New Search
 1. Record information.
  Name
  Pauline Krause
  Birth
  xxx 1825 Germany
  Arrival
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Philadelphia, Pennsylvania, USA
 2. Record information.
  Name
  Pauline H Krause
  Birth
  xxx 1825 Germany
  Arrival
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx Mercer, New Jersey, USA
 3. Record information.
  Name
  Pauline Krause
  Birth
  abt 1820 Prussia
  Residence
 4. Record information.
  Name
  Pauline Krause
  Birth
  1825-1865
  Residence
 5. Record information.
  Name
  Pauline Krause
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx Wannon, Victoria, Australia
 6. Record information.
  Name
  Pauline Krause
  Residence
 7. Record information.
  Name
  Pauline Krause
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx Wannon, Victoria, Australia
 8. Record information.
  Name
  Pauline Krouse
  [Pauline Krause]
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxx Fillmore, Minnesota
 9. Record information.
  Name
  Pauline Krause
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx Oxley, Queensland, Australia
 10. Record information.
  Name
  Pauline Krause
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx Oxley, Queensland, Australia
 11. Record information.
  Name
  Pauline Krause
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx Wannon, Victoria, Australia
 12. Record information.
  Name
  Pauline Augusta Krause
  Residence
  xxxx xxxxxx Wannon, Victoria, Australia
 13. Record information.
  Name
  Pauline Krause
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx Wannon, Victoria, Australia
 14. Record information.
  Name
  Pauline Krause
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx Oxley, Queensland, Australia
 15. Record information.
  Name
  Pauline Juliette Krause
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx Oxley, Queensland, Australia
 16. Record information.
  Name
  Pauline Juliette Krause
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx Oxley, Queensland, Australia
 17. Record information.
  Name
  Pauline Krause
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx Wannon, Victoria, Australia
 18. Record information.
  Name
  Pauline Krause
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx Wannon, Victoria, Australia
 19. Record information.
  Name
  Pauline Krause
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx Oxley, Queensland, Australia
 20. Record information.
  Name
  Pauline Krause
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx Oxley, Queensland, Australia
 1. Birth
  xxx 1825 Germany
  Arrival
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Philadelphia, Pennsylvania, USA
 2. Birth
  xxx 1825 Germany
  Arrival
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx Mercer, New Jersey, USA
 3. Birth
  abt 1820
  Prussia
  Residence
  xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx New York, New York, USA
 4. Birth
  1825-1865
  Residence
  xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx Hudson, New Jersey, USA
 5. Residence
  xxxx xxxxxxxxx Wannon, Victoria, Australia
 6. Residence
  xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Hudson, New Jersey, USA
 7. Residence
  xxxx xxxxxxxxx Wannon, Victoria, Australia
 8. [Pauline Krause]
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxx Fillmore, Minnesota
 9. Residence
  xxxx xxxxxxxxxx Oxley, Queensland, Australia
 10. Residence
  xxxx xxxxxxxxxx Oxley, Queensland, Australia
 11. Residence
  xxxx xxxxxxxxx Wannon, Victoria, Australia
 12. Residence
  xxxx xxxxxx Wannon, Victoria, Australia
 13. Residence
  xxxx xxxxxxxxx Wannon, Victoria, Australia
 14. Residence
  xxxx xxxxxxxxxx Oxley, Queensland, Australia
 15. Residence
  xxxx xxxxxxxxxx Oxley, Queensland, Australia
 16. Residence
  xxxx xxxxxxxxxx Oxley, Queensland, Australia
 17. Residence
  xxxx xxxxxxxxx Wannon, Victoria, Australia
 18. Residence
  xxxx xxxxxxxxx Wannon, Victoria, Australia
 19. Residence
  xxxx xxxxxxxxxx Oxley, Queensland, Australia
 20. Residence
  xxxx xxxxxxxxxx Oxley, Queensland, Australia

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search