändamål. Vi medger att uppgifter som lämnas ut av användare vid registrering eller köp på vår webbplats eller vid släktforskning är konfidentiella och vi förbinder oss helt och fullt att hjälpa till att skydda dina personuppgifter. AncestryDNA tar frågor om din integritet på allvar och denna uppfattning utgör själva kärnpunkten för de beslut som AncestryDNA tar när vi tillhandahåller denna tjänst. Läs sekretesspolicyn för AncestryDNA och avsnittet om vanliga frågor och svar (FAQ) på webbplatsen för AncestryDNA för mer information.

Ancestry International DNA, LLC har fått TRUSTe:s Privacy Seal, en standardmärkning som innebär att vår sekretesspolicy, våra metoder och webbplatsen har granskats av TRUSTe och att vi följer TRUSTe-programmets riktlinjer, som kan ses här eller på valideringssidan som finns tillgänglig genom att klicka på TRUSTe. TRUSTe-programmet täcker inte uppgifter som kan ha samlats in genom något nedladdningsbart program som kan finnas tillgängligt på vår webbplats eller från webbplatser från tredje part. De täcks av sina egna sekretesspolicyer, som du bör granska och godkänna. Om du har några frågor eller klagomål gällande vår sekretesspolicy eller våra metoder, kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till tillämplig e-postadress eller genom att välja någon av de andra kontaktsätten som visas nedan. Om du har en fråga gällande integritet eller personuppgifter som vi inte har löst på ett korrekt sätt, kontakta TRUSTe här.

Ancestry, dess koncernföretag och tjänsteleverantörer i USA och övriga länder, bearbetar och delar personuppgifter inom EU-området enligt standardkontraktsvillkor som godkänts av EU-kommissionen.

Denna sekretesspolicy bör läsas tillsammans med allmänna villkor för AncestryDNA och, om du godkänner att delta i forskningsprojektet, även det informerade samtycket. Observera att du måste skapa ett Ancestry-konto och logga in på ett konto för Ancestry för att beställa ett DNA-test från AncestryDNA och för att få tillgång till resultaten. Det innebär att du även omfattas av de allmänna villkoren för Ancestry och sekretesspolicyn för Ancestry så du bör läsa igenom dessa dokument. Webbplatsen för Ancestry är en separat prenumerationstjänst som erbjuds av en annan medlem i Ancestrykoncernen ("Ancestry", och gemensamt med dess samarbetspartner, dotterbolag och koncernföretag, "Ancestrys koncernföretag").

 1. 1. Vilka personuppgifter samlar AncestryDNA in?
 2. 2. Hur använder Ancestry mina personuppgifter?
 3. 3. Kommer Ancestry att lämna ut mina personuppgifter till tredje part?
 4. 4. Hantering av sekretessinställningar
 5. 5. Säkerhet
 6. 6. Vad gäller för information som inte är personlig, mobildata och cookies?
 7. 7. Om våra annonser
 8. 8. Tävlingar, undersökningar och kampanjer
 9. 9. Ändringar, uppdateringar och samtycke
 10. 10. Kontakta oss om sekretess

1. Vilka personuppgifter samlar AncestryDNA in från dig eller om dig?

Vi samlar enbart in information som vi anser vara nödvändig för våra legitima affärsintressen, bland annat för att erbjuda dig tjänsterna från AncestryDNA. Här kommer en lista på vilken typ av personuppgifter vi efterfrågar, samlar in eller som du lämnar:

i) Namn, kontaktuppgifter och betalningsinformation: För att beställa ett DNA-test från AncestryDNA och för att få tillgång till dina resultat måste du ha ett konto hos Ancestry. Om du redan har ett konto hos Ancestry behöver du bara ange dina inloggningsuppgifter på webbplatsen för AncestryDNA när du ombeds göra det. Om du inte redan har registrerat dig hos Ancestry måste du göra det innan du beställer förpackningen med ditt DNA-test. Registrering är gratis. Du kommer att behöva behålla dina registreringsuppgifter för att komma åt dina resultat på webbplatsen för AncestryDNA. AncestryDNA behöver dessutom känna till din postadress och dina betalningsuppgifter för att underlätta betalningen och för att du ska kunna göra dina inköp via webbplatsen för AncestryDNA. Mängden av andra personuppgifter som du väljer att lämna till AncestryDNA och till Ancestry bestämmer du själv, men tänk på att din upplevelse av webbplatsen för AncestryDNA kan påverkas om du väljer att inte lämna någon ytterligare information.

