New Search
1-20 of 49,944
 1. John Alman Sarvis found in

  Record information.
  Birthxxx1883 Horry, South Carolina, USA
  DeathxxxxMarion, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxx x xxxxxx (1861-xxxx)
  Motherxxxxx xxxx xxxxxxx (1866-xxxx)
  SpouseMary Elizabeth "Betty" Stevens (1883-xxxx)
  51870 People0 Records0 Sources
 2. Ollie Orilla Sarvis found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  MarriagexxxxHorry, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxxx (1861-xxxx)
  Motherxxxxx xxxx xxxxxxx (1867-xxxx)
  SpouseBenjamin Dow Hardee (1883-xxxx)
  112439 People4 Records8 Sources
 3. Joshua "Josh" James Sarvis found in

  Record information.
  Birthxx xxx1893 Horry, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (1861-xxxx)
  Motherxxxxx xxxx xxxxxx (1867-xxxx)
  SpouseUrsula Sudie Susan Cannon (1897-xxxx)
  234 People5 Records14 Sources
 4. Polly Ann Sarvis found in

  Record information.
  Birthx xxx1890 Horry, South Carolina, USA
  Marriagexxxx xxxxxSaluda, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathx xxx xxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (1861-xxxx)
  Motherxxxxx xxxx xxxxxxx (1865-xxxx)
  SpouseNorton McCaskill Hardee (1880-xxxx)
  107150 People4 Records8 Sources
 5. Joseph Leonard Sarvis found in

  Record information.
  Birth1886 South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxDillon, South Carolina, USA
  Deathxxxx xxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx x xxxxx xxxxxx (1861-xxxx)
  Motherxxxxx x xxxxxxx (1865-xxxx)
  SpouseMary O Squires (1891-xxxx)
  233 People7 Records7 Sources
 6. Doretha M. Sarvis found in

  Record information.
  Birthxx xxx1896 Horry, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (1861-xxxx)
  Motherxxxxx xxxx xxxxxxx (1866-xxxx)
  SpouseBert Mack Stevens (1889-xxxx)
  4739 People7 Records8 Sources
 7. Molcie Marie Sarvis found in

  Record information.
  Birth1883 South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxx xxxxxRapides, Louisiana, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxxxRapides, Louisiana, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx x xxxxxx (Born 1851)
  Motherxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (1844-xxxx)
  SpouseJames Hines Singletary (Born 1872)
  1927 People2 Records3 Sources
 8. Flosie Sarvis found in

  Record information.
  Birth1894 South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxx x xxxxxx (1861-xxxx)
  703 People2 Records2 Sources
 9. Lydia E Sarvis found in

  Record information.
  Birth1891 South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxx x xxxxxx (1861-xxxx)
  703 People2 Records2 Sources
 10. Ollie O Sarvis found in

  Record information.
  BirthFeb 1888 California, USA
  Residence1900 Bayboro, Horry, South Carolina, USA
  Record information.
  FatherDoctor J Sarvis (1861-1931)
  Record information.
  MotherSarah J Sarvis (Born 1865)
  15534 People1 Record1 Source
 11. John Thomas Sarvis found in

  Record information.
  Birthxx xxx1883 Horry, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (1847-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (1849-xxxx)
  9569 People1 Record1 Source
 12. Baby Boy Sarvis found in

  Record information.
  Birth1900
  Deathxxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx (1861-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxx xxxx xxxxxx (1867-xxxx)
  17049 People1 Record1 Source
 13. Ella May Prince found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxx xxxxHorry, South Carolina, USA
  MarriagexxxxHorry, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxx xxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxMarion, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (1853-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxx (1856-xxxx)
  SpouseLorenza Dow Sarvis (1872-xxxx)
  3989 People7 Records11 Sources
 14. Sarah Elizabeth Sarvis found in

  Record information.
  Birthxxx1869 Horry, South Carolina, USA
  Marriagexxxx
  Residencexxxx xxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxx xxxxxx (1830-xxxx)
  Motherxxxxx xxxx xxxxxxx (1838-xxxx)
  SpouseJohn “Jack” Julius Jones (1857-xxxx)
  76186 People7 Records9 Sources
 15. George Mc Coy Sarvis found in

  Record information.
  Birthx xxx1887 South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx x xxxxxx (Born 1861)
  Record information.
  Motherxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (1867-xxxx)
  950 People2 Records2 Sources
 16. Elizabeth “Lizzie” Sarvis found in

  Record information.
  Birthxxx1850 South Carolina, USA
  Marriagexxxx
  Residencexxxx xxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxx xxxxxx (Born 1802)
  Motherxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (1838-xxxx)
  SpouseAllen Campbell Johnson (1848-xxxx)
  318 People7 Records9 Sources
 17. John Richardson Sarvis found in

  Record information.
  Birthxx xxx1914 Horry, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxxFlorence, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxxx (1861-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (1882-xxxx)
  SpouseFlora Mae Strickland Sarvis (1924-xxxx)
  17055 People9 Records18 Sources
 18. Clarence Edward Zarfos found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxx xxxxxYork, Pennsylvania, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxYork, Pennsylvania, USA
  Residencexxxx xxxxxYork, Pennsylvania, USA
  Deathxx xxx xxxxYork, Pennsylvania, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxx xxxxxx (1847-xxxx)
  Motherxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (1857-xxxx)
  SpouseLottie M. Winters (1890-xxxx)
  31458 People19 Records30 Sources
 19. Louis Norman Zarfoss found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxx xxxxxYork, Pennsylvania, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxYork, Pennsylvania, USA
  Residencexxxx xxx xxxxxYork, Pennsylvania, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxLancaster, Pennsylvania, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxx xxxxxx (1847-xxxx)
  Motherxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (1857-xxxx)
  SpouseLuira Marion Diehl (1891-xxxx)
  2726 People22 Records22 Sources
 20. Ruby Ellen Skipper -Sarvis found in

  Record information.
  Birthxx xxx1914 South Carolina, USA
  Marriagexx xxx xxxx
  Residencexxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxxSouth Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx x xxxx (Born 1877)
  Motherxxxx xxxx (Born 1881)
  SpouseFred Holcumber “Holcomb” “Holcum” O. Lewis (1893-xxxx)
  765 People5 Records8 Sources
Results 1-20 of 49,944
 per page