New Search
1-20 of 3,675
 1. Gilbert Scale Venables found in

  Record information.
  Birthxxx xxxx xxxxxxxxxxxxPembrokeshire, Wales
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxxxxxGlamorgan, Wales
  Residencexxxx xxxxxxGlamorgan, Wales
  Deathxx xxx xxxxGlamorgan, Wales
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (1839-xxxx)
  Motherxxxx xxxxx (1836-xxxx)
  SpouseJessie Cooke John (1872-xxxx)
  17195 People8 Records8 Sources
 2. Gilbert Venables found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxLancashire, England
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxxCheshire, England
  Deathxxx xxxxCheshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx (1779-xxxx)
  Motherxxxxxxxx xxxxxx (Born 1795)
  SpouseCathrine Joinson (Born 1839)
  5589 People8 Records8 Sources
 3. George Alfred Venables found in

  Record information.
  Birthx xxx1883 Cheshire, England
  No publicly available family members
  7314 People10 Records12 Sources
 4. George Venables

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Residencexxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Record information.
  SpouseLily Venables (Born 1879)
  1137 People1 Record1 Source
 5. George Venables found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxxCheshire, England
  ResidencexxxxCheshire, England
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxxx (1842-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxx (1846-xxxx)
  SpouseLily Cadman (1878-xxxx)
  1137 People13 Records16 Sources
 6. Frank Venables found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Residencexxxx xxxxxxxxSomerset, England
  Deathxx xxx xxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx (1833-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxxx (1831-xxxx)
  SpouseElizabeth Thomason (1870-xxxx)
  24049 People7 Records7 Sources
 7. George Venables found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxCheshire, England
  No publicly available family members
  28439 People11 Records11 Sources
 8. George Venables found in

  George Venables from tree Manley (Private)
  Record information.
  Birthxxxx xxxxxx xxxxxxxxCheshire, England
  No publicly available family members
  1451 People11 Records30 Sources
 9. George Venables found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxCheshire, England
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxCheshire, England
  Residencexxxx xxxxxxxCheshire, England
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxCheshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx (Born 1806)
  Motherxxxxxx xx xxxxxxxxx (Born 1811)
  SpouseSarah Hayes (1844-xxxx)
  102417 People27 Records30 Sources
 10. Thomas George Venables found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxxxxxCheshire, England
  No publicly available family members
  11705 People11 Records28 Sources
 11. George Venables found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Residencexxxx xxxxxxxxxxCheshire, England
  Deathxxx xxxxCheshire, England
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxxx (Born 1791)
  Motherxxxxx xxxxxx (Born 1793)
  SpouseHannah Venables (1821-xxxx)
  1405 People5 Records5 Sources
 12. George Venables found in

  No publicly available LifeStory events
  No publicly available family members
  58 People0 Records0 Sources
 13. George Venables found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxCheshire, England
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Residencexxxx xxxxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx (1795-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxxxxx (1791-xxxx)
  SpouseEliza Percival (1822-xxxx)
  1846 People15 Records31 Sources
 14. George Venables found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Marriagexxxx xxxxxxxCheshire, England
  Residencexxxx xxxxx xxxxxxxxxCheshire, England
  Deathxxx xxxxCheshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx (1771-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxxx
  SpouseMartha Johnson (1811-xxxx)
  20971 People5 Records5 Sources
 15. George Venables found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxStaffordshire, England
  ResidencexxxxCheshire, England
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx (Born 1742)
  Motherxxxx xxxxxxxx (Born 1745)
  SpouseMary Sinker (1791-xxxx)
  139 People16 Records16 Sources
 16. George Venables found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxCheshire, England
  Record information.
  SpouseMary Randles (Born 1777)
  833 People1 Record3 Sources
 17. George Venables found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxCheshire, England
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxNorfolk, England
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxCheshire, England
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxxxx (1603-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxxx (Born 1610)
  SpouseMargrit Newall (1628-xxxx)
  1098 People7 Records12 Sources
 18. Gilbert Venables found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxStaffordshire, England
  No publicly available family members
  288 People1 Record1 Source
 19. Gilbert Roy Venables found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxStaffordshire, England
  Marriagexxx xxxx xxxxxxxxStaffordshire, England
  ResidencexxxxStaffordshire, England
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxStaffordshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx (1862-xxxx)
  Motherxxxxxxxxx xxxxxxx (Born 1863)
  SpouseElsie Mann (1905-xxxx)
  248 People5 Records9 Sources
 20. Matthew George Venables found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxStaffordshire, England
  Marriagexx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxHertfordshire, England
  Residencexxxx xxxxxxxxxStaffordshire, England
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxNorfolk, England
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (1873-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxxxx (1868-xxxx)
  SpouseCecily Brown (1898-xxxx)
  23459 People6 Records6 Sources
Results 1-20 of 3,675
 per page