New Search
1-20 of 3,270,126
 1. Sir Paul Bart Gore found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxDonegal, Ireland
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxLondon, England
  ResidencexxxxIreland
  DeathxxxxMiddlesex, Virginia, USA
  Record information.
  Fatherxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (1567-xxxx)
  Motherxxxxxxxx xxxxxxxx (1564-xxxx)
  SpouseMrs Elizabeth (Mainwaring) Gore (1576-xxxx)
  16842 People9 Records178 Sources
 2. Sir Paul Bart Gore Jr found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxDonegal, Ireland
  Deathxxxx xxxxxxxxDonegal, Ireland
  Record information.
  SpouseAnn Leonard (1602-xxxx)
  87099 People0 Records1 Source
 3. Paul Goar found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxDonegal, Ireland
  Marriagexxxx xxxxxxxxDonegal, Ireland
  DeathxxxxMiddlesex, Virginia, USA
  Record information.
  SpouseMargaret Breeze (1609-xxxx)
  1133 People0 Records2 Sources
 4. Sarah Gore found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxLouth, Ireland
  Marriagexxxx xxxxxxxxVirginia, USA
  Deathxxxx xxxxxxxxVirginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxx (1607-xxxx)
  Motherxxxxxx (1611-xxxx)
  SpouseJohn Thomas O'Sullivan (1637-xxxx)
  42256 People0 Records6 Sources
 5. Sir Paul Goar found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxDonegal, Ireland
  Marriagexxxx xxxxxxxxDonegal, Ireland
  DeathxxxxMiddlesex, Virginia, USA
  Record information.
  SpouseMargaret Goar (1609-xxxx)
  9746 People0 Records7 Sources
 6. Paul Goar found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxDonegal, Ireland
  Marriagexxxx xxxxxxxxDonegal, Ireland
  DeathMiddlesex, Virginia, USA
  Record information.
  SpouseMargaret Breeze (1609-xxxx)
  1437 People0 Records2 Sources
 7. Sara Gore found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxLouth, Ireland
  MarriagexxxxVirginia, USA
  Deathxxxx xxxxxxxxVirginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxx
  SpouseJohn Thomas O'Sullivan (1637-xxxx)
  11815 People0 Records3 Sources
 8. John Gore found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxDonegal, Ireland
  MarriagexxxxMiddlesex, Virginia, USA
  Deathxxxx xxxxxxxxxxLancaster, Virginia, USA
  Record information.
  Fatherxxx xxxx xxxx xxxx (1600-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxx (1615-xxxx)
  SpouseMargaret Jane Dingess (1609-xxxx)
  3825 People1 Record4 Sources
 9. Thomas Crowe found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  SpouseCecily Annie Lottie Small (1600-xxxx)
  27573 People1 Record1 Source
 10. Ann Cary found in

  Record information.
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxMiddlesex, Virginia, USA
  Record information.
  SpouseOswald Cary
  13786 People2 Records2 Sources
 11. Oswald CARY found in

  Record information.
  Birth1640 Middlesex, Virginia, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxMiddlesex, Virginia, USA
  ResidenceVirginia, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxMiddlesex, Virginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxx (1600-xxxx)
  Motherxxxxxxx xxxxxxx (1617-xxxx)
  SpouseAnn JACKSON (1645-xxxx)
  20305 People5 Records7 Sources
 12. Christopher Kilby (Kilbee) found in

  Record information.
  Birth1640 Middlesex, Virginia, USA
  MarriagexxxxVirginia, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxLancaster, Virginia, USA
  DeathxxxxMiddlesex, Virginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxx xxxxxxxx (1626-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxx (1629-xxxx)
  SpouseChristopher Kelby
  14137 People6 Records25 Sources
 13. James I. Gore found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxDonegal, Ireland
  MarriagexxxxEngland
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxSuffolk, Massachusetts, USA
  Record information.
  SpouseRhoda Rose (1605-xxxx)
  1051 People0 Records0 Sources
 14. Sarah Gore found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxLouth, Ireland
  Marriagexxxx xxxxxxFauquier, Virginia, USA
  Deathxxxx xxxxxxxxVirginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxx (1607-xxxx)
  Motherxxxxxx (1611-xxxx)
  SpouseJohn Thomas O'Sullivan (1637-xxxx)
  1827 People2 Records31 Sources
 15. Margaret Gore found in

  Record information.
  Birth1601 Isle of Wight, England
  MarriagexxxxVirginia, USA
  ResidencexxxxVirginia, USA
  DeathxxxxVirginia, USA
  Record information.
  SpouseJonathon Thomas Giles (1597-xxxx)
  18005 People4 Records6 Sources
 16. John Carrier found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  SpouseSusanna Asher (1650-xxxx)
  1285 People0 Records0 Sources
 17. Thomas Gray found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxxSurrey, England
  MarriagexxxxVirginia, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxSurry, Virginia, USA
  Record information.
  SpouseGrace Singleton (1635-xxxx)
  7166 People0 Records1 Source
 18. Anna walsh end found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxxWaterford, Ireland
  MarriagexxxxVirginia, USA
  DeathxxxxVirginia, USA
  Record information.
  SpouseJohn Thomas Crow (Crowe) (1594-xxxx)
  40822 People0 Records2 Sources
 19. Anna Ann Mrs John Crowe found in

  Record information.
  Birth1595 Ireland
  MarriageVirginia, USA
  DeathVirginia, USA
  Record information.
  SpouseJohn Crowe Crow (1594-xxxx)
  103177 People1 Record14 Sources
 20. Captain Paul GORE

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxDonegal, Ireland
  Marriagexxxx xxxxxxxxDonegal, Ireland
  Deathxxxx xxxxxxxxDonegal, Ireland
  Record information.
  SpouseRhoda Gardner (1615-xxxx)
  391 People0 Records1 Source
Results 1-20 of 3,270,126
 per page