New Search
 1. Ruth Bunker found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxx Nantucket, Massachusetts, USA
  Marriagexxxx
  Residencexxxxxxxxxx Nantucket, Massachusetts, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Nantucket, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxxxx xxxxxx (1674-xxxx )
  Motherxxxxxxxxx xxxxxx (1675-xxxx )
  SpouseRichard Coffin (1694-xxxx )
  18521 People8 Records8 Sources
 2. Ruth* (3Cx7) (W) Bunker found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxx Nantucket, Massachusetts, USA
  Marriagexxxx xxx Woleu-Ntem, Gabon
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Nantucket, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx (1675-xxxx )
  Motherxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx (1675-xxxx )
  SpouseRichard* (2Cx8) (W) Coffin (1694-xxxx )
  15362 People3 Records11 Sources
 3. Ruth Bunker found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxx
  Motherxxxxxxxxx xxxxxx (1634-xxxx )
  SpouseRichard Coffin
  1684 People0 Records0 Sources
 4. Ruth Bunker found in

  Record information.
  Birth1712
  Deathxx xxx xxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxx (1675-xxxx )
  Motherxxxxxxxxx xxxxxx (1675-xxxx )
  SpouseRichard Coffin (1694-xxxx )
  6228 People0 Records0 Sources
 5. Ruth Bunker

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  SpouseRichard Coffin
  96 People0 Records0 Sources
 6. Ruth Bunker

  No publicly available LifeStory events
  No publicly available family members
  7833 People0 Records0 Sources
 7. Ruth BUNKER

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  SpouseRichard COFFIN
  151430 People0 Records1 Source
 8. Ruth Bunker found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  SpouseRichard Coffin
  5160 People0 Records0 Sources
 9. Ruth Bunker

  No publicly available LifeStory events
  No publicly available family members
  618 People0 Records0 Sources
 10. Myra Ruth Bunker found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxx Fremont, Wyoming, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxx Bonner, Idaho, USA
  Residencexxxx xxxxxxx Fremont, Wyoming, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxx Benton, Washington, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1894-xxxx )
  Motherxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (1899-xxxx )
  SpouseDonald Warren Hayford (1926-xxxx )
  76314 People22 Records22 Sources
 11. Dorothy Ruth Bunker Annawaush found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxx xxxxx Mahnomen, Minnesota, USA
  Marriagex xxx xxxx Mahnomen, Minnesota, USA
  Residencexxxx xxxxxx xxxxx Mahnomen, Minnesota, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxx xxxxx Mahnomen, Minnesota, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (1893-xxxx )
  Motherxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (1903-xxxx )
  SpouseSolomon Leo "Sol" Hamlin (1901-xxxx )
  123805 People16 Records29 Sources
 12. Ruth M Barnes found in

  Record information.
  Birthxx xxx 1922 Massachusetts, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxx Bristol, Massachusetts, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxx Norfolk, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxx xxxxxx (1892-xxxx )
  Motherxxxxx x xxxxxx (1898-xxxx )
  SpouseEarl Richard Harvey Bunker (1927-xxxx )
  5717 People5 Records5 Sources
 13. Ruth Helen Lang found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Delaware, Pennsylvania, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Delaware, Pennsylvania, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Delaware, Pennsylvania, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxx xxxx (1876-xxxx )
  Motherxxxxxx x xxxxxx (1878-xxxx )
  SpouseEdward Francis Bunker (1904-xxxx )
  784 People11 Records14 Sources
 14. Ruth Moore Bunker Mckay found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx Wright, Minnesota, USA
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxx Adams, Washington, USA
  Residencexxxx xxxxxxxx Spokane, Washington, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxx King, Washington, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxx xxxxxx (1869-xxxx )
  Motherxxxxx xxxxxxx xxxx (1874-xxxx )
  SpouseOtto Harold Swartz (1890-xxxx )
  20506 People10 Records12 Sources
 15. Ruth Bunker found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx Hamilton, Ohio, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxx Bradford, Pennsylvania, USA
  Residencexxxx xxxxxxx Yates, New York, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxx Bradford, Pennsylvania, USA
  Record information.
  Fatherxxxx x xxxxxx (1866-xxxx )
  Motherxxxxx xxxxxx xxxxxx (1864-xxxx )
  SpouseWallace John Chilson (1873-xxxx )
  1401 People12 Records12 Sources
 16. Ruth Luciel Bunker found in

  Record information.
  Birthxx xxx 1892 Montcalm, Michigan, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx Calhoun, Michigan, USA
  Residencexxxx xxxxxx xxxxxx Calhoun, Michigan, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx Calhoun, Michigan, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xx xxxxxx (1858-xxxx )
  Motherxxxx xxx xxxxx (1863-xxxx )
  SpouseJoe Mozinski (Born 1895)
  70037 People8 Records12 Sources
 17. Ruth Alveda Banks found in

  Record information.
  Birth1883 Annapolis, Nova Scotia, Canada
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxxx Middlesex, Massachusetts, USA
  Residencexxxx xxxxxx Essex, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxx (1841-xxxx )
  Motherxxxxxx xxxx xxxxxx (Born 1842)
  SpouseLeo Brandley Bunker (Born 1888)
  26148 People6 Records6 Sources
 18. Ruth Starbuck Bunker found in

  Record information.
  Birthxx xxx 1870 New York, USA
  Marriagexxxx
  Residencexxxx xxx xxxx xxxxx New York, USA
  Deathxx xxx xxxx xxx xxxxxx San Diego, California, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxx (1830-xxxx )
  Motherxxxx xxx xxxxxxx (Born 1832)
  SpouseThomas Ridgway (1861-xxxx )
  66109 People5 Records9 Sources
 19. Ruth E Clark found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxxx Berkshire, Massachusetts, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxx Berkshire, Massachusetts, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxx Cumberland, Maine, USA
  Record information.
  SpouseArthur Clifford Bunker (Born 1873)
  142313 People8 Records8 Sources
 20. Ruth Bunker found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxx New South Wales, Australia
  Deathxxxx xxxxxxx New South Wales, Australia
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxx (1822-xxxx )
  Motherxxxx xxx xxxxx (1836-xxxx )
  SpouseAlfred Charles Wherritt (1862-xxxx )
  2920 People4 Records10 Sources

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search