ii) Genetisk information: Informationen skapas när du skickar in ett salivprov och vi utför DNA-testet. Den genetiska informationen inklusive resultaten behåller vi eller någon tredje part som har ett avtal med oss. Alla prover lagras, antingen i testlaboratoriet eller på andra anläggningar för lagring i en anonymiserad form och de kan behållas av oss om inte omständigheterna kräver att vi förstör salivprovet eller fram till omständigheterna kräver det eller om de inte längre lämpar sig för teständamål. Du kan när som helst begära att vi förstör provet genom att kontakta oss via kontaktsätten nedan eller i de allmänna villkoren.

iii) Din bakgrund, dina intressen och din släkt: Som användare av webbplatsen för AncestryDNA kan du även välja att dela en viss typ av uppgifter om dig själv t.ex. ålder, kön, bakgrund och intressen med andra användare, t.ex. uppgifter som finns med i din användarprofil. Du kan även bjuda in andra användare så att de kan se dina DNA-resultat. Utöver detta kan du även välja att länka till ditt släktträd hos Ancestry. Mängden och typen av uppgifter som du delar på detta sätt styrs helt av dig själv. Kom i håg att det kan bli enklare att hitta andra släktingar om du delar dina uppgifter. Se Hantering av sekretessinställningar nedan för mer information om hur du kan redigera eller kontrollera vad andra användare kan se om dig.

iv) Dina åsikter och kommentarer: Vid kommunikation med oss eller med andra användare, vid tvister och vid kommunikation med medlemsservice, kommer AncestryDNA och/eller Ancestry att samla in den information du lämnar. Observera att all information du lämnar inom dessa områden kan läsas, samlas in och användas av andra som har tillgång till den. För att ta bort dina personuppgifter från vår blogg eller vår community, kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

v) Minderåriga: Webbplatsen för AncestryDNA och tjänsterna är avsedda för vuxna. Webbplatsen för AncestryDNA förlitar sig på att föräldrar eller vårdnadshavare över 18 år kan bedöma huruvida webbplatsen och tjänsterna är lämpliga att användas av personer under 18 eller inte. När en minderårig använder webbplatsen för AncestryDNA och tjänsterna, är föräldern eller vårdnadshavaren ansvarig för den minderåriges handlingar och anses ha samtyckt till att AncestryDNA får använda den minderåriges personuppgifter. Genom att skicka in ett DNA-test från en minderårig intygar du att du är förälder eller juridiska vårdnadshavare till den minderåriga. Vi söker inte medvetet efter och samlar inte medveten in personuppgifter från minderåriga. Om AncestryDNA får reda på att vi omedvetet har samlat in personuppgifter från en minderårig kommer vi att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att ta bort sådana uppgifter från våra databaser.

2. Hur använder Ancestry mina personuppgifter?

När du lämnar någon typ av information till oss, inklusive ditt DNA-test, kommer informationen att överföras till och lagras i USA och behandlas i USA, Irland och i ditt uppehållsland. Genom att lämna ut personliginformation till oss samtycker du specifikt till överföring och lagring av personuppgifter till USA och inom USA, och till behandling av personuppgifter i USA, Irland och i ditt uppehållsland.

Med förbehåll för de begränsningar som beskrivs i denna sekretesspolicy och i tillämplig lag kan vi använda personuppgifterna för alla rimliga syften relaterade till verksamheten, bland annat för att kommunicera med dig, för att ge dig information om produkter och tjänster som erbjuds av AncestryDNA och Ancestrys koncernföretag, för att svara på dina önskemål, för att uppdatera vårt produktutbud, för att förbättra innehållet och användarupplevelsen på webbplatsen för AncestryDNA, för att ge dig kännedom om intressanta erbjudanden från AncestryDNA eller Ancestry:s koncernföretag och för att förbereda och utföra demografiska och jämförande studier och för reklam, marknadsföring, och PR. Vi kan i synnerhet använda dina personuppgifter på följande sätt:

