New Search
1-20 of 2,580
 1. Robert Conway MARTIN found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxAyrshire, Scotland
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxLanarkshire, Scotland
  Residencexxxx xxxxxxxxxNew South Wales, Australia
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxNew South Wales, Australia
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx (1889-xxxx)
  Motherxxxxxxxx xxxx xxxxxx (1892-xxxx)
  SpouseHelen Forrest McDOUGALL (1915-xxxx)
  53287 People8 Records8 Sources
 2. Robert Ritchie Martin found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxSussex, England
  No publicly available family members
  4349 People2 Records2 Sources
 3. Robert "Bob" Byron Martin found in

  Record information.
  Birthxx xxx1914
  ResidencexxxxGeorgia, USA
  Deathx xxx xxxxDe Kalb, Georgia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx x xxxxxx (Born 1873)
  Motherxxx xxxxxx (Born 1878)
  SpouseNancy Wiggonton (1913-xxxx)
  16222 People7 Records7 Sources
 4. Robert Martin found in

  Record information.
  Birth1912
  Residencexxxx xxxxxxxxxxSunflower, Mississippi, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (1896-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxxx xxxxxx (Born 1898)
  11059 People1 Record1 Source
 5. Robert Martin found in

  Robert Martin from tree Knight Family Tree (Private)
  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxNew South Wales, Australia
  No publicly available family members
  4751 People3 Records4 Sources
 6. Robert Harold Martin found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxGreenville, South Carolina, USA
  No publicly available family members
  86608 People5 Records5 Sources
 7. Clarence Robert Martin found in

  Record information.
  Birthx xxx1914 Alberta, Canada
  Residencexxxx xxxxxxxxxFlagstaff, Alberta, Canada
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxBritish Columbia, Canada
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxx xxxxxx (1872-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxx xxxxxx (1884-xxxx)
  SpouseAnn Barrett (1924-xxxx)
  14024 People3 Records3 Sources
 8. Rufus Coy Martin found in

  Record information.
  Birthxx xxx1913 North Carolina, USA
  No publicly available family members
  1206 People3 Records3 Sources
 9. Alan Robert Martin found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxWestern Australia, Australia
  No publicly available family members
  20372 People3 Records4 Sources
 10. Robert Burns Martin found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxMidlothian, Scotland
  No publicly available family members
  217329 People1 Record2 Sources
 11. Robert Joseph Martin found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxNew South Wales, Australia
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxNew South Wales, Australia
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxNew South Wales, Australia
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx (1878-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (1885-xxxx)
  SpouseMary Margaret MacGregor (1901-xxxx)
  2077 People2 Records3 Sources
 12. Alfred Robert Martin found in

  Record information.
  Birth1907 New South Wales, Australia
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxNew South Wales, Australia
  Residencexxxx xxxxxxxxxNew South Wales, Australia
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxNew South Wales, Australia
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (1862-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxxx xxxxxx (1876-xxxx)
  SpouseDorothy Woodward (1905-xxxx)
  3966 People5 Records6 Sources
 13. Robert Martin found in

  Robert Martin from tree McCracken 2017 (Private)
  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxAyrshire, Scotland
  No publicly available family members
  7777 People2 Records3 Sources
 14. Allan Robert Morton found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxNew South Wales, Australia
  Marriagexxxx xxxxxxNew South Wales, Australia
  Residencexxxx xxxxx xxxxxxNew South Wales, Australia
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxNew South Wales, Australia
  Record information.
  Fatherxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (1855-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxx (1864-xxxx)
  SpouseHenrietta May Appleby (1902-xxxx)
  19301 People3 Records10 Sources
 15. Robert Charles Martin found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxVictoria, Australia
  Residencexxxx xxxx xxxxxVictoria, Australia
  Deathxxxx xxxxxxxxxxVictoria, Australia
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxx xxxxxx (1874-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxx xxxxxxx (1877-xxxx)
  3804 People3 Records4 Sources
 16. Ronald Clyde Martin found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxNew South Wales, Australia
  Marriagexxxx xxxxxxxxxxxxxNew South Wales, Australia
  Residencexxxx xxxxxxxxNew South Wales, Australia
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxNew South Wales, Australia
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxx xxxxxx (1883-xxxx)
  Motherxxxxx xxx xxxxxx (1886-xxxx)
  SpouseMyrtle May Richards (1920-xxxx)
  669 People3 Records6 Sources
 17. Robert Wade Martin found in

  Record information.
  Birth1977
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxxxxTattnall, Georgia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxx xxxxxx (1942-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxx xxxxx
  208841 People1 Record1 Source
 18. Robert William Kirk found in

  Record information.
  BirthxxxxxxGenesee, Michigan, USA
  DeathFlorida, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx xxxxxx (1922-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxx x xxxxxxx (1924-xxxx)
  108 People0 Records0 Sources
 19. Earl Robert Martin found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxGenesee, Michigan, USA
  ResidencexxxxMichigan, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxGenesee, Michigan, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx xxxxxx (1922-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (1924-xxxx)
  2084 People4 Records8 Sources
 20. Robert Lee Martin found in

  Record information.
  Birthx xxx1950 Johnson, Missouri, USA
  Deathxx xxx xxxx
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx xxxxxx (1924-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1914-xxxx)
  428 People3 Records3 Sources
Results 1-20 of 2,580
 per page