New Search
 1. Margaret Ellen Norman found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxSharp, Arkansas, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxSharp, Arkansas, USA
  ResidencexxxxSharp, Arkansas, USA
  Deathx xxx xxxxLawrence, Arkansas, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxx xxxxxx (1830-xxxx)
  Motherxxxxxxxx xxxxx (1831-xxxx)
  SpouseDaniel Perkins Morris (1865-xxxx)
  1270 People10 Records27 Sources
 2. Mary Norman found in

  Record information.
  Birthxxx1863 Arkansas, USA
  Marriagexxxx
  ResidencexxxxIndependence, Arkansas, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx (1830-xxxx)
  Motherxxxxxxxx xxxxx (1831-xxxx)
  SpouseGeorge Washington Shirley (Born 1857)
  220149 People2 Records2 Sources
 3. Mary L Norman found in

  Mary L Norman from tree Kent Family Tree (Private)
  Record information.
  Birth24 Jan 1873 Greene, Arkansas, USA
  No publicly available family members
  408 People1 Record7 Sources
 4. Mary L Norman found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  SpouseGeorge Washington Shirley (Born 1857)
  5570 People1 Record1 Source
 5. Lallie Norman found in

  Record information.
  Birth1861 Tennessee, USA
  ResidencexxxxCarroll, Tennessee, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx (Born 1822)
  Record information.
  Motherxxxx xxxxxx (Born 1830)
  2215 People2 Records2 Sources
 6. Mary L. Norman

  Record information.
  Birth1863
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx (Born 1830)
  Record information.
  Motherxxxxxxxx x
  5069 People0 Records0 Sources
 7. Mary C Norman found in

  Record information.
  Birth1862 Tennessee, USA
  ResidencexxxxPolk, Tennessee, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (1844-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1833-xxxx)
  106138 People2 Records2 Sources
 8. Mary L. Norman found in

  Record information.
  Birthxxx1860 New York, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxSchuyler, New York, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxTompkins, New York, USA
  Deathxxxx
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx (1829-xxxx)
  Motherxxxxxxxx xxxxxx (1841-xxxx)
  SpouseChauncey Fulkerson (1871-xxxx)
  1227 People10 Records10 Sources
 9. Lucinda L. Norman found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxSharp, Arkansas, USA
  ResidencexxxxSharp, Arkansas, USA
  Deathxx xxx xxxxSharp, Arkansas, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx (1830-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1831-xxxx)
  73173 People2 Records4 Sources
 10. Thomas Marion Norman found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxSharp, Arkansas, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxSharp, Arkansas, USA
  ResidencexxxxSharp, Arkansas, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxWhite, Arkansas, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx (1830-xxxx)
  Motherxxxxxxxx xxxxx (1831-xxxx)
  SpouseMary Barnett
  417 People5 Records23 Sources
 11. Mary Madeline Norman found in

  Record information.
  Birthxx xxx1867 Illinois, USA
  No publicly available family members
  1455 People4 Records4 Sources
 12. Mary "May" Ellen Norman found in

  Record information.
  Birthx xxx1845 Lincoln, Tennessee, USA
  MarriagexxxxLincoln, Tennessee, USA
  Deathxx xxx xxxxLincoln, Tennessee, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxx xxxxxx (1813-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (1817-xxxx)
  SpouseJohn D Dennis (1845-xxxx)
  13241 People0 Records2 Sources
 13. Mary Elizabeth Norman found in

  Record information.
  Birthx xxx1845 Tennessee, USA
  Marriagex xxx xxxxLincoln, Tennessee, USA
  ResidencexxxxLincoln, Tennessee, USA
  Deathxx xxx xxxx
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx (1812-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxx (1804-xxxx)
  SpouseJohn Dallas Dennis (1845-xxxx)
  6540 People9 Records9 Sources
 14. Amanda Margaret Norman found in

  Record information.
  Birthxx xxx1850 Polk, Tennessee, USA
  ResidencexxxxPolk, Tennessee, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxPolk, Tennessee, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxxx (1818-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (1808-xxxx)
  154999 People3 Records14 Sources
 15. Martha Jane NORMAN found in

  Record information.
  Birthxx xxx1844 Lincoln, Tennessee, USA
  Residencex xxx xxxx xxx xxxxxxClackamas, Oregon, USA
  Marriagexxxx
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxOregon, Missouri, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxx xxxxxx (1813-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (1816-xxxx)
  SpouseWilliam Kelly M "Dick" HOLMAN (1855-xxxx)
  3033 People7 Records7 Sources
 16. Mary W 'Mamie' Norman found in

  Record information.
  Birthxxx1868 Wilkes, Georgia, USA
  No publicly available family members
  42119 People7 Records9 Sources
 17. Mary “Mollie” Jane Norman found in

  Record information.
  Birthxx xxx1867 Madison, Ohio, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxLake, Ohio, USA
  Residencexxxx xxxxxxxMadison, Ohio, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxFranklin, Ohio, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (1836-xxxx)
  Motherxxxxxx xxx xxxxxxx (1842-xxxx)
  SpouseChristian Knapp (Born 1869)
  1128 People10 Records10 Sources
 18. Mary Norman found in

  Record information.
  Birth1861 Illinois, USA
  No publicly available family members
  10109 People1 Record1 Source
 19. Lillie Louisa Norman found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxFayette, Alabama, USA
  MarriagexxxxWilliamson, Texas, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxFayette, Alabama, USA
  Deathxx xxx xxxxWilliamson, Texas, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx (1820-xxxx)
  Motherxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (1825-xxxx)
  SpouseAlexander Washington Bryan (1858-xxxx)
  10557 People6 Records6 Sources
 20. Mary MOLLIE E Norman found in

  Record information.
  Birth1854 Indiana, USA
  No publicly available family members
  14252 People3 Records3 Sources

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search