New Search

To get better results, add more information such as Location—even a guess will help. or learn more

 1. Edward F Todd found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxx Horry, South Carolina, USA
  Marriagexxxx Georgia, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxx Horry, South Carolina, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Horry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxx xxxx (1829-xxxx )
  Motherxxxxx xxxxxxxx (1838-xxxx )
  SpouseMary E. Todd (1878-xxxx )
  1232 People9 Records13 Sources
 2. William Edward Todd found in

  Record information.
  Birth1866 Clinton, Ohio, USA
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxx Wayne, Iowa, USA
  Residencexxxx xxxxxxxx Wayne, Iowa, USA
  Deathxxxx Iowa, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxx xxxx (1837-xxxx )
  Motherxxxxx x xxxxx (1840-xxxx )
  SpouseKatherine Blanche Kinderman (Born 1884)
  3826 People4 Records4 Sources
 3. Leah Knight found in

  Record information.
  Birthx xxx 1866 Kansas, USA
  Marriagexxxx
  Residencexxxx xxxxxxxxxxx Leavenworth, Kansas, USA
  Deathxx xxx xxxx Leavenworth, Kansas, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxx (1832-xxxx )
  Motherxxxxxxxxx xxxxxxx (1831-xxxx )
  SpouseJohn L Todd (Born 1857)
  32569 People9 Records11 Sources
 4. Isobella Lees found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxx Angus, Scotland
  Marriagexxxx Angus, Scotland
  Residencexxxx xx xxxxxxxx Angus, Scotland
  Deathxxxxxxxx Toronto, Ontario, Canada
  Record information.
  Fatherxxxxxxxxx xxx (Born 1846)
  Motherxxxxxxx xxxx (Born 1845)
  SpouseAndrew Todd (1866-xxxx )
  1762 People9 Records13 Sources
 5. Mary Elizabeth- LYDA found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxx Macon, Missouri, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxx Macon, Missouri, USA
  Residencexxxx Macon, Missouri, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxx Macon, Missouri, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxxx xxxx (1834-xxxx )
  Motherxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (1836-xxxx )
  SpouseWilliam Irvin- TODD (1856-xxxx )
  190 People12 Records21 Sources
 6. Maud Estelle Rork/Todd found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxx Woodford, Illinois, USA
  Marriagexxxx xxxxxxxxxx Champaign, Illinois, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxxx Montgomery, Kansas, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Montgomery, Kansas, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxx xxxx (1838-xxxx )
  Motherxxxxxxx xxxxxxxxxxx (1844-xxxx )
  SpouseAlbert Edward Todd (1869-xxxx )
  65334 People10 Records20 Sources
 7. Ada Todd found in

  Record information.
  Birthxx xxx 1866 Wake, North Carolina, USA
  Marriagexxxx North Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxx xxxxxx Wake, North Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxx Durham, North Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxx xxxx (1832-xxxx )
  Motherxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (1833-xxxx )
  SpouseMiles Atlas Scarborough (1862-xxxx )
  7433 People7 Records11 Sources
 8. Charlotte Frances Todd found in

