New Search
1-20 of 1,645,118
 1. Charles Monroe Stephan Stephens Stevens found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  Motherxxxxxx xxx xxxx (1884-xxxx)
  SpouseEva O Lee (1905-xxxx)
  74645 People11 Records17 Sources
 2. James Burns Stevens found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxx xxxx (1884-xxxx)
  2525 People0 Records4 Sources
 3. Minnie Mae Stephan Stephens Stevens Barnhill found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Marriagexx xxx xxxxHorry, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathx xxx xxxx xxxx xxxxxxPolk, Florida, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  Motherxxxxxx xxx xxxx (1884-xxxx)
  SpouseThomas Curtis Barnhill (1896-xxxx)
  74645 People12 Records20 Sources
 4. Daniel William Stephan Stephens Stevens found in

  Record information.
  Birthxx xxx1908 Horry, South Carolina, USA
  Marriagex xxx xxxx xxxx xxxxxFlorence, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathx xxx xxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  Motherxxxxxx xxx xxxx (1884-xxxx)
  SpouseAllie Smith (1912-xxxx)
  74645 People11 Records20 Sources
 5. Luther D Reverend Stephan Stephens Stevens found in

  Record information.
  Birthxx xxx1904 Horry, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathx xxx xxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  Motherxxxxxx xxx xxxx (1884-xxxx)
  SpouseMaggie Hall (1920-xxxx)
  74645 People8 Records11 Sources
 6. Mattie Ruth Stevens found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx x xxxxxxx (1875-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxx xxxxxxx (1884-xxxx)
  SpouseHenry Hallie Cannon (1917-xxxx)
  45 People4 Records5 Sources
 7. Nathaniel Stevens found in

  Record information.
  Birthx xxx1917 Dillon, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  DeathDillon, South Carolina, USA
  Record information.
  Motherxxxxxx xxxxxxx (Died xxxx)
  54 People1 Record1 Source
 8. Nathan B Stevens found in

  Record information.
  Birthx xxx1916 Horry, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  Motherxxxxxx xxx xxxx (1884-xxxx)
  SpouseMartha (Born 1908)
  29442 People6 Records6 Sources
 9. James Burns Stevens found in

  Record information.
  Birthxx xxx1912 Horry, South Carolina, USA
  ResidencexxxxSouth Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  Motherxxxxxx xxx xxxx (1884-xxxx)
  SpouseEvelyn Elnita Watts (1925-xxxx)
  547 People8 Records15 Sources
 10. Essie Clyde Stevens found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  Motherxxxxxx xxx xxxx (1884-xxxx)
  SpouseBake Ridge Bessant (1905-xxxx)
  29442 People4 Records4 Sources
 11. Henry Clay Stevens found in

  Record information.
  Birthxx xxx1921 Horry, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  Motherxxxxxx xxx xxxx (1884-xxxx)
  SpouseJelzy Caldonia Caines (1918-xxxx)
  4739 People9 Records9 Sources
 12. Mary Bertha Stevens found in

  Record information.
  Birthxx xxx1920 South Carolina, USA
  Marriagexx xxx xxxx
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  Motherxxxxxx xxx xxxx (1884-xxxx)
  SpouseSamuel Junior “June” Tyler (1919-xxxx)
  1055 People7 Records10 Sources
 13. Annie Isola StephanStephens Stevens Carroll found in

  Record information.
  Birthxx xxx1900 Horry, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  Motherxxxxxx xxx xxxx (1884-xxxx)
  SpouseALTON ELISHA CARROLL (1906-xxxx)
  74645 People9 Records14 Sources
 14. Martha Louise Tyler Hall Stevens found in

  Record information.
  Birthx xxx1924 Horry, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxMarion, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  Motherxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx (1884-xxxx)
  SpouseWilliam James Stevens (1915-xxxx)
  2442 People4 Records8 Sources
 15. Alice Louise Stevens found in

  Record information.
  Birth1924 South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxx xxxx xxxxxxx (1884-xxxx)
  1382 People1 Record5 Sources
 16. Woodrow Wilson Stevens found in

  Record information.
  Birthxx xxx1914 Horry, South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Deathx xxx xxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxx xxx xxxx (1884-xxxx)
  226531 People3 Records8 Sources
 17. Elbert Stevens found in

  Record information.
  Birth1909 South Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxEdgefield, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxx xxxxxxx (Born 1888)
  2525 People1 Record2 Sources
 18. Martha Stevenson found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxPassaic, New Jersey, USA
  Residencexxxx xxxxxxxHudson, New Jersey, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (1860-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxx xxx xxxxxxx (1865-xxxx)
  2543 People2 Records2 Sources
 19. Woodrow Stevens

  Record information.
  BirthxxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  DeathxxxxxxxHorry, South Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
  Record information.
  Motherxxxxxx xxxx
  83 People0 Records0 Sources
 20. Mary Alice Stevens found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxColeman, Texas, USA
  Marriagexx xxx xxxxIrion, Texas, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxColeman, Texas, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxColeman, Texas, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (1870-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxx xxxxxx (1874-xxxx)
  SpouseFrank Marion Stringer (1900-xxxx)
  2622 People12 Records15 Sources
Results 1-20 of 1,645,118
 per page