New Search
 1. Phillipa Courtenay found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxDevon, England
  Deathxxxx xxxxxxxxDevon, England
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxxx (1547-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxx xxxxx (1551-xxxx)
  35019 People0 Records2 Sources
 2. Phillipa Courteney found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxxDevon, England
  ResidencexxxxxxxxxDevon, England
  Deathxxxx xxxxxxxYorkshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxxx (1490-xxxx)
  Motherxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (1503-xxxx)
  SpouseSir Thomas Fulford (1540-xxxx)
  162066 People3 Records9 Sources
 3. Philippa Courtenay found in

  Record information.
  BirthxxxxxxxxxxDevon, England
  Record information.
  Fatherxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (1651-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxx xxxxxx (1650-xxxx)
  57604 People1 Record1 Source
 4. Philippa Ann Courtenay found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxCornwall, England
  No publicly available family members
  5853 People9 Records9 Sources
 5. Philippa Courtenay found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxx xxxxxxxxCornwall, England
  Marriagexxxx xxxxxxxxxStormont, Dundas, and Glengarry, Ontario, Canada
  Residencexxxx xxxxxxCornwall, England
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxCornwall, England
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (1744-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxx (1749-xxxx)
  SpouseSimon Wills (1780-xxxx)
  844 People6 Records8 Sources
 6. Philippa Courtenay found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxx xxxxxxxCornwall, England
  Marriagex xxx xxxx xxx xxxxxxxxCornwall, England
  ResidencexxxxxxxxxxKent, England
  Deathxx xxx xxxxCornwall, England
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxxxx (1766-xxxx)
  Motherxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1756-xxxx)
  SpouseJohn Polkinghorne (1776-xxxx)
  7358 People5 Records19 Sources
 7. Philippa (I) Courtenay found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxx xxxxxxxxCornwall, England
  Deathx xxx xxxx xxx xxxxxxxxCornwall, England
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (Born 1744)
  Record information.
  Motherxxxx xxxx xxxxxx (1748-xxxx)
  20610 People3 Records5 Sources
 8. Philippa Courtenay found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxCornwall, England
  Deathxx xxx xxxxCornwall, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxxx (1739-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxxxxx xxxxxxx (1737-xxxx)
  18291 People3 Records5 Sources
 9. Phillipa Courtenay found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxCornwall, England
  Marriagexxxx xxxxxxxxxxxxCornwall, England
  DeathxxxxCornwall, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxxx (1739-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxxxx xxxxxxx (1737-xxxx)
  740 People1 Record22 Sources
 10. Philippa Courtney found in

  Philippa Courtney from tree KMSVW (Private)
  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxCornwall, England
  No publicly available family members
  563 People1 Record3 Sources
 11. Dorothea Philippa Courteney found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxCornwall, England
  No publicly available family members
  19834 People2 Records4 Sources
 12. Philippe de COURTENAY de MOLLAND found in

  Record information.
  Birth1550 England
  DeathxxxxCornwall, England
  Record information.
  Fatherxxx xxxx xx xxxxxxxx (1510-xxxx)
  Motherxxxxxxxx xx xxxxx (Born 1510)
  SpouseElisabeth Hyneston
  247488 People1 Record1 Source
 13. Sir Peter Courteney found in

  Record information.
  Birth1550 England
  MarriagexxxxEngland
  Deathxx xxx xxxxCornwall, England
  Record information.
  Fatherxxxx xx xxxxxxxx (1510-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxxxx xx xxxxx (Born 1530)
  SpouseElizabeth Stephens (1555-xxxx)
  162612 People1 Record4 Sources
 14. Penelope Victoria M Courtenay-Luck

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxLondon, England
  No publicly available family members
  799 People0 Records0 Sources
 15. Margaret COURTENAY found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxDublin, Ireland
  No publicly available family members
  26 People1 Record1 Source
 16. Philippa Courtenay

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxx xxxx
  No publicly available family members
  12039 People0 Records0 Sources
 17. Philippe Courtenay found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxxx (Died xxxx)
  Record information.
  Motherxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (1505-xxxx)
  2965 People1 Record1 Source
 18. Phillippa Courtenay found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxHenry, Illinois, USA
  Marriagexxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxxxxx (Born 1498)
  Motherxxxxxxx xxxxxxxx (Born 1500)
  SpouseJohn Cavell of Trehaverock
  2899 People0 Records0 Sources
 19. Philip Courtenay found in

  Record information.
  Birth1550
  Record information.
  Fatherxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (Born 1525)
  Motherxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Born 1530)
  SpouseElizabeth Hungerford (Born 1540)
  2870 People0 Records1 Source
 20. Margaret Bridget Courtenay found in

  Record information.
  Birthxx xxx1902 Kerry, Ireland
  No publicly available family members
  131 People6 Records7 Sources

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search