New Search
 1. Lorenzo nannariello found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Deathxxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxxxxxx (1753-xxxx)
  Motherxxxxxxxxx xxxxxxx (1753-xxxx)
  SpouseAntonia GALGANO (1778-xxxx)
  546 People1 Record11 Sources
 2. Lorenzo nannariello found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Deathxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxWestchester, New York, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (1799-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (1812-xxxx)
  SpouseMariantonia Cerrata (1833-xxxx)
  546 People3 Records13 Sources
 3. Pasquale Lonardo NANNARIELLO found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (1774-xxxx)
  Motherxxxxx xx xxxxx (1775-xxxx)
  SpouseVittoria Maria CESTA (1798-xxxx)
  58466 People0 Records0 Sources
 4. Lorenzo "Lawrence" Nannariello found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Residencexxxx xxxxx xxxxxxxWestchester, New York, USA
  Deathxxx xxxx xxxxx xxxxxxxWestchester, New York, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxxxxxx (1863-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Born 1866)
  SpouseMaria Felicia Ruggiero (1903-xxxx)
  980 People7 Records9 Sources
 5. Luigi Nannariello found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Deathxxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Born 1829)
  Motherxxxxxxxxxxx xxxxxxx (1833-xxxx)
  SpouseMaria Francesca Martiniello (Born 1866)
  980 People2 Records5 Sources
 6. Lorenzo NANNARIELLO found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (1799-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (1812-xxxx)
  252107 People0 Records0 Sources
 7. Linardo NANNARIELLO found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  DeathxxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Record information.
  Fatherxxxxxxxxxxx
  SpouseAntonia BORRILLO (Born 1607)
  546 People0 Records10 Sources
 8. Luigi NANNARIELLO found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Marriagexx xxx xxxxWestchester, New York, USA
  Deathxxxx xxxxx xxxxxxxWestchester, New York, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (1848-xxxx)
  Motherxxxxxxxxxxx xxxxxxx (1846-xxxx)
  SpouseMaria Concetta FRASCA (1891-xxxx)
  252107 People0 Records0 Sources
 9. Lonardo Nannariello

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Record information.
  SpouseFrancesca ? (Born 1702)
  220 People0 Records0 Sources
 10. Giovanni Lorenzo NANNARIELLO found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (1869-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxx xxxxxxx (1875-xxxx)
  58276 People0 Records0 Sources
 11. Lorenzo Nannariello found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Deathxxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Record information.
  Fatherxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Born 1865)
  Record information.
  Motherxxxxxxx xxxxxxxx (Born 1871)
  13253 People0 Records0 Sources
 12. Luigi NANNARIELLO found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Marriagexxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (1799-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (1812-xxxx)
  SpouseCamilla CESTONE (1823-xxxx)
  252107 People0 Records0 Sources
 13. Lorenzo Nannariello found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Record information.
  Fatherxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Born 1865)
  Record information.
  Motherxxxxxxx xxxxxxxx (Born 1871)
  13253 People0 Records0 Sources
 14. Lorenzo NANNARIELLO found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Deathxx xxx xxxxNew York, New York, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (1854-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (1862-xxxx)
  278681 People0 Records0 Sources
 15. Lorenzo Nannariello found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (1820-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxxx xxxxxxx (1819-xxxx)
  237 People0 Records1 Source
 16. Lawrence Nannarello found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxWestchester, New York, USA
  Residencexxxx xxxxxxxEssex, New Jersey, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxxMonmouth, New Jersey, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxxxxx (Born 1874)
  Motherxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (1874-xxxx)
  SpouseHazel Potts (1902-xxxx)
  73 People8 Records13 Sources
 17. Leonardo NANNARIELLO found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Born 1879)
  Motherxxxx xxxxxxxx (1884-xxxx)
  SpouseZara Gerardina DI NAPOLI (1926-xxxx)
  252107 People0 Records0 Sources
 18. Leonard nannariello found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Residencexxx xxxxxxxxxWestchester, New York, USA
  Deathxxxx
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxxxxxx (1863-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (1866-xxxx)
  SpouseRose Passarelli (1907-xxxx)
  546 People1 Record1 Source
 19. Leonardo NANNARIELLO found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxxxxxx (1818-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxx (1824-xxxx)
  SpouseAntonia CIRMINIELLO (Born 1863)
  252107 People0 Records0 Sources
 20. Pasquale Lonardo NANNARIELLO found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxAvellino, Campania, Italy
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (1774-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxx xx xxxxx (1775-xxxx)
  58466 People0 Records0 Sources

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search