New Search
 1. Jois Savšek found in

  Record information.
  Birth1718
  Marriagexxxx
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxx (Born 1700)
  Motherxxxxxxxxxxxxx (1700-xxxx )
  SpouseMarina(Bren) Bren (Born 1726)
  109444 People0 Records0 Sources
 2. Nicholas John Zavesky found in

  Record information.
  Birthxx xxx 1956 Ohio, USA
  No publicly available family members
  14659 People6 Records7 Sources
 3. Michael John Sveska found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxx Brown, South Dakota, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxx Spokane, Washington, USA
  Deathxx xxx xxxx Spokane, Washington, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxx xxxxxx (1924-xxxx )
  Record information.
  Motherxxxxxxx xxx xxxxx (1925-xxxx )
  11629 People4 Records4 Sources
 4. Frank J Zavosky found in

  Record information.
  Birthxx xxx 1941
  Residencexxxx California, USA
  Deathxx xxx xxxx
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (1902-xxxx )
  Motherxxxxxx xxxxx xxxxxx (1906-xxxx )
  SpousePatricia M Zavosky (1939-xxxx )
  4878 People4 Records4 Sources
 5. Richard J. Zavoyski found in

  Record information.
  Birthxx xxx 1940 Pennsylvania, USA
  Residencexxxx xxxxxxx Luzerne, Pennsylvania, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Luzerne, Pennsylvania, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxxx (Born 1910)
  Record information.
  Motherxxxxx xxxxxxxx (1912-xxxx )
  2459 People4 Records4 Sources
 6. De Wayne J Zaviska

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxx Dakota, Minnesota, USA
  Marriagexx xxx xxxx Pope, Minnesota, USA
  Residencexxxx xxxx xxxxxxx Anoka, Minnesota, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxx Dakota, Minnesota, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx x xxxxxxx (1903-xxxx )
  Motherxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (1911-xxxx )
  SpouseSharon A Pettit (1941-xxxx )
  114 People6 Records8 Sources
 7. Francis J. Savisky

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx Westmoreland, Pennsylvania, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx Westmoreland, Pennsylvania, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xx xxxxxxx (Born 1901)
  Record information.
  Motherxxx xxxxx (Born 1910)
  447011 People0 Records0 Sources
 8. Milford J Svasek found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxx Colfax, Nebraska, USA
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxx Colfax, Nebraska, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxx Platte, Nebraska, USA
  Deathxx xxx xxxx Colfax, Nebraska, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxx (1913-xxxx )
  Motherxxxxx xxxxxx (1909-xxxx )
  SpouseMarlene Joyce Hobza (1934-xxxx )
  37185 People11 Records11 Sources
 9. Frederick J (Buddy) CEVASCO found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx New York, USA
  No publicly available family members
  4607 People6 Records6 Sources
 10. Edward J Zavaski found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxx xxxxx Hartford, Connecticut, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxx Hartford, Connecticut, USA
  Residencexxxx xxxxx xxxxx Hartford, Connecticut, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxx xxxxx Hartford, Connecticut, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxx (1890-xxxx )
  Motherxxxxxxxx xxxxxxxxxx (1893-xxxx )
  SpouseFrances Rachel (1925-xxxx )
  52 People7 Records7 Sources
 11. Charles Joe "CJ" Zavesky found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Lavaca, Texas, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxxxx Lavaca, Texas, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Lavaca, Texas, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxx xxxxxxx (1900-xxxx )
  Motherxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (1904-xxxx )
  SpousePauline Francis "Tootsie" Netardas (1927-xxxx )
  2664 People9 Records10 Sources
 12. Victor A Cevasco found in

  Record information.
  Birthx xxx 1917 New Jersey, USA
  Residencexxxx xxxxxx xxxxx Hudson, New Jersey, USA
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxxxx Warren, New Jersey, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx x xxxxxxx (1885-xxxx )
  Motherxxxxxx xxxxxxx (1891-xxxx )
  SpouseGloria Ann Huebner (1921-xxxx )
  294 People3 Records4 Sources
 13. Frank Jim Zaviska found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxx Cook, Illinois, USA
  Residencexxxx Illinois, USA
  Deathxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx Pasco, Florida, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx x xxxxxxx (Born 1889)
  Motherxxxx xxxxx (Born 1892)
  SpouseShirley Eileen Anda (1925-xxxx )
  9080 People8 Records8 Sources
 14. Joseph J Peterson found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxx Carbon, Pennsylvania, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxx Carbon, Pennsylvania, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxx Broadwater, Montana, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (1873-xxxx )
  Record information.
  Motherxxxx xxxxxxx (1883-xxxx )
  64 People3 Records5 Sources
 15. Florian Zavasky found in

  Record information.
  Birth1916 Ohio, USA
  Marriagexx xxx xxxx Cuyahoga, Ohio, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxx Cuyahoga, Ohio, USA
  Deathx xxx xxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxx (Born 1886)
  Motherxxxxxxx xxxxxxx (Born 1888)
  SpouseJulia Perko (Born 1919)
  199 People7 Records7 Sources
 16. Ernest Joseph Zareczki/Saven found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxx Fairfield, Connecticut, USA
  Residencexxxx xxxxxxxx Fairfield, Connecticut, USA
  Deathx xxx xxxx xxx xxxxxx Suffolk, New York, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxxx (Born 1890)
  Record information.
  Motherxxxxxx xxxxxx (1893-xxxx )
  4210 People7 Records7 Sources
 17. John J Zavasky

  Record information.
  Birth1915 Ohio, USA
  Residencexxxx xxxxx Tuscarawas, Ohio, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxx (1890-xxxx )
  Record information.
  Motherxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1892-xxxx )
  5626 People2 Records2 Sources
 18. Joseph J Zavesky found in

  Record information.
  Birthx xxx 1915 Indiana, USA
  No publicly available family members
  664 People16 Records17 Sources
 19. Andrew J Cevasco found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx New York, USA
  No publicly available family members
  117072 People6 Records7 Sources
 20. John R Sofsky found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxx Carbon, Pennsylvania, USA
  Marriagexxxx New Jersey, USA
  Residencexxxx New York, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxx Cayuga, New York, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (1873-xxxx )
  Motherxxxx xxxxxxx (1883-xxxx )
  SpouseBetty J Isham (1922-xxxx )
  64 People10 Records14 Sources

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search