i) För att tillhandahålla tjänsterna: Vi använder primärt dina personuppgifter för att erbjuda dig relevant information, t.ex. information om resultaten (inklusive uppdateringar om dina resultat), den senaste informationen om DNA-test, informationsuppdateringar som du har begärt genom webbplatsen för AncestryDNA eller för att tillmötesgå kundservicebehov och kundkrav. AncestryDNA kan även använda dina uppgifter för att informera dig om nya funktioner eller andra erbjudanden av intresse från AncestryDNA eller Ancestrys koncernföretag. Vi använder även dina uppgifter för att uppfylla syftet för utlämningen av personuppgifterna, t.ex. för att kunna behandla din beställning. Se Hantering av sekretessinställningar för mer information om hur du kan välja bort eller ändra dina inställningar.

ii) Verifikation: Vi kommer att använda dina personuppgifter för att verifiera din identitet så att du kan genomföra transaktioner via webbplatserna, t.ex. ändra din kontoinformation, hämta glömda inloggningsuppgifter eller slutföra ekonomiska transaktioner avseende betalningar som du gör online.

iii) För interna affärssyften: För att förbättra webbplatsen för AncestryDNA och tjänsterna (eller för att utveckla nya produkter och tjänster) kan vi använda dina personuppgifter för interna dataanalyser, för att undersöka hur webbplatsen för AncestryDNA används, identifiera användningstrender och fastställa effektiviteten för marknadsföringskampanjer.

iv) För att kommunicera med dig: AncestryDNA kan kommunicera med dig i syfte att informera dig om ändringar avseende AncestryDNA, alla produkter och tjänster som är relaterade till AncestryDNA eller för att få feedback från dig om tjänsten för AncestryDNA och dina resultat. Vår kommunikation med dig sker vanligen via e-post, men kan också i vissa fall ske via telefon, brev eller annat kommunikationssätt. Du kan även få reklamerbjudanden från AncestryDNA, Ancestrys koncernföretag, eller från tredje part som har anlitats av AncestryDNA eller Ancestry. Om du inte vill fortsätta att ta emot reklamutskick via e-post kan du avanmäla dig när som helst genom att klicka på avanmälningslänken i e-postmeddelandet eller se Hantering av sekretessinställningar nedan för att lära dig hur du kan avanmäla dig från denna tjänst eller hur du ändrar dina inställningar. Om du vill avanmäla dig från andra kommunikationssätt bör du kontakta oss genom att använda kontaktinformationen nedan.

v) För att distribuera annonser: AncestryDNA strävar efter att visa relevanta annonser. I detta syfte använder AncestryDNA de uppgifter som du lämnar ut till oss samt alla analyser som vi utför, sammantagen demografisk information (t.ex. kvinnor i åldrarna 45–60), anonymiserade data jämförda med data från tredje parter, eller placeringen av cookies och andra spårningstekniker(se närmare avsnitt 6 nedan). På så sätt kan AncestryDNA visa relevanta annonser på webbplatsen för AncestryDNA tillhörande tredje part och på andra platser. Vi ger inte annonsörer tillgång till enskild kontoinformation. AncestryDNA säljer inte, hyr inte ut eller på annat sätt sprider de personuppgifter som du lämnar ut till oss till dessa annonsörer, om du inte gett oss ditt samtycke till att göra det.

vi) För att utföra forskning: AncestryDNA kommer att internt analysera användares resultat för studier i släktforskning, antropologi, evolution, språk, kultur och medicin och andra ämnen. Om du dessutom frivilligt har samtyckt till forskningsprojektets informerade samtycke kan vi använda resultat och andra uppgifter för forskningssamarbete och publicering i enlighet med det informerade samtycket.

