New Search
1-20 of 1,691
 1. Maud Furnival found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxx xxxxxxxxxStaffordshire, England
  Residencexxxx xxxx xxxxxxxxxStaffordshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx (Born 1829)
  Motherxxxx xxxxxxxxx
  SpouseJohn Mermion
  13585 People3 Records3 Sources
 2. Maud de Furnival found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxx xxxxxxxxxStaffordshire, England
  DeathEngland
  Record information.
  SpouseSir John 4th Baron Marmion and Winteringham
  14990 People2 Records10 Sources
 3. Alice Marie Furnival found in

  Alice Marie Furnival from tree Purdy (Private)
  Record information.
  Birth11 Jun 1920 Manitoba, Canada
  No publicly available family members
  620 People4 Records4 Sources
 4. Mary Ada Furnival found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxStaffordshire, England
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxStaffordshire, England
  ResidencexxxxStaffordshire, England
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxStaffordshire, England
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxxx (1862-xxxx)
  Motherxxxxxxxxx x xxxxxxx (1863-xxxx)
  SpouseJohn Delves (1894-xxxx)
  522 People4 Records8 Sources
 5. Maud Lilian Furnival found in

  Record information.
  Birth1884
  No publicly available family members
  6063 People3 Records3 Sources
 6. Margaret Furnivall found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xx xxxxxxxxMiddlesex, England
  Residencexxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxLondon, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (1797-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxx (Born 1801)
  870 People4 Records4 Sources
 7. Margaret Furnivall found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxCamden, New Jersey, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxLondon, England
  Deathxxx xxxx xxxxxxxLondon, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxxx
  Motherxxxxxx
  SpouseCharles John Maplestone (1838-xxxx)
  2597 People5 Records5 Sources
 8. Mary Furnivall found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxCheshire, England
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxxxCheshire, England
  Residencexxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxCheshire, England
  Deathxxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxxx
  Motherxxxxx xxxxxxxxx
  SpouseJohn Bradbury (1681-xxxx)
  41115 People4 Records4 Sources
 9. Lily Maud Furnival found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxx xxxxxxxxxStaffordshire, England
  Marriagexxxx
  Residencexxxx xxxx xxxxxxxxxStaffordshire, England
  Deathxxxx xxxxxxxxxStaffordshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx (Born 1848)
  Motherxxxxxx x xxxxxxxx (Born 1854)
  SpouseJack Furnival (Born 1890)
  124 People2 Records2 Sources
 10. Lily Maud Furnival found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxStaffordshire, England
  Marriagexxxx
  ResidencexxxxNottinghamshire, England
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxxxxNottinghamshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx (1848-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxxx xxxxx (1853-xxxx)
  SpouseWilliam Fullard (1888-xxxx)
  74863 People8 Records12 Sources
 11. Marjorie Ursula Furnival found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxEssex, England
  Marriagexxxx xxxxxxxLancashire, England
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxxxDerbyshire, England
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxDerbyshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx (1894-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxxx (1896-xxxx)
  SpouseJohn Charles Slaughter (1923-xxxx)
  9767 People5 Records8 Sources
 12. Gladys May Furnival found in

  Record information.
  Birth4 Dec 1920 Bedwellty, Monmouthshire, Wales
  No publicly available family members
  11507 People4 Records7 Sources
 13. MAY FURNIVAL found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxStaffordshire, England
  Marriagexxxx xxxxxxxxxxxxxxxStaffordshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx (1885-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxx (1885-xxxx)
  SpouseJOHN T GLOVER
  96122 People1 Record1 Source
 14. Eileen Mary Furnival found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxxxxxxMiddlesex, England
  Residencexxxx xxxxxxxLondon, England
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxLondon, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx (1874-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxx xxxxxxx (1876-xxxx)
  SpouseJohn Clewly Bills (1912-xxxx)
  2880 People7 Records9 Sources
 15. Jessie May Furnival found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxYorkshire, England
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxxxxYorkshire, England
  Residencexxxx xxxxxxxNorthumberland, England
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxxxYorkshire, England
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (1868-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxxxx (1874-xxxx)
  SpouseJohn Spencer Longland (1897-xxxx)
  27333 People5 Records7 Sources
 16. Alice May Furnival found in

  Record information.
  Birthx xxx1897 Pennsylvania, USA
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
  Deathx xxx xxxx xxx xxxxxxxxLos Angeles, California, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (1866-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxx (1865-xxxx)
  SpouseJohn Horace Levergood (1897-xxxx)
  20311 People19 Records22 Sources
 17. May Furnival found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxCheshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx x xxxxxxxx (1865-xxxx)
  Motherxxxx xxx xxxxxx (1867-xxxx)
  SpouseJohn P Davenport (1897-xxxx)
  14050 People2 Records5 Sources
 18. Mary Ellen Furnival found in

  Record information.
  Birthxxx1889 Flintshire, Wales
  Marriagexxxx
  ResidencexxxxFlintshire, Wales
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (1860-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxxx (1861-xxxx)
  SpouseRobert Isaac Jones (1886-xxxx)
  63311 People6 Records11 Sources
 19. Mary Ellen Furnival found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxStaffordshire, England
  No publicly available family members
  11507 People10 Records13 Sources
 20. Mary Elize Furnival found in

  Record information.
  Birthxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxStaffordshire, England
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxStaffordshire, England
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxStaffordshire, England
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxxYorkshire, England
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxxx (1858-xxxx)
  Motherxxxx xxx xxxxx (1860-xxxx)
  SpouseWilliam Hollinshead (Born 1879)
  9294 People6 Records24 Sources
Results 1-20 of 1,691
 per page