New Search
1-1 of 1
 1. Sarah Priscilla Leavitt found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxHancock, Illinois, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxSalt Lake, Utah, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxWashington, Utah, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxApache, Arizona, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxxx (1796-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1798-xxxx)
  SpouseJacob Vernon Hamblin (1819-xxxx)
  5984 People18 Records85 Sources
Results 1-1 of 1
 per page