New Search
 1. Adella Burtaer found in

  Record information.
  Birthxxx1832 France
  Marriagex xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxPhiladelphia, Pennsylvania, USA
  Record information.
  SpouseStephen Grimes (1826-xxxx)
  534 People13 Records13 Sources
 2. Adela, Countess of Blois found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
  Record information.
  Motherxxxxxxx xxxxxxxx (Born 1833)
  5403 People0 Records1 Source
 3. Adela of NORMANDY (de BLOIS) found in

  No publicly available LifeStory events
  Record information.
  Fatherxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx (Born 1817)
  Record information.
  Motherxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
  6051 People1 Record1 Source
 4. Adeline Elizabeth Lariviere found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxWorcester, Massachusetts, USA
  Marriagexxxx xxxxxxxxxxWorcester, Massachusetts, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxWorcester, Massachusetts, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxWorcester, Massachusetts, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (1869-xxxx)
  Motherxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (1868-xxxx)
  SpouseStephen Henry (Etienne Henri) Benoit (1887-xxxx)
  8414 People14 Records24 Sources
 5. Sarah Adele Newman found in

  Sarah Adele Newman from tree Swann/Newman (Private)
  Record information.
  Birthxx xxx1932 District of Columbia, USA
  No publicly available family members
  5117 People6 Records6 Sources
 6. Adela L Zaleski found in

  Record information.
  Birthx xxx1914 Connecticut, USA
  Residencexxxx xxx xxxxxxxxHartford, Connecticut, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxHartford, Connecticut, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxxx x xxxxxxx (Born 1871)
  Motherxxxx (Born 1874)
  SpouseStephen Thomas Dalkowski (1909-xxxx)
  3766 People7 Records7 Sources
 7. Marydel "Adela" Hull found in

  Marydel "Adela" Hull from tree Allen/Ray (Private)
  Record information.
  Birthx xxx1911 Buenos Aires, Argentina
  No publicly available family members
  196613 People11 Records17 Sources
 8. Adele Andres Herholz found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxHamilton, Ohio, USA
  MarriagexxxxMiami-Dade, Florida, USA
  Residencexxxx xxxxxxMiami-Dade, Florida, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxxxxMiami-Dade, Florida, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxxx (1853-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxx (1864-xxxx)
  SpouseDon Alfonso Alvarado (1901-xxxx)
  23124 People12 Records15 Sources
 9. Adela C Lammert found in

  Adela C Lammert from tree AncestryUpload (Private)
  Record information.
  Birthxx xxx1906 Wisconsin, USA
  No publicly available family members
  1472 People8 Records18 Sources
 10. Adeline H Hruby found in

  Adeline H Hruby from tree My Family File (Private)
  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxxxxxxxSuffolk, New York, USA
  No publicly available family members
  17492 People7 Records7 Sources
 11. adelaide "Adela" D Kirwin found in

  Record information.
  Birthxxx1898 Connecticut, USA
  No publicly available family members
  142303 People13 Records15 Sources
 12. Adela Murarik found in

  Record information.
  Birthxx xxx xxxx xxxxxPúchov, Trenčín, Slovakia
  Residencexxxx xxxx xxxxxxMilwaukee, Wisconsin, USA
  Deathx xxx xxxx xxxx xxxxxxMilwaukee, Wisconsin, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (1877-xxxx)
  Motherxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1875-xxxx)
  SpouseStephen Cepelka (1886-xxxx)
  8435 People12 Records15 Sources
 13. Adela Bland Pratt found in

  Record information.
  Birthx xxx xxxx xxx xxxxxxxxOrleans, Louisiana, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxHarrison, Mississippi, USA
  Residencexxxx xxx xxxxxxxxOrleans, Louisiana, USA
  Deathxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxHarrison, Mississippi, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxx xxxxx (1849-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxx xxxxx (1856-xxxx)
  SpouseStephen Clarendon Munson (1892-xxxx)
  173 People7 Records9 Sources
 14. Adela Nudel found in

  Record information.
  Birth1890 Austria
  Marriagexx xxx xxxx xxxxxxxxCook, Illinois, USA
  Residencexxxx xxxxxxxxCook, Illinois, USA
  Record information.
  SpouseStephen Fath (Born 1883)
  31 People3 Records4 Sources
 15. Helen Adela found in

  Record information.
  Birth1 May 1893 Poland
  No publicly available family members
  1608 People2 Records2 Sources
 16. Adaline/Adela Sabestinas/Sabastian found in

  Record information.
  Birthx xxx1884
  No publicly available family members
  75 People12 Records13 Sources
 17. Adela Wizemberow/Vesamber found in

  Record information.
  Birth1881 Poland
  MarriagexxxxPoland
  Residencexxxx xxxxxxxxxxxxxJefferson, Ohio, USA
  Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxJefferson, Ohio, USA
  Record information.
  Fatherxxxxx xxxxxxxxxx (Born 1850)
  Motherxxxxxxxxx (Born 1860)
  SpouseStanley Stephen Baczewski (1877-xxxx)
  3166 People10 Records11 Sources
 18. Adelaide Mary Williams found in

  Record information.
  Birthxxxx xxxxxxxxCornwall, England
  Marriagexxxx
  Residencexxxx xxxxxxxxCornwall, England
  Deathxxxx xxxx xxxxxxxxxStaffordshire, England
  Record information.
  Fatherxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (1854-xxxx)
  Motherxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (1857-xxxx)
  SpouseStephen Richard Nicholls (1877-xxxx)
  1008 People3 Records5 Sources
 19. Constance Adela Pollit found in

  Record information.
  Birthxx xxx1872 Queensland, Australia
  No publicly available family members
  1236 People9 Records9 Sources
 20. Minnie Adela Benson found in

  Record information.
  Birthxxx xxxx xxxxxxxxxOtsego, New York, USA
  Marriagexx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxNew York, USA
  Residencexxxx xxx xxxx xxxxxNew York, USA
  Deathxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxNew York, USA
  Record information.
  Fatherxxxxxx xxxxx xxxxxx (1836-xxxx)
  Motherxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (1844-xxxx)
  SpouseWilliam Stephen Hurst (1878-xxxx)
  14429 People11 Records11 Sources

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search