New Search
 1. ( Alferez) Pedro II Varela De Losada found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx La Coruna, Galicia, Spain
  Marriagexxxx New Mexico, USA
  Deathxxxx xxxxx xxx Santa Fe, New Mexico, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx (1574-xxxx )
  Motherxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx (1581-xxxx )
  SpouseAna Lopez Olguin (1610-xxxx )
  447 People7 Records19 Sources
 2. Rafael Ortiz found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Pánuco de Coronado, Durango, Mexico
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Pánuco de Coronado, Durango, Mexico
  Deathxxxxxxx Mapimí, Durango, Mexico
  Record information.
  Fatherxxxx xxxx xxxxx (1740-xxxx )
  Motherxxxxxx xxxxxxx (1743-xxxx )
  SpouseInes Gertrudes Castro (Born 1776)
  63296 People15 Records20 Sources
 3. Pedro Fernandes Leao

  No publicly available LifeStory events
  No publicly available family members
  74102 People0 Records0 Sources
 4. Jorge Perez Galey aka Jorge Perez found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxx Ciego de Avila, Cuba
  Deathxx xxx xxxx xxxxxx Miami-Dade, Florida, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx (Born 1887)
  Motherxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (1891-xxxx )
  SpouseInes Castro Solozabal aka Ines Castro (1909-xxxx )
  76779 People5 Records6 Sources
 5. Richard Arlington Edwards found in

  Record information.
  Birth1914 Michigan, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxx Muskegon, Michigan, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxx Ingham, Michigan, USA
  Deathxx xxx xxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxxxx (1894-xxxx )
  Motherxxxxx x xxxxxx (1894-xxxx )
  SpouseEunice K. Koster (1915-xxxx )
  20674 People8 Records8 Sources
 6. William Estep Reed found in

  Record information.
  Birthx xxx 1845 Pennsylvania, USA
  Marriagexxxx
  Residencexxxx xxxxxxxxxxx Johnson, Missouri, USA
  Deathxx xxx xxxx Jackson, Missouri, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx x xxxx (1816-xxxx )
  Motherxxxx xxx xxxx (1821-xxxx )
  SpouseEunice R Keister (1851-xxxx )
  48332 People8 Records8 Sources

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search