New Search
1-20 of 183
 1. Rosie Trinity Borges found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxFresno, California, USA
  Marriagexxxx
  Residencexxxx xxxxxxxxKings, California, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxx xxxxxOrange, California, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxx x xxxxxx (1882-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (1893-xxxx)
  SpouseThony Andre (Born 1924)
  16165 People5 Records6 Sources
 2. Theresa BORGES found in

  Record information.
  Birthx xxx1922 Hawaii, USA
  No publicly available family members
  354 People3 Records6 Sources
 3. Teresa B Rodriguez found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxVictoria, Texas, USA
  No publicly available family members
  392 People10 Records14 Sources
 4. totgeborene Tochter Zwilling Börjes found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxFriesland, Lower Saxony, Germany
  No publicly available family members
  2222 People0 Records0 Sources
 5. Rosetta "Tee Ta" Bourgeois found in

  Record information.
  Birthxx xxx1895 Louisiana, USA
  Residencexxxx xxx xxxxxxxxOrleans, Louisiana, USA
  Deathxxx xxxx xxx xxxxxxxxOrleans, Louisiana, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxxxx (1866-xxxx)
  Motherxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (1870-xxxx)
  SpouseOliver Joseph Morris (1898-xxxx)
  631 People6 Records7 Sources
 6. Deatrice Jean Brucene Burgess found in

  Record information.
  Birthxx xxx1967 Ohio, USA
  ResidencexxxxxColumbiana, Ohio, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxColumbiana, Ohio, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx xxxxxxx (1908-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxxx xxxx xxxxxx (1944-xxxx)
  6311 People3 Records3 Sources
 7. Terree Terrinda Burgess found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxxCumberland, North Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxx xxxxxxxRiverside, California, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxBell, Texas, USA
  No publicly available family members
  5471 People9 Records12 Sources
 8. Tammy Mae Burgess Krouse found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxCumberland, New Jersey, USA
  Marriagexxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxCumberland, New Jersey, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxEssex, New Jersey, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxCumberland, New Jersey, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (1936-xxxx)
  SpouseJames Thomas Santolini (Died xxxx)
  1258 People7 Records7 Sources
 9. Vera Timola Burgess found in

  Record information.
  Birthxx xxx1957 Buncombe, North Carolina, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxMecklenburg, North Carolina, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxxxMecklenburg, North Carolina, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxMecklenburg, North Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx xxxxxxx (1933-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxxx xxxxx (1937-xxxx)
  SpouseJames Edward Eaton (1947-xxxx)
  610 People12 Records13 Sources
 10. Twins (daughters) Burgess found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxx xxxxxSanilac, Michigan, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxx xxxxxSanilac, Michigan, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxx xxxxxxx (1924-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (1930-xxxx)
  2317 People0 Records0 Sources
 11. Theresa Barajas found in

  Record information.
  Birthx xxx1938 Oklahoma, USA
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxLincoln, New Mexico, USA
  Residencexxxx xxxxxxxEctor, Texas, USA
  Deathxx xxx xxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxxxxx x xxxxxxx (1912-xxxx)
  Motherxxxx xxxxx xxxxxx (1914-xxxx)
  SpouseVon Ray Trotter (1937-xxxx)
  4937 People6 Records8 Sources
 12. Nellie Teresa "Teri" Burgess found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxLaurens, South Carolina, USA
  No publicly available family members
  39 People9 Records11 Sources
 13. Thelma (Tutney) BURGESS

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxx xxxxxHoward, Maryland, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxMaryland, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxMaryland, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxx (1903-xxxx)
  Motherxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (1899-xxxx)
  3022 People3 Records3 Sources
 14. Norma Talmadge "Teny" Burgess found in

  Record information.
  Birthxx xxx1927 Smyth, Virginia, USA
  No publicly available family members
  16022 People6 Records10 Sources
 15. Stella Thereza "Terri" Burgess found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
  No publicly available family members
  600 People8 Records8 Sources
 16. Thomasa (Tomasita) Barajaz found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxWill, Illinois, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxLake, Indiana, USA
  Record information.
  Fatherxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (1894-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxxx (1899-xxxx)
  SpouseEusebio Gutierrez (1903-xxxx)
  177 People3 Records10 Sources
 17. Thomasena Burgess found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxGeorgetown, South Carolina, USA
  Marriagex xxx xxxx xxx xxxx xxxxxNew York, USA
  Residencexxxx xxxxxxxx xxxxxxGeorgetown, South Carolina, USA
  Deathx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxNew York, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxx (1878-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxx (1881-xxxx)
  SpouseLeon N Duncan (1916-xxxx)
  103 People7 Records7 Sources
 18. Theresa Borgese found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxNew York, USA
  No publicly available family members
  400 People16 Records17 Sources
 19. Starling Natasha "Tasha Tudor" Burgess found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxSuffolk, Massachusetts, USA
  MarriagexxxxNew Hampshire, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxFairfield, Connecticut, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxWindham, Vermont, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (1878-xxxx)
  Motherxxxxxxxx xxxxx (1878-xxxx)
  SpouseThomas Leighton Jr McCready (1907-xxxx)
  224815 People10 Records24 Sources
 20. Tempeston Talbot Burgess

  Record information.
  Birth1915 New Zealand
  No publicly available family members
  7539 People0 Records0 Sources
Results 1-20 of 183
 per page