3. Kommer AncestryDNA att lämna ut mina personuppgifter till tredje part?

AncestryDNA kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part förutom under mycket begränsade omständigheter, vilka anges nedan. Innan AncestryDNA börjar överföra personuppgifter till någon tredje part som agerar som vår agent kommer vi att bekräfta att de har godkänt, omfattas av eller är skyldiga enligt kontrakt att uppfylla principerna och målen i denna sekretesspolicy. AncestryDNA kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part: (a) med din kännedom och med eventuella relevanta samtycken (exempelvis när du beslutar dig för att dela dina resultat med andra), (b) enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy, (c) enligt rättsliga krav eller tillåtelse eller krav eller tillåtelse från tillsynsmyndigheter, juridiska processer eller för att skydda äganderätten för AncestryDNA, koncernföretaget eller andra användare (även utanför ditt uppehållsland) (d) för att upprätthålla våra allmänna villkor, (e) för att förhindra bedrägeri eller datorrelaterade brott eller (f) för att ge oss möjlighet att få tillgänglig kompensation eller begränsa de skador som vi kan tillfogas.

i) Till Ancestrys koncernföretag: Vi kan dela dina personuppgifter till Ancestrys koncernföretag, så att de kan använda dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy, för att tillhandahålla ytterligare tjänster från Ancestrys koncernföretag samt i syfte att ansluta dig till användare av de andra webbplatser som drivs av Ancestrys koncernföretag. Tjänster och webbplatser tillhörande Ancestry:s koncernföretag omfattas av liknande sekretesspolicyer som du bör granska. Dessutom kan vi, allteftersom vår verksamhet fortsätter att växa och förändras, komma att omstrukturera, köpa eller sälja dotterbolag eller företagsenheter. Vid dessa transaktioner är kunduppgifterna ofta en av de överförda tillgångarna som fortsätter att omfattas av de löften som avgetts i de då rådande sekretesspolicyerna. I händelse av att AncestryDNA, eller huvudsakligen alla dess tillgångar eller inventarier förvärvas, överförs, avyttras (helt eller delvis och inklusive i samband med eventuell konkurs eller liknande åtgärder), kommer personuppgifterna som en del av detta att bli en av de överförda tillgångarna.

ii) Till dina potentiella släktingar: Om AncestryDNA (eller ett av Ancestrys koncernföretag) fastställer att du har en potentiell släkting kan du matchas ihop med den potentiella släktingen när du får dina resultat eller en uppdatering av dina resultat. Dessa möjliga matchningar kommer att kunna se en del av dina personuppgifter, såsom dina etniska regioner, ditt visningsnamn, eller annan profilinformation, beroende på dina sekretessinställningar.

iii) Tredje parts tjänsteleverantörer: Under skydd av tillämpliga avtal kan vi lämna ut personlig information till tredje parts tjänsteleverantörer som utför vissa uppgifter åt oss, inklusive för ändamål såsom datalagring, konsolidering, inhämtning, analys eller annan behandling, samt effektiv hantering av kundinformation och för att hjälpa oss att kommunicera med dig. Vi använder t.ex. tredje part för att behandla dina betalningar och för att hantera webbplatsen för AncestryDNA och vår relation till dig. För att utföra DNA-testerna eller köpa tester använder vi godkända specialiserade laboratorier och lageranläggningar. Dessa tredje parter får endast tillgång till de uppgifter som krävs för att de ska kunna utföra sina tjänster och de har inte rätt att använda dem för andra ändamål. Dessa tredje parter kan inkludera anslutna och icke anslutna tjänsteleverantörer i USA, Europa och inom andra jurisdiktioner.

Obs: Om du klickar dig bort från webbplatsen för AncestryDNA för att besöka en webbplats som tillhör någon tredjepartsannonsör eller -sponsor kan du bli tillfrågad om betalkort eller andra personuppgifter för att köpa eller använda de produkter eller tjänster som erbjuds. Dessa företag har sin egen praxis gällande sekretess och datainsamling. Vi har inget ansvar eller skyldighet för dessa fristående tredjepartspolicyer. Du bör därför noggrant läsa igenom deras sekretesspolicyer om du har funderingar om hur dina uppgifter kan komma att användas. När du besöker någon annan del av webbplatsen för Ancestry kommer du dessutom att omfattas av vår sekretesspolicy som du bör granska och se till att du förstår.

