New Search
 1. Record information.
  Name
  Maria Rosenkrantz
  [Maria Hardenberg]
  Residence
 2. Record information.
  Name
  Mary Frances Hardenbergh
  Residence
 3. Record information.
  Name
  Mary Frances Hardenbergh
  Residence
 1. [Maria Hardenberg]
  Residence
  x xxx xxxx xxxxx xxxxxx New York, USA
 2. Residence
  xxx xxxx xxx xxxx xxxxx New York, USA
 3. Residence
  xxx xxxx xxx xxxx xxxxx New York, USA