Data Collections
Sorted by Netherlands census & voter lists
Sort by Count
Netherlands, Population Registers Index, 1720-1944 (in Dutch)28,914,523
Netherlands, Census and Population Registers, 1645-1940 (in Dutch)2,668,403
View other census & voter lists collections related to Netherlands (3)

Data Collections
Sorted by Netherlands birth, marriage & death
Sort by Count
Netherlands, Death Index, 1795-1970 (in Dutch)37,873,713
Web: Netherlands, GenealogieOnline Trees Index, 1000-2015 (in Dutch)Free31,826,557
Netherlands, Birth Index, 1784-1917 (in Dutch)31,818,845
Netherlands, Civil Marriage Index, 1795-1950 (in Dutch)26,321,739
Netherlands, Baptism Index, 1557-1902 (in Dutch)22,405,205
View all Netherlands birth, marriage & death (28)

Data Collections
Sorted by Netherlands military
Sort by Count
Netherlands, Army Service Records, 1807-1929 (in Dutch)103,682
A sketch of the history of the war in Europe : from its commencement to the treaty of peace between France and Austria134
Geschiedenis van het regiment Hollandsche Hussaren (in Dutch)127
View other military collections related to Netherlands (9)

Data Collections
Sorted by Netherlands immigration & emigration
Sort by Count
Netherlands, Dutch East India Company Crew Index, 1633-1795 (in Dutch)836,988
Netherlands, Limburg Province, Certificates of Nationality, 1860-1913 (in Dutch)68,237
William Penn and the Dutch Quaker Migration to Pennsylvania455
View other immigration & emigration collections related to Netherlands (5)

Data Collections
Sorted by Netherlands newspapers & periodicals
Sort by Count
Netherlands, Newspaper Announcements Index, 1795-1945 (in Dutch)5,056,879
Algemeen Nederlandsch familieblad, jrg. 16 (in Dutch)172
Algemeen Nederlandsch familieblad, jrg. 17 (in Dutch)153
View other newspapers & periodicals collections related to Netherlands (4)

Data Collections
Sorted by Netherlands pictures
Sort by Count
There are no pictures collections unique to Netherlands
View other pictures collections related to Netherlands (3)

Data Collections
Sorted by Netherlands directories & member lists
Sort by Count
Netherlands, Phone Book Indexes, 1997, 2001, 2002, 2003, 2005 and 2011. (in Dutch)31,865,565
William Penn and the Dutch Quaker Migration to Pennsylvania455
Het Adresboek der Stad Utrecht : bevattende: naamwijzer van het Rijks-, Provinciaal- en Gemeentebestuur, Instellingen, Maatschappijen, enz. (in Dutch)207
Inhoudsopgaaf der registers van de afdeeling bevolkingsregister en van de buurtringen te Amsterdam, over de jaren 1875-1897 (in Dutch)136
View other directories & member lists collections related to Netherlands (5)

Data Collections
Sorted by Netherlands court, land, wills & financial
Sort by Count
Inhoudsopgaaf der registers van de afdeeling bevolkingsregister en van de buurtringen te Amsterdam, over de jaren 1875-1897 (in Dutch)136
Gravelijke Commissie of beveelboeken (in Dutch)91
Nalezing op de nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia (in Dutch)91
Extract authenticq testament van wijlen d'heer Pieter Huguetan, Heer van Vrijhouven (in Dutch)8

Data Collections
Sorted by Netherlands dictionaries, encyclopedias & reference
Sort by Count
Het huis-archief van Batinge (in Dutch)257
Friesche naamlijst (Onomasticon Frisicum) (in Dutch)244
Oude kerkelijke archieven in Friesland (in Dutch)199
Woordenboek bevattende Drentsche woorden en spreekwijzen A-G (in Dutch)70
Notarieele protocollen van 1597 tot 1811, opgenomen in het Archiefdepot der gemeente 's-Gravenhage (in Dutch)41
View other dictionaries, encyclopedias & reference collections related to Netherlands (13)

Data Collections
Sorted by Netherlands maps, atlases & gazetteers
Sort by Count
Aardrijkskundig woordenboek van Nederland (in Dutch)788
Historische atlas, ten gebruike bij het onderwijs in Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis (in Dutch)53
View other maps, atlases & gazetteers collections related to Netherlands (3)

Data Collections
Sorted by Netherlands stories, memories & histories
Sort by Count
Netherlands, Dutch Police Lists of Foreigners, 1930-1954Free2,997
William Penn and the Dutch Quaker Migration to Pennsylvania455
Genealogical record of the Le Van family : descendants of Daniel LeVan and Marie Beau (Huguenots), natives of Picardy, FranceFree356
De Nederlandsche Ambassade-Kapel to Parijs : kerkhistoriesche studie, 1614-1893 (in Dutch)350
Beschrijving der stadt en lande van Breda : behelzende de oudheid van het Graafschap Strijen (in Dutch)322
View all Netherlands stories, memories & histories (73)