New Search
 1. Record information.
  Name
  Joseph Weaver
  Residence
  xxxxxxxxxxx Pennsylvania, USA
 2. Record information.
  Name
  Joseph Weaver
  Other
  Indiana
 3. Record information.
  Name
  Joseph Weaver
  Residence
  xxxxxxxxxxx Pennsylvania, USA
 4. Record information.
  Name
  Joseph Weaver
  Spouse
  Maria Bartholomew
  Marriage
  Vital
 5. Record information.
  Name
  J C Weaver
  Other
  Iowa
 6. Record information.
  Name
  J C Weaver
  Other
  Iowa
 7. Record information.
  Name
  J C Weaver
  Other
  Iowa
 8. Record information.
  Name
  J C Weaver
  Other
  Iowa
 9. Record information.
  Name
  Emma J Weaver
  Other
  Indiana
 10. Record information.
  Name
  Pearl J Weaver
  Other
  Indiana
 11. Record information.
  Name
  Pearl J Weaver
  Other
  Indiana
 12. Record information.
  Name
  Pearl J Weaver
  Other
  Indiana
 13. Record information.
  Name
  Pearl J Weaver
  Other
  Indiana
 14. Record information.
  Name
  Abijah J Weaver
  Other
  Indiana
 15. Record information.
  Name
  Abijah J Weaver
  Other
  Illinois
 16. Record information.
  Name
  Abijah J Weaver
  Other
  Illinois
 17. Record information.
  Name
  A J Weaver
  Other
  Illinois
 18. Record information.
  Name
  A J Weaver
  Other
  Illinois
 19. Record information.
  Name
  Minnie J Weaver
  Other
  Indiana
 1. Residence
  xxxxxxxxxxx Pennsylvania, USA
 2. Residence
  xxxxxxxxxxx Pennsylvania, USA
 3. Spouse
  Maria Bartholomew
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Connecticut, USA
  Vital
  xx xxx xxxx

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search