New Search
1-20 of 239,520
 1. Hans Martin Hauss found in

  Record information.
  Birthxx xxx1757 Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxx xxxxx (Born 1685)
  Motherxxxxx (Born 1720)
  SpouseMaria Salome Durban (Born 1756)
  20553 People3 Records3 Sources
 2. Johann Martin Hauss found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  ResidencexxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxx (1693-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (Born 1700)
  SpouseAnna Magdalena Volk (1730-xxxx)
  11335 People14 Records25 Sources
 3. Johann Jacob Hauß found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxGroß-Gerau, Hesse, Germany
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxGroß-Gerau, Hesse, Germany
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (1722-xxxx)
  Motherxxxxxxx xxxxxxxxx (1727-xxxx)
  SpouseMaria Salome Asmus (1750-xxxx)
  35532 People7 Records10 Sources
 4. Hannss Georg Hauss found in

  Record information.
  Birthxx xxx1720
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  ResidencexxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxx xxxxx
  Motherxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
  SpouseEva Katharina Durban (1720-xxxx)
  11335 People5 Records8 Sources
 5. Johann Michael Hauss found in

  Record information.
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Record information.
  SpouseMaria Salome Durban (Born 1722)
  11335 People3 Records6 Sources
 6. Johann Jakob Haas found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Marriagexx xxx xxxx
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxx (1678-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (1678-xxxx)
  SpouseMaria Magdalena Schnurr (Died xxxx)
  27210 People0 Records5 Sources
 7. JOHANN MARTIN HAUSS (Hauß) found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxx (Born 1754)
  Motherxxx xxxxxx xxxxxx (Born 1757)
  SpouseEVA KATHARINA KLOTTER (Klötter) (1790-xxxx)
  8684 People13 Records17 Sources
 8. Johann Martin Hauss found in

  Record information.
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx (1642-xxxx)
  Motherxxxxxxx xxxxx (1656-xxxx)
  SpouseAnna Maria Gramp
  5872 People1 Record2 Sources
 9. Hans Martin Hauss found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  No publicly available family members
  2291 People0 Records0 Sources
 10. Johan Georg Hauss/House found in

  Record information.
  Birth1700
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (Born 1670)
  SpouseAnna Barbara Saenger (1694-xxxx)
  29424 People0 Records0 Sources
 11. Martin Hauß found in

  Martin Hauß from tree MEYER ACHERN.046 (Private)
  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  No publicly available family members
  48183 People0 Records0 Sources
 12. Johann Georg Hauss found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  ResidencexxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxx (1784-xxxx)
  Motherxxxx xxxxx xxxxx (1789-xxxx)
  SpouseMaria Margaretha Sänger (1817-xxxx)
  11335 People5 Records7 Sources
 13. Johann Georg Hauss

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  ResidencexxxxAuglaize, Ohio, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxx (1784-xxxx)
  Motherxxxx xxxxx xxxxx (1789-xxxx)
  SpouseLouisa Hauss (Born 1817)
  19317 People8 Records15 Sources
 14. Johann Georg Hauss

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  ResidencexxxxAuglaize, Ohio, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxx (1784-xxxx)
  Motherxxxx xxxxx xxxxx (1789-xxxx)
  SpouseLouisa Hauss (Born 1817)
  19317 People8 Records15 Sources
 15. Johann Philipp Hauss found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Deathxxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxx (1778-xxxx)
  Motherxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1786-xxxx)
  SpouseElisabetha Siehl (1815-xxxx)
  11335 People5 Records8 Sources
 16. Johann Georg Hauss found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Deathxx xxx xxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxx (1774-xxxx)
  Motherxxx xxxxxx xxxxx (1781-xxxx)
  SpouseLouise Fauti (Died xxxx)
  11335 People0 Records2 Sources
 17. Johann Georg Hauss found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Deathxxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxx (1762-xxxx)
  Motherxxxx xxxxx xxxxxx (1754-xxxx)
  SpouseAnna Maria Lasch (1789-xxxx)
  6516 People5 Records8 Sources
 18. Johann Georg Huß found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxx (1758-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxxx xxxxx (1767-xxxx)
  320 People1 Record1 Source
 19. Daniel Hauss found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  ResidencexxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxx (Born 1748)
  Motherxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Born 1744)
  SpouseAnne Margarethe Mayer
  3810 People20 Records22 Sources
 20. Johann Georg Hauss found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxxx (Born 1748)
  Motherxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Born 1744)
  SpouseEva Rosina Siehl (1781-xxxx)
  11335 People3 Records5 Sources
Results 1-20 of 239,520
 per page