New Search
1-20 of 19,244
 1. Lydia Dumbleton found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxxxx (1625-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxxxxx (1627-xxxx)
  SpouseJonathan Burt (1654-xxxx)
  30963 People8 Records9 Sources
 2. Lydia Dumbleton found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxxxx (1620-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxxxxx (1627-xxxx)
  SpouseDaniel Cooley (1651-xxxx)
  55312 People1 Record1 Source
 3. Lydia Cooley found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
  No publicly available family members
  687 People0 Records2 Sources
 4. Lydia Dumbleton (Burt) (Cooley) found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
  No publicly available family members
  39429 People1 Record10 Sources
 5. Lydia Dumbleton found in

  Record information.
  Birth1661
  MarriageUSA
  Deathxxxx
  Record information.
  SpouseJonathan Burt (1623-xxxx)
  4780 People2 Records2 Sources
 6. Lydia Dumbleton Young found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxBarnstable, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxxxx (1620-xxxx)
  7017 People0 Records1 Source
 7. Lydia Dumbelton found in

  Lydia Dumbelton from tree Kelly Family Tree (Private)
  Record information.
  Birth1651
  No publicly available family members
  8285 People0 Records0 Sources
 8. Lydia Dumbleton found in

  Record information.
  Marriagex xxx xxxx
  Record information.
  SpouseJohn Burt (1658-xxxx)
  2342 People0 Records0 Sources
 9. Lydia Dumbleton found in

  Record information.
  Birth1646
  Marriagexxxx
  Record information.
  SpouseDaniel Cooley (Born 1680)
  2984 People0 Records0 Sources
 10. Lydia Dumbleton found in

  Lydia Dumbleton from tree Stiles Family Tree (Private)
  No publicly available LifeStory events
  No publicly available family members
  750 People0 Records0 Sources
 11. Lydia Dumbleton (Burt) found in

  Record information.
  Marriagexx xxx xxxx
  Record information.
  SpouseDanniell Cooley (1651-xxxx)
  10071 People0 Records0 Sources
 12. Lydia Leonard Dumbleton Bedortha Bodurtha found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
  Marriagexxxx
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx xxxxxxx x (1615-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (1620-xxxx)
  SpouseJoseph Bedortha Bodurtha (Dumbleton)(Leonard Dumbleton)(Marshfield) I (1649-xxxx)
  152587 People3 Records6 Sources
 13. Lydia Kilroy found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
  Record information.
  SpouseJonathan Deacon Dumbleton (1600-xxxx)
  27501 People3 Records8 Sources
 14. Lydia Dumbleton found in

  Record information.
  Birth1818 USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxBerkshire, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxxx (1782-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx (Born 1784)
  2101 People1 Record3 Sources
 15. Lydia Dumbleton found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHampshire, Massachusetts, USA
  Record information.
  SpouseDeliverance Langdon (1627-xxxx)
  19609 People0 Records1 Source
 16. Lydia Dumbledon

  Record information.
  Birthxx xxx1661
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxxxx
  Record information.
  Motherxxxxx
  3757 People0 Records0 Sources
 17. Alice Lydia Dumbleton found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxNorthamptonshire, England
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxNorthamptonshire, England
  Residencexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxNorthamptonshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxxx (Born 1848)
  Motherxxxxx xxx xxx (Born 1850)
  SpouseLeonard Franklin (Born 1883)
  13614 People4 Records4 Sources
 18. Lydia Dumbleton found in

  Record information.
  Marriagex xxx xxxx
  Record information.
  SpouseBurt Jonathan (1654-xxxx)
  115618 People0 Records1 Source
 19. Lydia Dumbleton

  Record information.
  Marriagex xxx xxxx
  Record information.
  SpouseJonathan Burt (1654-xxxx)
  27209 People0 Records0 Sources
 20. Lyida (BURT) found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  SpouseJoseph BURT
  41134 People0 Records0 Sources
Results 1-20 of 19,244
 per page