4. Hantering av sekretessinställningar

Du kan hitta och hantera följande sekretessinställningar på inställningssidan för AncestryDNA, som du kan nå genom att gå till statussidan för AncestryDNA och klicka på inställningslänken. Se avsnittet om vanliga frågor och svar (FAQ) på webbplatsen för AncestryDNA för mer information om hur du hanterar dessa sekretessinställningar.

E-postmeddelanden för DNA-matchningar: Du kan välja om du vill få information om eventuella DNA-matchningar och, om tillämpligt, hur ofta du vill få denna information.

Visningsnamn: Du kan välja att visa ditt verkliga namn eller ditt användarnamn på Ancestry för andra Ancestry-användare.

Resultatinställningar (etnicitet): Du kan välja att dela din fullständiga etnicitet med andra matchningar eller enbart de etniska element som delas genom potentiella matchningar.

Länkningar till släktträd: Du kan länka ditt DNA-test eller andra aktiverade DNA-test i ditt Ancestry-konto med ett släktträd som du har skapat.

Åtkomst till DNA-resultat: Om du är ägaren av ett DNA-test kan du välja att bjuda in andra användare att visa, samarbeta eller hantera dina DNA-resultat, vilket kommer att ge dessa användare vissa behörigheter till dina DNA-resultat. Du kan se en tabell över de behörigheterna som du kan ge till betraktare, medarbetare och administratörer här. Om du till exempel utser en annan användare som du litar på för att hantera dina DNA-resultat, kommer han/hon bland annat att kunna radera dina DNA-resultat, ladda ned dina DNA-resultat i råformat och bjuda in andra att visa, samarbeta eller hantera dina DNA-resultat. Du kvarstår som ägare av dina DNA-test och kan ändra eller återkalla behörigheter för ditt DNA-test närsomhelst via sektionen ”Åtkomst till DNA-testresultat” på inställningssidan för dina DNA-test.

Hantera delade länkar om etnicitet: Du kan se länkar till din etnicitet som du har delat med andra användare och om du så önskar radera alla sådana länkar.

Ladda ned dina rådata för DNA: Om du så önskar kan du ladda ned dina rådata för DNA, det vill säga data som' genereras i labbet från ditt DNA-test, innan det har behandlats eller "översatts" till användbar information för att användas för släktforskning. Se vanliga frågor och svar (FAQ) på webbplatsen för AncestryDNA för mer information om nedladdning av rådata för ditt DNA.

Radera detta test från AncestryDNA: Du kan radera dina DNA-test permanent från webbplatsen för AncestryDNA på höger sida av inställningssidan, men när du har raderat ut testet kommer dina DNA-test inte att kunna återställas och denna åtgärd går inte att ångra.

Observera: om du eller vi har raderat resultatet kan kopior av informationen fortfarande finnas på andra ställen, om sådana kopior har delats med andra och kopieras och lagrats. Dessutom kan vi behålla vissa uppgifter för att förhindra identitetsstöld och annan felaktig användning, även om borttagning har begärts. Om du har låtit applikationer eller webbplatser tillhörande tredje part få åtkomst till dina uppgifter kan de behålla dina uppgifter i den utsträckning som tillåts under deras allmänna villkor eller sekretesspolicyer, men de kommer inte längre att kunna komma åt uppgifterna via vår plattform efter det att du loggar ut från dem. Borttagen och raderad information kan finnas kvar i säkerhetskopior under rimlig tid för våra interna verksamhetsändamål, men den kommer inte att finnas tillgänglig för dig eller andra.

Webbplatsinställningar för Ancestry: Klicka här för att se och hantera följande sekretessinställningar på webbplatsen för Ancestry:

 • Inställningar för webbplats/community: låter dig styra vilken information övriga användare på denna community kan få om dig samt inställningarna för de utskick som du vill ha från oss.
 • E-postinställningar: låter dig styra vilka nyhetsbrev, uppdateringar och marknadsföringsutskick som vi skickar till dig via e-post. Du kan när som helst avanmäla dig från att ta emot e-postmeddelanden också i själva e-postmeddelandet genom att klicka på avanmälningslänken.
 • Aviseringar: låter dig styra vilka e-postaviseringar som skickas till dig.
 • Släktträdsinställningar: låter dig styra hur andra kan se, få åtkomst till och/eller redigera alla släktträd som du skapar. Klicka här för att få mer information om släktträdsinställningar.

