New Search
1-20 of 235
 1. Stephen ATWOOD found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts, USA
  Marriagex xxx xxxxMassachusetts, USA
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Record information.
  SpouseMartha Moore (1672-xxxx)
  54282 People0 Records0 Sources
 2. Joseph Stephen Atwood found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts, USA
  MarriagexxxxMassachusetts, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx (1616-xxxx)
  Motherxxxxxxx xxxxxx (1627-xxxx)
  SpouseApphia Bangs (1651-xxxx)
  36312 People11 Records28 Sources
 3. Stephen Atwood found in

  Record information.
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxx (1616-xxxx)
  Motherxxxxxxx xxxxxx (1623-xxxx)
  SpouseMartha Pike
  95719 People3 Records3 Sources
 4. Jr. Atwood Stephen found in

  Record information.
  Birth1647
  Marriagexxxx
  DeathxxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxx (1616-xxxx)
  Motherxxxxxxx xxxxxx (Born 1623)
  SpouseApphia Bangs (1651-xxxx)
  17766 People0 Records0 Sources
 5. Stephen ATWOOD found in

  Record information.
  Birth1680 Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxx (1620-xxxx)
  8983 People0 Records1 Source
 6. Stephen Atwood found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1651-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxx xxxxx (1651-xxxx)
  SpouseMartha Pike (1680-xxxx)
  1734 People8 Records11 Sources
 7. Elisha R. Atwood found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Residencexxxx xxxxxxxSuffolk, Massachusetts, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxSuffolk, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx x xxxxxx (1763-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (1765-xxxx)
  SpouseBethiah Atwood (1801-xxxx)
  3864 People10 Records21 Sources
 8. Stephen-2836 Atwood found in

  Record information.
  Birth1670
  No publicly available family members
  9546 People0 Records0 Sources
 9. Joseph Atwood found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  SpouseApphia Bangs (1670-xxxx)
  3329 People1 Record1 Source
 10. Stephen Atwood found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  SpouseApphia Bangs (Born 1617)
  6522 People0 Records0 Sources
 11. Simeon Atwood found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Deathxxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxx (1751-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxx (1756-xxxx)
  SpouseBethiah Newcomb (1788-xxxx)
  124821 People2 Records4 Sources
 12. Solomon Atwood found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxCumberland, Maine, USA
  Residencexx xxx xxxx xxxxxxxxxxEssex, Massachusetts, USA
  Marriagexxxx xxx xxxxxxxxxxxCumberland, Maine, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxEssex, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxx (1776-xxxx)
  Motherxxxxxxx xxxxx (1783-xxxx)
  SpouseOlive Ann Burgess (1822-xxxx)
  996 People6 Records11 Sources
 13. Samuel Atwood found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxHillsborough, New Hampshire, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxHillsborough, New Hampshire, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxMerrimack, New Hampshire, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxMerrimack, New Hampshire, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx (1738-xxxx)
  Motherxxxxxxxxx xxxx (1742-xxxx)
  SpouseLydia Pearson (1769-xxxx)
  5853 People17 Records34 Sources
 14. Joseph Atwood found in

  No publicly available LifeStory events
  No publicly available family members
  6074 People2 Records2 Sources
 15. Joseph S Atwood found in

  Record information.
  Birthxxx1861 Lawrence, Mississippi, USA
  Marriagexx xxx xxxxSimpson, Mississippi, USA
  ResidencexxxxSimpson, Mississippi, USA
  DeathxxxxSimpson, Mississippi, USA
  Record information.
  Fatherxxxx x xxxxxx (1829-xxxx)
  Motherxxxxxxxx xxxx (1841-xxxx)
  SpouseEmma Eudoseus Bass (1866-xxxx)
  104302 People3 Records7 Sources
 16. Sinnett Atwood found in

  Record information.
  Birthxxx1798 Virginia, USA
  Marriagexx xxx xxxxPage, Virginia, USA
  ResidencexxxxPage, Virginia, USA
  Deathx xxx xxxxPage, Virginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxx (1756-xxxx)
  Motherxxxxxxx xxxx (1763-xxxx)
  SpouseMargaret Miller (1809-xxxx)
  75 People6 Records6 Sources
 17. Enoch S Atwood found in

  Record information.
  Birthxx xxx1797 Shenandoah, Virginia, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxxPage, Virginia, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxxFairfax, Virginia, USA
  Deathx xxx xxxxPage, Virginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxx (1756-xxxx)
  Motherxxxxxxx xxxx (1763-xxxx)
  SpouseMargaret Nancy Ann Walker (1813-xxxx)
  2412 People7 Records9 Sources
 18. Job Attwood found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxGloucestershire, England
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxOttawa, Ohio, USA
  Residencexxxx xxxxxxxx xxxxxxxGloucestershire, England
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxSandusky, Ohio, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxx (1806-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxx (Born 1816)
  SpouseElizabeth Randall (1846-xxxx)
  3118 People28 Records32 Sources
 19. Stephen Atwood found in

  Record information.
  Birth1647
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  No publicly available family members
  152949 People0 Records0 Sources
 20. stephen Wood or Atwood Sr. found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxxxxSurrey, England
  Residencexxx xxxx xxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Marriagexxxx xxx xxxxxxxxHettinger, North Dakota, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (1582-xxxx)
  Motherxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx (1590-xxxx)
  SpouseAbigail Jenney (1619-xxxx)
  17926 People14 Records19 Sources
Results 1-20 of 235
 per page