All U.S., Social Security Death Index, 1935-2014 results for Ensz

New Search
1-20 of 828

To get better results, add more information such as First Name, Birth Info, Death Info and Location—even a guess will help. or learn more

Search results
View RecordNameBirth DateDeath DateLast Residence
Abe Ensz
xxx1971
xxxxxxxxxxMarion, Kansas, USA
Adina Ensz
xxx1983
xxxxxxxxHutchinson, South Dakota, USA
Adolph B. Ensz
xx xxx2000
xxxxxxxxFresno, California, USA
Alvin H. Ensz
x xxx2002
xxxxxxMcpherson, Kansas, USA
Amelia Ensz
xx xxx1996
xxxxxxxxxStevens, Washington, USA
Ann Ensz
xxx1968
Anna Ensz
x xxx1998
xxxxxMajor, Oklahoma, USA
Anna Ensz
xxx1975
xxxxxxMcpherson, Kansas, USA
Anna Ensz
xxx1973
xxxxxxxxxGage, Nebraska, USA
Anna Ensz
xxx1985
xxxxxxxxDallam, Texas, USA
Annie Ensz
xxx1993
xxxxxxxGlenn, California, USA
B. Ensz
xxx1967
xxxxxxxxFresno, California, USA
Barbara J. Ensz
xx xxx1992
xxxxxxxDenver, Colorado, USA
Barbara Ensz
xxx1968
xxxxxxxxxGage, Nebraska, USA
Bernhard Ensz
xxx1980
xxxxxxxxxGage, Nebraska, USA
Blanche L. Ensz
xx xxx1998
xxx xxxxxxSan Diego, California, USA
Clara Ensz
xx xxx1998
xxxxxxxTurner, South Dakota, USA
Clara Ensz
xx xxx2001
xxxxx xxxxxxMinnehaha, South Dakota, USA
D. Ensz
xxx1981
xxxxxMajor, Oklahoma, USA
D. G. Ensz
xxx1989
Results 1-20 of 828
per page

Keyboard shortcuts

  • nNew
  • rRefine
  • pPreview record
  • >Next result
  • <Previous result