Det finns även ett antal standardinställningar på webbplatserna för Ancestry som är till för att förbättra din användarupplevelse samt för att skydda din integritet.

5. Säkerhet

AncestryDNA lägger stor vikt vid säkerheten för alla personligt identifierbara uppgifter relaterade till våra användare. Vi har genomfört säkerhetsåtgärder i syfte att skydda mot förlust, missbruk och ändring av de användaruppgifter som vi kontrollerar. Till exempel granskas våra säkerhets- och sekretessmetoder regelbundet och förbättras vid behov, och endast behörig personal har tillgång till personuppgifterna. Vi använder säkra serverprogram för att kryptera ekonomiska uppgifter som du skriver in innan de skickas till oss, och vi arbetar enbart med laboratorier och tredje parter som uppfyller våra säkerhetsstandarder. Vi kan inte garantera att förlust, missbruk eller ändring av uppgifter aldrig kommer att ske, men vi vidtar alla kommersiellt rimliga åtgärder för att förhindra det. Det är även viktigt att du skyddar dig mot obehörig åtkomst till dina lösenord och obehörig användning av din dator.

6. Vad gäller för icke-personliga uppgifter, mobildata och "cookies"?

i) Icke-personliga uppgifter: Din användning av tjänsterna och av webbplatsen för AncestryDNA kan medföra lagring eller insamling av datorgenererade data eller annan information som inte personligen identifierar dig ("icke-personliga uppgifter"). Det kan exempelvis vara att ett DNA-test är anslutet till ditt konto, dina aktiviteter på webbplatsen, den webbplats från vilken du har kommit till webbplatsen för AncestryDNA, en Media Access Control-adress, din datortyp, skärmupplösning, operativsystemsversion och webbläsare, samt uppgifter baserade på din interaktion med webbplatsen, t.ex. webbplatsens logginformation, sidvisningar, och IP-adresser på en anonym basis. Vi måste använda din IP-adress och andra icke-personliga uppgifter för att kunna leverera webbplatsen och våra tjänster till dig samt diagnostisera problem med vår server. Vi kan även samla in icke-personliga uppgifter, t.ex. demografisk information, åldersgrupp och ditt geografiska område. Icke-personliga uppgifter innefattar även personuppgifter som har samlats in på ett sådant sätt att slutprodukten inte identifierar dig eller någon annan användare av webbplatsen personligen, t.ex. genom att använda personuppgifter för att beräkna hur stor procentandel av våra användare som har ett visst riktnummer eller som är kvinnor. Denna teknik hjälper oss att sammanställa sammantagen statistik om våra användare och deras användning av webbplatsen. Vi använder denna statistik för att förbättra designen och innehållet på webbplatsen för AncestryDNA och för att förbereda och leverera våra marknadsföringsprogram. Eftersom icke-personliga uppgifter och anonymiserad information inte identifierar dig, kan vi använda sådan information för varje syfte, inklusive för att vidareförmedla uppgifterna till andra av Ancestrys koncernföretag och till andra tredje parter. I vissa fall kan vi kombinera icke-personliga uppgifter med dina personuppgifter (t.ex. genom att kombinera ditt namn med din geografiska position). Om vi kombinerar icke-personliga uppgifter med personuppgifter hanteras den kombinerade informationen av oss som personuppgifter så länge dessa data är kombinerade, och hur vi använder denna information styrs av denna sekretesspolicy.

ii) Mobildata: Om du besöker webbplatsen för AncestryDNA med en mobil enhet (t.ex. telefon eller surfplatta), samlar vi in den mobila enhetens identifierare, t.ex. enhetstyp, IP-adress och operativsystem. Vi använder mobilanalysprogramvara för att vi ska kunna leverera webbplatsen för AncestryDNA och tjänsterna till dig och för att förstå webbplatsens funktionalitet och tjänster på ett bättre sätt. Webbplatsen för AncestryDNA får med ditt godkännande lagra andra icke-personliga uppgifter från din mobila enhet, t.ex. geografisk plats.

