New Search
1-10 of 10
 1. Irene A. Komninos found in

  Irene A. Komninos from tree all ONE FAMILY (Private)
  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxNew York, USA
  No publicly available family members
  48450 People1 Record4 Sources
 2. Kaliope I. Comnenos

  Record information.
  BirthxxxxxxxEuboea, Central Greece, Greece
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xx xxxxxxxx (Born 1780)
  1523 People0 Records0 Sources
 3. William Aaron Cunningham found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxTishomingo, Mississippi, USA
  MarriagexxxxPolk, Arkansas, USA
  ResidencexxxxPolk, Arkansas, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxPolk, Arkansas, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx x xxxxxxxxxx (1829-xxxx)
  Motherxxxxx xxx xxxx (1832-xxxx)
  SpouseDelphi Ann Caughran (1856-xxxx)
  742 People9 Records25 Sources
 4. René CHEMINANT

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxxxx (1679-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxxxx xxxxxxxx (Born 1679)
  6350 People0 Records1 Source
 5. Ioannis Komninos

  Record information.
  Birthxx xxx1944 Lesvos, Northern Aegean, Greece
  Residencexxxx xxxxxxxxxVictoria, Australia
  Deathxx xxx xxxxVictoria, Australia
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxxx (Died xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxx
  1659 People1 Record1 Source
 6. Georgios I. Comnenos

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxEuboea, Central Greece, Greece
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xx xxxxxxxx (Born 1780)
  1523 People0 Records0 Sources
 7. Aron Ericsson Wäyrynen Kammonen found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxOulu, Finland
  Deathxx xxx xxxx xxxxxOulu, Finland
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (1674-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxx (1694-xxxx)
  SpouseChristina Kirstin Henricsdr Wirolainen Werola (1737-xxxx)
  36002 People0 Records1 Source
 8. Dimitrios I. Comnenos

  Record information.
  BirthxxxxxxxEuboea, Central Greece, Greece
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xx xxxxxxxx (Born 1780)
  1523 People0 Records0 Sources
 9. Emmanouil I. Comnenos

  Record information.
  BirthxxxxxxxEuboea, Central Greece, Greece
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xx xxxxxxxx (Born 1780)
  1523 People0 Records0 Sources
 10. Ioannis G. Comnenos

  Record information.
  BirthxxxxxxxEuboea, Central Greece, Greece
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xx xxxxxxxx (Born 1810)
  1523 People0 Records0 Sources
Results 1-10 of 10
 per page