New Search
1-1 of 1
 1. Thomas Edward Kincaid found in

  Record information.
  Birthxx xxx1872 Fayette, West Virginia, USA
  Marriagexx xxx xxxxFayette, West Virginia, USA
  ResidencexxxxKanawha, West Virginia, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxFayette, West Virginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxx (1824-xxxx)
  Motherxxx xxxxx xxxxxxxx (1843-xxxx)
  SpouseNora Belle Pennington (1891-xxxx)
  30441 People15 Records34 Sources
Results 1-1 of 1
 per page