New Search
1-20 of 27,950
 1. John Richard Litton found in

  Record information.
  Birthx xxx1726 Prince George's, Maryland, USA
  Marriagexxxx xxxxxxxxxxBotetourt, Virginia, USA
  ResidencexxxxAnne Arundel, Maryland, USA
  Deathx xxx xxxxRussell, Virginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (1678-xxxx)
  Motherxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (1703-xxxx)
  SpouseSarah Osborne (1736-xxxx)
  1083 People9 Records34 Sources
 2. John Richard Letton found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxxFrederick, Maryland, USA
  DeathxxxxVirginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxx (Born 1675)
  Record information.
  Motherxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (1703-xxxx)
  6549 People0 Records1 Source
 3. John R. Litton found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx
  Motherxxxxx xxxxxx
  SpouseSarah Ann Wilcoxen
  1174 People0 Records0 Sources
 4. John Litton found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxxFrederick, Maryland, USA
  Marriagexx xxx xxxxRowan, North Carolina, USA
  Deathxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1678-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxx xxxxxx (1703-xxxx)
  SpouseAnn Thomas
  212 People2 Records3 Sources
 5. John Richard Litton found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxMontgomery, Maryland, USA
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxxBotetourt, Virginia, USA
  Deathxx xxx xxxx xxx xxxxxxxRussell, Virginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx (1695-xxxx)
  Motherxxxxxxxxx xxxxxxxx (1703-xxxx)
  SpouseSarah Ann Wilcoxen (1728-xxxx)
  664479 People2 Records27 Sources
 6. James Harvey Litton found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxRussell, Virginia, USA
  Deathxx xxx xxxx xxx xxxxxxxRussell, Virginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxx (1751-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxx xxxxxx (1756-xxxx)
  774 People0 Records1 Source
 7. John Whitley Litton found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxRussell, Virginia, USA
  Marriagexxxx
  Deathxx xxx xxxx xxx xxxxxxxRussell, Virginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (1751-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxxx (1756-xxxx)
  SpouseSarah Ann "Sally" "Pearl" Fullen (1771-xxxx)
  53824 People1 Record2 Sources
 8. John Litton found in

  John Litton from tree COLLINS (Private)
  Record information.
  Birth1772 Russell, Virginia, USA
  No publicly available family members
  84 People0 Records0 Sources
 9. John Richard Jacki Litton found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxFrederick, Maryland, USA
  Marriagexxxx
  ResidencexxxxWashington, Maryland, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxAllegany, Maryland, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxx (1723-xxxx)
  Motherxxxx xxxx xxxxxxxx (1723-xxxx)
  SpouseLydia VALENTINE (1750-xxxx)
  1485 People3 Records8 Sources
 10. John Richard Litton found in

  Record information.
  Birth1741 Botetourt, Virginia, USA
  DeathxxxxxxxAugusta, Virginia, USA
  No publicly available family members
  64008 People0 Records1 Source
 11. John Richard Lytton found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxBotetourt, Virginia, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxBotetourt, Virginia, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxPike, Kentucky, USA
  Record information.
  Fatherxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (1726-xxxx)
  Motherxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (1728-xxxx)
  SpouseRachel McCauley (1766-xxxx)
  26068 People1 Record37 Sources
 12. Pvt John Jackson Litton found in

  Record information.
  Birthxx xxx1847 Russell, Virginia, USA
  No publicly available family members
  2427 People21 Records27 Sources
 13. John Richard Litton found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  SpouseSarah Ann Wilcoxen
  848 People0 Records0 Sources
 14. John Whitley Litton found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxx xxxxxxxRussell, Virginia, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxx xxxxxxxRussell, Virginia, USA
  ResidencexxxxRussell, Virginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxx (1803-xxxx)
  Motherxxxxxxxxx xxxxxx (1803-xxxx)
  SpouseLydia Eva Whittaker (1830-xxxx)
  982 People11 Records11 Sources
 15. John 'Jackie' Letton found in

  Record information.
  Birthxx xxx1770 Prince George's, Maryland, USA
  Marriagexxxx
  Deathx xxx xxxx xxxx xxxxxBourbon, Kentucky, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (1740-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxxx xxxxxx (1745-xxxx)
  SpouseAnna Claggett Wilcoxson Letton (1773-xxxx)
  29741 People1 Record51 Sources
 16. John Litten found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  FatherCaleb Litten (Born 1678)
  Record information.
  MotherGrace Burton
  110957 People0 Records1 Source
 17. John Litton found in

  Record information.
  Birthxx xxx1818 Hopkins, Kentucky, USA
  Marriagex xxx xxxx xxxxxFayette, Illinois, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxRockcastle, Kentucky, USA
  Deathxx xxx xxxx
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (1768-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxxx xxxxxxx (1792-xxxx)
  SpouseFlora Holley (Born 1848)
  50630 People15 Records17 Sources
 18. John Litton found in

  Record information.
  Birth1705 Devon, England
  Deathxxxx xxxxx xxxxxPrince George's, Maryland, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx (1678-xxxx)
  Motherxxxxxxx xxxxxx (1683-xxxx)
  SpouseHannah Litton (Born 1705)
  1209 People1 Record7 Sources
 19. JOANNA Burton Polleckfield Letton found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxMontgomery, Maryland, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxMontgomery, Maryland, USA
  ResidencexxxxBarren, Kentucky, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxBarren, Kentucky, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx (1678-xxxx)
  Motherxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (1703-xxxx)
  SpouseLEONARD HALL (The Older) (1730-xxxx)
  50850 People9 Records13 Sources
 20. Thomas Litton found in

  Record information.
  Birthxx xxx1875 Russell, Virginia, USA
  Deathxxxx xxxxxxxxRussell, Virginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1852-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (1854-xxxx)
  300 People0 Records4 Sources
Results 1-20 of 27,950
 per page