New Search
 1. William Richard Holford found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxx Worcestershire, England
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxxxxxx Worcestershire, England
  Residencexxxx xxxxxxxx Warwickshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxxx x xxxxxxx (1878-xxxx )
  Motherxxxxx xxx xxxxxx (1878-xxxx )
  SpouseMary E Boden (Born 1906)
  2237 People4 Records4 Sources
 2. Richard Holford found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxx Staffordshire, England
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxx Staffordshire, England
  Residencexxxx xxxxx xxxxxxxxx Staffordshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxx (Born 1760)
  Motherxxxx xxxxx
  SpouseMary Watwood (Born 1804)
  14006 People4 Records4 Sources
 3. Richard Bruce Halford found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx Suffolk, England
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxx Flintshire, Wales
  Residencexxxx Flintshire, Wales
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxx Flintshire, Wales
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxx (1872-xxxx )
  Motherxxxxxx xxxx xxxxxxx (1878-xxxx )
  SpouseDoris Williams (1907-xxxx )
  169043 People7 Records15 Sources
 4. Robert J Holford found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxx Gloucestershire, England
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxxxx Gloucestershire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (1927-xxxx )
  Record information.
  Motherxxxxxxx x xxxxxxx (1930-xxxx )
  5687 People2 Records2 Sources
 5. Ronald John Holford found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxx Middlesex, England
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxxxx Middlesex, England
  Residencexxxx xxxxxxxxx Middlesex, England
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxx Middlesex, England
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxx xxxxxxx (1899-xxxx )
  Motherxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (1899-xxxx )
  SpousePatricia Florence Evestaff (1923-xxxx )
  507 People9 Records9 Sources
 6. Roy Thomas Holford found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxx Sussex, England
  Residencex xxx xxxx xxxxxxxxx Sussex, England
  Marriagexxxx xxxxxxxxxxxx Hampshire, England
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxxx Yorkshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxx (1875-xxxx )
  Motherxxxxxx xxxxxxxx (1872-xxxx )
  SpouseMargaret Joyce Prothero (1922-xxxx )
  27542 People5 Records5 Sources
 7. John Oliver Ridge Holford found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxx Gloucestershire, England
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxx Surrey, England
  Residencexxxx Surrey, England
  Deathxxxx
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx xxxxxxx (1873-xxxx )
  Motherxxxxx xxxx (1876-xxxx )
  SpouseJean Lightbody Duncan (1907-xxxx )
  74 People4 Records5 Sources
 8. William Redvers Holford found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx Gloucestershire, England
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Worcestershire, England
  Residencexxxx xxxxxxxxxxx Gloucestershire, England
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Worcestershire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxx (1869-xxxx )
  Motherxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (1870-xxxx )
  SpouseNora Emily Morgan (1913-xxxx )
  55308 People10 Records10 Sources
 9. Reginald Edgar Holford found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxx Sussex, England
  Marriagexxxx xxxxxxxxx Sussex, England
  Residencexxxx xxxxxxxxx Sussex, England
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxx Sussex, England
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxx (1867-xxxx )
  Motherxxxxx xxxx x xxxxx (1865-xxxx )
  SpouseEmma Emelie Kneble (Born 1886)
  23176 People9 Records9 Sources
 10. John Richard Holford found in

  Record information.
  Birthxxx 1889 Kent, England
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxx Kent, England
  Residencexxxx Kent, England
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxx Wiltshire, England
  Record information.
  SpouseNellie Rhoda Hawkes (1891-xxxx )
  30064 People6 Records6 Sources
 11. Edward Richard Holford found in

  Record information.
  Birthxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Northumberland, England
  Residencexxxx xxxxxxxx Northumberland, England
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxx xxxxxxx (1832-xxxx )
  Record information.
  Motherxxxxxxxxx xxxx (1831-xxxx )
  8569 People2 Records3 Sources
 12. Richard Holford

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxx Gloucestershire, England
  No publicly available family members
  34323 People1 Record1 Source
 13. Richard Holford found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxx Oxfordshire, England
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxx Warwickshire, England
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxx Oxfordshire, England
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx (1720-xxxx )
  Motherxxxx xxxxxxxx (1729-xxxx )
  SpouseAnn Mealing (1762-xxxx )
  6062 People4 Records14 Sources
 14. Richard HOLFORD found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxx Oxfordshire, England
  No publicly available family members
  11833 People0 Records2 Sources
 15. Roy William Halford found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxx
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxx Monmouthshire, Wales
  Deathxx xxx xxxx Newport, Wales
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (1921-xxxx )
  Record information.
  Motherxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (1925-xxxx )
  241 People3 Records3 Sources
 16. Robert Kenneth Halford found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Worcestershire, England
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Worcestershire, England
  Residencexxxxxxxx Worcestershire, England
  Deathx xxx xxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxx (1912-xxxx )
  Motherxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx (1909-xxxx )
  SpouseFaith Tolley (1945-xxxx )
  36353 People5 Records5 Sources
 17. Jack Ronald Holford found in

  Record information.
  Birthxx xxx 1918 New South Wales, Australia
  Residencexxxx xxxxxxxx Victoria, Australia
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
  Record information.
  Motherxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (1896-xxxx )
  8 People2 Records2 Sources
 18. Colin M R Holford found in

  Record information.
  Birth1908 Louisiana, USA
  Residencexxxx xxx xxxxxxxx Orleans, Louisiana, USA
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxxx Mecklenburg, North Carolina, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxx (Born 1871)
  Record information.
  Motherxxx xxx xxxxxxxxxx (1877-xxxx )
  987 People6 Records6 Sources
 19. Ronald Holford found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxx Monmouthshire, Wales
  Residencex xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Monmouthshire, Wales
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxxxx Monmouthshire, Wales
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxx x xxxxxxx (1869-xxxx )
  Motherxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (1872-xxxx )
  SpouseRuth Jones
  296 People5 Records5 Sources
 20. Reginald Holford found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxx xxxxxx
  Residencex xxx xxxx xxxxxx Sussex, England
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxx xxxxxxx (1865-xxxx )
  Record information.
  Motherxxxxx xxxxxxx (Born 1864)
  43 People1 Record1 Source

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search