  Record information.
  Birthx xxx 1866 Marion, Missouri, USA
  Residencexxxx Marion, Missouri, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxx Los Angeles, California, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (1814-xxxx )
  Record information.
  Motherxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (1841-xxxx )
  9932 People7 Records9 Sources
 9. Emma Mary Todd found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxx Derbyshire, England
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Derbyshire, England
  Residencexxxx xxxxxxxxxxx Derbyshire, England
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxx New South Wales, Australia
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxx (1835-xxxx )
  Motherxxxxxx xxxxxxxxx (1829-xxxx )
  SpouseSamuel Harris (1865-xxxx )
  298 People13 Records18 Sources
 10. Harriet Adams Todd found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxx Essex, Massachusetts, USA
  Marriagexx xxx xxxx
  Residencexxxx xxxxxxxxxx Milwaukee, Wisconsin, USA
  Deathx xxx xxxx San Francisco, California, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxx xxxx (1827-xxxx )
  Motherxxxx x xxxxx (1829-xxxx )
  SpouseWilliam Johnson Merriam (1865-xxxx )
  59643 People12 Records12 Sources
 11. Herbert Todd found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxx Norfolk, England
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxx Yorkshire, England
  Residencexxxx xxxxxxxxx Norfolk, England
  Deathxx xxx xxxx Manchester, Jamaica
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxx xxxx (1840-xxxx )
  Motherxxxx xxxx xxxx xxxxxx (1843-xxxx )
  SpouseRachel Ann Todd (nee Gunhouse) (1868-xxxx )
  607 People12 Records16 Sources
 12. James Todd found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxx Essex, England
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Queensland, Australia
  Residencexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Essex, England
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Queensland, Australia
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxx (1842-xxxx )
  Motherxxxxxx xxxxxxxx (1840-xxxx )
  SpouseFrances Elizabeth Young (1869-xxxx )
  998 People17 Records36 Sources
 13. Jeannette Laura Todd found in

  Record information.
  Birth1867 Connecticut, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx New York, USA
  Residencexxxx xxxxxxx Oswego, New York, USA
  Deathxxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxxx x xxxx (1839-xxxx )
  Motherxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (1841-xxxx )
  SpouseJohn Amos Williams Sagendorf (1876-xxxx )
  40548 People6 Records6 Sources
 14. John Parker Todd found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxx Fayette, Kentucky, USA
  Residencexxxx xxxxxxxx Fayette, Kentucky, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxx Johnson, Missouri, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxx (1818-xxxx )
  Record information.
  Motherxxxx xxxxxxx (1830-xxxx )
  42797 People1 Record2 Sources
 15. Mary Gertrude Todd found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxx Douglas, Illinois, USA
  Marriagexxxx
  Residencexxxx xxxxxxx Douglas, Illinois, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxx Cleveland, Oklahoma, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (1834-xxxx )
  Motherxxxx xxxxx xxxxxx (1842-xxxx )
  SpouseCharles E Swihart (Born 1865)
  26788 People7 Records7 Sources
 16. Carolyn Lavinia "Carrie" Todd found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxx xxxxx Abbeville, South Carolina, USA
  Marriagexxxx Abbeville, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxxx Laurens, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxx Laurens, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx xxxx (1824-xxxx )
  Motherxxxx xxx xxxxxxxxxx (1830-xxxx )
  SpouseJohn Olynthus Cunningham "Lyntt" Fleming (1843-xxxx )
  3654 People13 Records28 Sources
 17. Grace Todd found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxx Durham, England
  Residencexxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Durham, England
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxxxx Durham, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxx (1828-xxxx )
  Record information.
  Motherxxxxxxxx xxxxxx (1829-xxxx )
  6997 People2 Records4 Sources
 18. Mary Georgina Todd found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxx Ontario, Canada
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxx Ontario, Canada
  Residencexxxx xxxxxxxx Ontario, Canada
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxx Ontario, Canada
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx xxxx (Born 1816)
  Motherxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (Born 1826)
  SpouseCharles Edgar Byron (Born 1852)
  5560 People3 Records3 Sources
 19. Gwenllian Treharne found in

  Record information.
  Birthxxx 1863 Glamorgan, Wales
  Residencexxxx xxxxxxxxxxx Glamorgan, Wales
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxxxx Glamorgan, Wales
  Record information.
  Motherxxxxxx xxxxxxxx (1839-xxxx )
  15961 People6 Records7 Sources
 20. Sallie Caldwell Todd found in

  Record information.
  Birth1854 Louisiana, USA
  Residencexxxx xxxxxxxx Morehouse, Louisiana, USA
  Deathxxx xxxx Lawrence, Indiana, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxx xxxx (1826-xxxx )
  Record information.
  Motherxxxx xxxx xxxxxxx (1827-xxxx )
  82438 People9 Records9 Sources

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search