iii) Cookies och andra spårningstekniker: Vi (antingen vi själva eller tredje part utsedda av oss) kan komma att placera cookies, aviseringssignaler, taggar och skript på din dator för att optimera och anpassa webbplatsen för AncestryDNA och din användarupplevelse. Dessa tekniker hämtar inga kontaktuppgifter eller andra privata kontaktuppgifter eller andra personuppgifter från din dators minne, utan registrerar endast information som din dator skickar till oss när du besöker webbplatsen för AncestryDNA t.ex. IP-adresser. Dessa tekniker kan dessutom inkludera avidentifierade demografiska uppgifter eller andra uppgifter som är kopplade till information som du frivilligt skickar till oss (t.ex. din e-postadress) och som endast vidarebefordras i hashformatering som inte är läsbar för människor. Cookies gör det möjligt för vår server att känna igen eller "komma ihåg" vem du är varje gång du återkommer. AncestryDNA kan i begränsad omfattning använda cookies för att leverera innehåll enligt dina intressen och för att mäta annonseffektivitet för AncestryDNA, Ancestrys koncernföretag och andra organisationer. De kan till exempel användas för att spara dina egna inställningar, för att komma ihåg varorna i en kundvagn eller spara ditt lösenord så att du inte' behöver ange det varje gång du loggar in. Dessa tekniker kan också användas för att se hur du navigerar runt och interagerar på webbplatsen för AncestryDNA eller kan användas för att visa dig relevanta annonser antingen på eller utanför webbplatsen.

Du kan radera eller blockera cookies från din dator om du vill (din hjälptext eller handbok förklarar hur du gör), men tjänsten eller vissa delar av webbplatsen för AncestryDNA kanske inte fungerar ordentligt eller överhuvudtaget om du ställer in din webbläsare så att den inte accepterar cookies. För att få reda på mer om cookies och andra spårningstekniker, besök sekretesscentret för Ancestry här. Mer generell information om cookies hittar du på https://www.allaboutcookies.org/.

Lägg märke till att AncestryDNA kan låta tredjepartsannonsörer som presenterar annonser för oss placera och få åtkomst till sina cookies eller pixeltaggar på din dator eller använda icke-personliga uppgifter på annat sätt. Annonsörernas' användning av cookies och pixeltaggar omfattas av deras egna sekretesspolicyer, inte denna sekretesspolicy. Webbplatsen har även funktioner för sociala media, som knappen för "Gilla", widgetar för Facebook som knappen för "dela" och interaktiva miniprogram som körs på vår webbplats. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats eller ställa in en cookie att aktivera funktionen för att fungera ordentligt. Funktioner och widgetar för sociala medier drivs antingen av tredje part eller direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för företaget som tillhandahåller dem.

7. Om våra annonser

AncestryDNA strävar efter att visa relevanta målinriktade annonser både på webbplatsen och på andra platser på internet. AncestryDNA använder vissa tredje parter för att visa dig annonser, relaterade till AncestryDNA och skräddarsydda för dig eftersom de är baserade på dina intressen eller vilka platser du besöker på online. Alla sådana målriktade annonser som placerats på våra vägnar kommer att innehålla information på eller nära annonserna som informerar dig om den tredje part som levererar annonserna till dig och hur du avanmäler dig från sådana annonser i framtiden. Om du inte vill att dessa uppgifter ska användas för att visa målinriktade annonser för dig från oss och våra TRUSTe-anpassade partner kan du avanmäla dig genom att klicka här och här (du måste klicka på två ställen för avanmäla dig). Om du dessutom är Facebook-användare och vill välja bort Facebook-annonser som är anpassade efter de webbplatser du besöker, klicka här.

Observera att du inte kan avanmäla dig på dessa länkar om du inte vill att icke-målinriktade annonser ska visas för dig. Då webbplatsen för AncestryDNA ibland delvis kan stödjas av annonsörer kan du inte "stänga av" den reklam som visas på webbplatsen för AncestryDNA. Du kommer att fortsätta att få allmänna annonser som kanske inte är lika relevanta för dig. Om du undrar över andra intressebaserade annonser som du tar emot på andra webbplatser, kan du besöka https://www.networkadvertising.org/choices/, https://www.aboutads.info/choices/ eller https://preferences-mgr.truste.com/ för ytterligare information om att välja bort annonserna. Våra användare inom EU kan besöka https://www.youronlinechoices.eu/.

