New Search
 1. François Dulignon dit Lamirande found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxMaskinongé, Quebec, Canada
  Marriagexxxx
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxMaskinongé, Quebec, Canada
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxx (1656-xxxx)
  Motherxxxxxxxxx xxxxxxx (1685-xxxx)
  SpouseMarie-Josephe St-Yves (1728-xxxx)
  1805 People5 Records17 Sources
 2. Francois Lamirande found in

  Record information.
  Birthxx xxx1752
  Deathxxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (1687-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx (1685-xxxx)
  16636 People0 Records1 Source
 3. François Delamirande De La Mirande Lignon Dulignon DuLignon Du Lignon Pic, Sieur de la Mirande né Francois Lamirande

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxMaskinongé, Quebec, Canada
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxLajemmerais, Quebec, Canada
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxMaskinongé, Quebec, Canada
  Record information.
  SpouseJosephe Josephte Josette St Yves St Hyves Saint Hyves St Yve St Ive née Marie Joseph St. Yves (1731-xxxx)
  536 People0 Records0 Sources
 4. Marie-Françoise DULIGNON found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (1656-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx (1683-xxxx)
  36163 People1 Record1 Source
 5. Francois Lamirande

  Record information.
  Deathxx xxx xxxx
  Record information.
  SpouseMarie Josephe St-Yves
  198 People0 Records0 Sources
 6. Lawrence Francois Lamirande found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxPembina, North Dakota, USA
  No publicly available family members
  16749 People5 Records8 Sources
 7. Francois "Xavier" Lamirande found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxMaskinongé, Quebec, Canada
  No publicly available family members
  35027 People8 Records9 Sources
 8. Francois Lamirande found in

  Record information.
  Deathxxxx
  No publicly available family members
  102082 People0 Records0 Sources
 9. Francois "Eugene" Lamirande found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxxxxMaskinongé, Quebec, Canada
  No publicly available family members
  35027 People5 Records5 Sources
 10. Francois Xavier "Napoleon" Lamirande found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xx xxxxxxxxLe Fjord-du-Saguenay, Quebec, Canada
  No publicly available family members
  35027 People4 Records5 Sources
 11. Francois Lamirande found in

  Record information.
  Birth2 Dec 1857 Louiseville, Maskinongé, Quebec, Canada
  No publicly available family members
  35027 People8 Records9 Sources
 12. François Dulignon dit Lamirande found in

  Record information.
  BirthxxxxxxxxxxxxMaskinongé, Quebec, Canada
  No publicly available family members
  59598 People0 Records4 Sources
 13. François-Xavier Lamirande found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxxPapineau, Quebec, Canada
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxNipissing, Ontario, Canada
  ResidencexxxxNipissing, Ontario, Canada
  Record information.
  Fatherxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Died xxxx)
  Motherxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
  SpouseCécile Layne (Born 1830)
  10994 People4 Records4 Sources
 14. Francoise Lamirande found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (1775-xxxx)
  Motherxxxxxxxxx xxxxxxx (Born 1777)
  1409 People0 Records0 Sources
 15. François Chevalier dit Lamirande found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xx xxxxxxxxLe Fjord-du-Saguenay, Quebec, Canada
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxxxxMaskinongé, Quebec, Canada
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxMaskinongé, Quebec, Canada
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx (1747-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (1756-xxxx)
  SpouseMarguerite Lesieur Desaulnier (1788-xxxx)
  980 People5 Records7 Sources
 16. Francois Lamirande found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxMaskinongé, Quebec, Canada
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxLongueuil, Quebec, Canada
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxMontréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxxx (1740-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (1745-xxxx)
  SpouseMarguerite Stringer (1791-xxxx)
  12092 People1 Record3 Sources
 17. Francois Lamirande found in

  Record information.
  Birthxxx xxxx xx xxxxxxxxLe Fjord-du-Saguenay, Quebec, Canada
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxxxxMaskinongé, Quebec, Canada
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxMaskinongé, Quebec, Canada
  Record information.
  Fatherxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (1726-xxxx)
  Motherxxxxxxx xxxxxxx
  SpouseM Magdeleine Bellehumeur
  21917 People4 Records4 Sources
 18. Alexis Félix Dulignon Lamirande Chevalier found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxMaskinongé, Quebec, Canada
  Marriagexxxx xxxxxxxxxxxxMaskinongé, Quebec, Canada
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxMaskinongé, Quebec, Canada
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (1747-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx (1756-xxxx)
  SpouseMarie Josephe Houd (Born 1791)
  2305 People2 Records3 Sources
 19. Francois Frank Lamirande found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxManitoba, Canada
  No publicly available family members
  16749 People2 Records5 Sources
 20. Joseph Francois Xavier Lamirande found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxHillsborough, New Hampshire, USA
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxxxHillsborough, New Hampshire, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxHillsborough, New Hampshire, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxHillsborough, New Hampshire, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxxx (1871-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxxx (Born 1873)
  SpouseMary Rose Bourque (1901-xxxx)
  105397 People15 Records15 Sources

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search