New Search
 1. Eva Rozanski

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  SpouseDavid Junghans
  54113 People0 Records0 Sources
 2. Adelheide (Adeline) Rosenzweig found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxxx Deggendorf, Bavaria, Germany
  Marriagexxxx
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Kaiserslautern, Rhineland-Palatinate, Germany
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxxxxx (1740-xxxx )
  Motherxxxxxx xxxxxxx (1750-xxxx )
  SpouseDavid Gruenewald (1767-xxxx )
  6876 People2 Records19 Sources
 3. Eva Maret Rivka Wolff found in

  Record information.
  Birthxxx xxxx xxxxxxx Mazowieckie, Poland
  Marriagexxxx xxxxxxx Mazowieckie, Poland
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxx Cook, Illinois, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (1835-xxxx )
  Motherx (1838-xxxx )
  SpouseIsaac Moshe Idzko Yitzchak Grajczynski Marks (1857-xxxx )
  46400 People0 Records0 Sources
 4. Eva Ravanauskas found in

  Record information.
  Birthx xxx 1896 Lithuania
  Residencexxxx xxxxxxxxx Lackawanna, Pennsylvania, USA
  Deathxxx xxxx xxxxxxxxx Lackawanna, Pennsylvania, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxxxxxx
  SpouseLouis Slavinskas (1884-xxxx )
  6122 People4 Records4 Sources
 5. Eva Rosenstingl

  No publicly available LifeStory events
  No publicly available family members
  30791 People0 Records0 Sources
 6. Eva Barbara Rosinus found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxx Kaiserslautern, Rhineland-Palatinate, Germany
  No publicly available family members
  4555 People3 Records14 Sources
 7. Ester Solomon ( Rozenson) found in

  Record information.
  Birth1821
  Residencexxxx xxxxxxxxxx Kauno, Lithuania
  Deathxx xxx xxxx Kaunas, Lithuania
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxx
  SpouseDovid Rozenson (1820-xxxx )
  53831 People2 Records5 Sources
 8. Pauline Elizabeth Schudda found in

  Record information.
  Birthxx xxx 1849 Germany
  No publicly available family members
  52 People4 Records5 Sources
 9. Evelyn Mary Reznicek found in

  Record information.
  Birthxx xxx 1935 Colfax, Nebraska, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxx Dodge, Nebraska, USA
  Residencexxxx xxxxxxxx Lancaster, Nebraska, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxx Madison, Nebraska, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (1905-xxxx )
  Motherxxxx xxxxx xxxxxxx (1913-xxxx )
  SpouseVernon J. Mihulka (1932-xxxx )
  2537 People17 Records28 Sources
 10. Chawa "Eva" Rosenstock-Apotheker-Krisky

  Record information.
  Birthxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Ternopil, Ukraine
  Marriagexxxx
  Residencexxxx xxx xxxx xxxxx New York, USA
  Deathxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx New York, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
  Motherxxxxx xxxxxxx
  SpouseMonas "Morris" Krinsky (1858-xxxx )
  74675 People14 Records19 Sources
 11. Barbara Elizabeth Demny found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxx Grimes, Texas, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxxxx Washington, Texas, USA
  Residencexxxx Grimes, Texas, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxx Harris, Texas, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxx xxxxx (1881-xxxx )
  Motherxxxxx xxxxxxxxxxxx (1888-xxxx )
  SpouseAlexander Anton Roznowski (1925-xxxx )
  9167 People10 Records10 Sources

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search