Tänk också på att om du tar bort, blockerar eller på annat sätt begränsar cookies, eller om du använder en annan dator eller Internet-webbläsare, kanske du måste förnya ditt val av avanmälning.

8. Tävlingar, undersökningar och kampanjer

Emellanåt anordnar vi tävlingar, undersökningar eller andra särskilda kampanjer på webbplatsen för AncestryDNA där vi frågar efter medlemmars eller besökares kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress eller namn) eller demografisk information (t.ex. postnummer, ålder eller inkomst). Vi använder dessa uppgifter för att skicka reklam till användare om vårt företag eller om de tredje parter som vi samarbetar med. Deltagande i dessa undersökningar eller tävlingar är helt frivilligt och du kan därför välja om du vill lämna ut dessa uppgifter eller inte. Kontaktuppgifter används även om vi skulle behöva kontakta någon deltagare och sådana uppgifter kan komma att delas med andra företag i reklamsyfte men endast med ditt föregående tillstånd och i enlighet med de allmänna villkor som specificeras när du deltar i kampanjen. Om du inte vill få dessa e-postmeddelanden i fortsättningen kan du när som helst välja bort dem genom att följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen i varje kampanjkommunikation eller helt enkelt avböja att delta i kampanjerna.

9. Ändringar, uppdateringar och samtycke

Vi har förbundit oss att följa alla tillämpliga lagar och förordningar som styr insamling och användning av personuppgifter. Då och då kommer AncestryDNA att granska metoderna för hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter för att säkerställa att vi följer vår sekretesspolicy och alla tillämpliga lagar och förordningar. Om vi beslutar att ändra vår sekretesspolicy kommer vi att utge en uppdaterad version av denna policy med en uppdaterad datumförklaring och/eller meddela dig via e-postmeddelande, webbplatsen eller på annat lämpligt sätt innan ändringen börjar gälla om det är en betydande ändring, så att du får kännedom om vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem samt under vilka omständigheter vi lämnar ut dem i enlighet med tillämpliga lagar. Du bör granska vår sekretesspolicy regelbundet för att säkerställa att du känner till eventuella förändringar av den. Om du inte samtycker till förändringar av vår sekretesspolicy och på grund av detta inte vill att vi använder eller innehar dina uppgifter i enlighet med de reviderade villkoren, kan du meddela oss här så att vi kan avsluta ditt konto.

10. Kontakta oss om sekretess

Om du har några frågor gällande denna sekretesspolicy, AncestryDNA:s sekretessrutiner eller din hantering av webbplatsen för AncestryDNA eller om du vill begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter vi har om dig (observera att rätten till åtkomst till personuppgifter kan begränsas i vissa fall), uppdatera och korrigera felaktigheter i dina personuppgifter, vid behov blockera eller radera uppgifter eller opponera dig (vid giltiga skäl) mot hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via e-post genom att använda den tillämpliga e-postadressen eller genom att använda andra kontaktsätt som visas nedan. Vi kommer att besvara alla förfrågningar gällande åtkomst inom 30 dagar. Alla klagomål som du kan ha rörande vår behandling av dina personuppgifter kommer att hanteras av oss i enlighet med tillämpliga lagar.

Kontakta oss via e-post:

Storbritannien och Irland: https://ancestryuk.custhelp.com/app/ask

Australien och Nya Zeeland: https://ancestryau.custhelp.com/app/ask

Kanada: https://ancestryca.custhelp.com/app/ask

Kanada (franska): https://ancestrycafr.custhelp.com/app/ask

Kontakta oss per telefon:

Storbritannien: 0800 404 9723

Irland: 1800 303 664

Australien: 1800 251 838

Nya Zeeland: 0800 440 970

Kanada: 1800 958 9073

Övriga områden: + 353 1 765 1596

Offentlig korrespondens måste skickas via brevpost till:

Ancestry International DNA, LLC
Att.: Member Services
1300 W. Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA