New Search
 1. Thomas Floyd Diamond found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxx xxxxxGrayson, Virginia, USA
  Marriagexx xxx xxxxGrayson, Virginia, USA
  Residencexxxx xxx xxxxxGrayson, Virginia, USA
  Deathxx xxx xxxx xxx xxxxxGrayson, Virginia, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (1854-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (1859-xxxx)
  SpouseCora Lee Trimble (1890-xxxx)
  3185 People18 Records18 Sources
 2. Floyd Diamond found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  SpouseCora Trimble (Born 1870)
  18195 People0 Records0 Sources
 3. Thomas Floyd Diamond

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  SpouseCora Lee Trimble (1890-xxxx)
  20179 People0 Records0 Sources
 4. Floyd Calvin Dymond found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxLuzerne, Pennsylvania, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxFayette, Pennsylvania, USA
  Residencexxxx xxxxx xxxxxLuzerne, Pennsylvania, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxLuzerne, Pennsylvania, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (1867-xxxx)
  Motherxxxx xxxx xxxxxxx (1873-xxxx)
  SpouseAnna Dorothy Morrow (1914-xxxx)
  1431 People19 Records33 Sources
 5. Floyd Diamond

  Record information.
  Marriagexx xxx xxxx xxxKhorasan-e Razavi, Iran
  Deathxx xxx xxxx xxxKhorasan-e Razavi, Iran
  No publicly available family members
  11194 People0 Records0 Sources
 6. Floyd William 'Bill' Diamond found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxxxKennebec, Maine, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxWashoe, Nevada, USA
  ResidencexxxxCalifornia, USA
  Deathxx xxx xxxx
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (1930-xxxx)
  35918 People2 Records2 Sources
 7. Michael Floyd Diamond

  Record information.
  Birthxx xxx1951 North Carolina, USA
  No publicly available family members
  69807 People0 Records0 Sources
 8. Floyd Eugene Diamond found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxPottawattamie, Iowa, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxPottawattamie, Iowa, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxxPottawattamie, Iowa, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxPottawattamie, Iowa, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxx xxxxxxx (1919-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxx xxxx xxxxxxxx (1922-xxxx)
  43639 People3 Records3 Sources
 9. Floyd F. Diamond found in

  Record information.
  Birthxx xxx1939 Alabama, USA
  ResidencexxxxAlabama, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxClarke, Mississippi, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (1916-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxxx (1916-xxxx)
  SpouseDonnie Fay Diamond (1939-xxxx)
  263 People3 Records3 Sources
 10. Ernest Floyd Diamond found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxCass, Missouri, USA
  ResidencexxxxCass, Missouri, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxJackson, Missouri, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxx xxxxxxx (1895-xxxx)
  Record information.
  Motherxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (1899-xxxx)
  3860 People6 Records7 Sources
 11. Floyd William Diamond found in

  Record information.
  Birthxx xxx1930 Maine, USA
  Marriagex xxx xxxxMaine, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxTolland, Connecticut, USA
  Deathx xxx xxxx
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (1904-xxxx)
  Motherxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Born 1908)
  35918 People8 Records9 Sources
 12. Arthur Floyd Diamond found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxx xxxxxGrayson, Virginia, USA
  No publicly available family members
  43033 People16 Records38 Sources
 13. Floyd L Dymond found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxRensselaer, New York, USA
  No publicly available family members
  20352 People8 Records8 Sources
 14. Floyd Morse Diamond found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxDouglas, Nebraska, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxMills, Iowa, USA
  Residencexxxx xxxxxxDouglas, Nebraska, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxPottawattamie, Iowa, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxxxx (1895-xxxx)
  Motherxxxxxx xxx xxxxxx (1901-xxxx)
  SpouseBetty Jean Hamilton (1922-xxxx)
  43639 People12 Records12 Sources
 15. Floyd Henry Diamond found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxx xxxxxSanta Rosa, Florida, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxSanta Rosa, Florida, USA
  Residencexxxx xxxxSanta Rosa, Florida, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxEscambia, Florida, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (1872-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxxxx xxxxxx (1876-xxxx)
  SpouseMildred Vernice Bodie (1926-xxxx)
  6538 People6 Records23 Sources
 16. Everett Floyd Diamond found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxDukes, Massachusetts, USA
  ResidencexxxxMassachusetts, USA
  Deathx xxx xxxxDukes, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxx (Born 1879)
  Motherxxxxxx x xxxxxxx (Born 1881)
  SpouseDorthea Glover (1916-xxxx)
  381 People8 Records8 Sources
 17. Floyd Thompson Diamond found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxKay, Oklahoma, USA
  Residencexxxx xxxxxxxCanadian, Oklahoma, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxYavapai, Arizona, USA
  Record information.
  Fatherxxxx xxxxxx xxxxxx (1856-xxxx)
  Motherxxxxxxxx xxx xxxxxx (1869-xxxx)
  SpouseMildred Marie Nixon (1909-xxxx)
  13257 People11 Records12 Sources
 18. Melvin Floyd Diamond found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxBeaver, Pennsylvania, USA
  Residencexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxBeaver, Pennsylvania, USA
  Deathxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxBeaver, Pennsylvania, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xx xxxxxxx (1891-xxxx)
  Motherxxxxxx xxxx (Born 1896)
  SpouseDorothy McCann (Born 1913)
  689 People6 Records6 Sources
 19. Cameron Floyd Diamond found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxJefferson, Kentucky, USA
  No publicly available family members
  24456 People7 Records10 Sources
 20. Floyd D. Diamond found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxSt Joseph, Indiana, USA
  No publicly available family members
  10190 People15 Records19 Sources

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search