New Search
1-20 of 301,102
 1. Jöns Nilsson found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxSkåne, Sweden
  No publicly available family members
  11508 People2 Records6 Sources
 2. Jöns Nelson found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxSkåne, Sweden
  Marriagexxxx xxxxxxxxCook, Illinois, USA
  Residencexxxx xxxxxx xxxxxxxxxSkåne, Sweden
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxCook, Illinois, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx (1829-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxxxxxxx (1821-xxxx)
  SpouseBengta Roman (1860-xxxx)
  14028 People10 Records10 Sources
 3. Jöns Nilsson found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxSkåne, Sweden
  Marriagexx xxx xxxx xxxxx xxxxxSkåne, Sweden
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx (Born 1792)
  Motherxxxxxx xxxxxxxxxx (Born 1811)
  SpouseKerstin Hansdotter (Born 1847)
  118018 People0 Records0 Sources
 4. Jöns Nilsson found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxSkåne, Sweden
  Marriagexx xxx xxxx
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxSkåne, Sweden
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx (1804-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxxxxxxx (1806-xxxx)
  SpouseKjersti Gertsdotter Sjöholm (Born 1847)
  833 People0 Records0 Sources
 5. Jöns Nilsson Frid found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxSkåne, Sweden
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxSkåne, Sweden
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxSkåne, Sweden
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx xxxx (1795-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1791-xxxx)
  SpouseOlue Jönsdotter (1845-xxxx)
  918 People3 Records5 Sources
 6. Jöns Nilsson found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxSkåne, Sweden
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxSkåne, Sweden
  Residencexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxSkåne, Sweden
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxBlekinge, Sweden
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx (1772-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxxxxxxxxx (1778-xxxx)
  SpouseHelena Sophia Baum (1816-xxxx)
  40960 People3 Records16 Sources
 7. Jöns Nilsson found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxSkåne, Sweden
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx (Born 1775)
  Record information.
  Motherxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (1788-xxxx)
  1833 People0 Records0 Sources
 8. Jons Nilsson found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxSkåne, Sweden
  Marriagexx xxx xxxx
  Deathxx xxx xxxx xxxxxDalarna, Sweden
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx (1680-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxxxxxxx (1692-xxxx)
  SpouseMaria Olofsdotter
  1399 People7 Records25 Sources
 9. Jons Nilsson found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxSkåne, Sweden
  No publicly available family members
  1909 People3 Records17 Sources
 10. JONS NILSSON found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxx xxxxxxHalland, Sweden
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxSkåne, Sweden
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxSkåne, Sweden
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx (1786-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxxxxxxx (1783-xxxx)
  SpouseChristina jonsdotter (1835-xxxx)
  415 People0 Records1 Source
 11. Jöns Nilsson Holmberg found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxSkåne, Sweden
  Marriagexx xxx xxxx
  Residencexxxx xxxxxxxSkåne, Sweden
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxxSkåne, Sweden
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx (1732-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (1731-xxxx)
  SpouseBengta Andersdotter (1773-xxxx)
  4226 People0 Records6 Sources
 12. Jöns Nilsson found in

  Record information.
  Birth1677 Skåne, Sweden
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx (1652-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxx xxxxxxx (1656-xxxx)
  5778 People0 Records1 Source
 13. Jöns Nilsson

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxMurau, Styria, Austria
  Marriagexx xxx xxxx
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx (1698-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxxxxxxx (1700-xxxx)
  SpouseAnna Andersdotter
  38700 People0 Records0 Sources
 14. Jons Nilsson

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx (1680-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxx xxxxxxxxxx (1686-xxxx)
  22492 People1 Record1 Source
 15. Jöns Nilsson found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxSkåne, Sweden
  No publicly available family members
  31688 People5 Records6 Sources
 16. Jöns Nilsson found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxNorrbotten, Sweden
  No publicly available family members
  5796 People0 Records0 Sources
 17. Johannes Palm found in

  Record information.
  Birthxx xxx1867 Sweden
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx xxxx (1837-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxx xxxxxxxxxx (1843-xxxx)
  6993 People0 Records1 Source
 18. John Nilsson found in

  John Nilsson from tree Alfons (Private)
  Record information.
  Birthxx xxx1865 Sweden
  No publicly available family members
  30406 People0 Records0 Sources
 19. Jöns Edward Nilsson found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxSkåne, Sweden
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxSkåne, Sweden
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxSkåne, Sweden
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx (1854-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxxxxxxx (1865-xxxx)
  SpouseRut Ingeborg Bengtsson (1900-xxxx)
  15750 People1 Record3 Sources
 20. Jöns Hjalmar Nilsson found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxSkåne, Sweden
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxSkåne, Sweden
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxSkåne, Sweden
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxx (1858-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxxxxxxxxx (1865-xxxx)
  SpouseIda Karolina Persson (1891-xxxx)
  15586 People3 Records8 Sources
Results 1-20 of 301,102
 per page