New Search
 1. Record information.
  Name
  John Powierza
  [John Powierga]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxxxxx Worcester, Massachusetts, USA
 2. Record information.
  Name
  John Powierza
  Birth
  Arrival
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxx xx Luzerne, Pennsylvania, USA
 3. Record information.
  Name
  John Powierza
  [John Powierga]
  Birth
  Arrival
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxxxxx Worcester, Massachusetts, USA
 4. Record information.
  Name
  Marian F-J Powierza
  Residence
 5. Record information.
  Name
  Marian Ih-J Powierza
  Residence
 6. Record information.
  Name
  Marian F-J Powierza
  Residence
 7. Record information.
  Name
  John Powerzak
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxx xx Cook (Chicago), Illinois, USA
 8. Record information.
  Name
  James Powers
  [James Powerz]
  Birth
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxx Polk, Iowa, USA
 9. Record information.
  Name
  James Powers
  [Jame S Powera]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxx Prowers, Colorado, USA
 10. Record information.
  Name
  James Powerz
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxx xxx Suffolk, Massachusetts, USA
 11. Record information.
  Name
  Thomas J Powers
  [Thomas G D Powiers]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx Vernon, Louisiana, USA
 12. Record information.
  Name
  Roy J Powers
  [Roy J Powerz]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxx Polk, Iowa, USA
 13. Record information.
  Name
  J S Powerz
  Residence
  Other
 14. Record information.
  Name
  S J Powera
  [S T Powers]
  Birth
  Tennessee
  Residence
  1940 Prec 1, Lamb, Texas, USA
 1. [John Powierga]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxxxxx Worcester, Massachusetts, USA
 2. Birth
  xxxxxx xxxxxx
  Arrival
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxx xx Luzerne, Pennsylvania, USA
 3. [John Powierga]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx
  Arrival
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxxxxx Worcester, Massachusetts, USA
 4. Residence
  xxxx xxxxxxxxx England
 5. Residence
  xxxx xxxxxxxxx England
 6. Residence
  xxxx xxxxxxxxx England
 7. Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxx xxxx xx Cook (Chicago), Illinois, USA
 8. [James Powerz]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx xxx
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxx Polk, Iowa, USA
 9. [Jame S Powera]
  Birth
  xxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx Prowers, Colorado, USA
 10. Relative
  xxxxx xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxx xxx Suffolk, Massachusetts, USA
 11. [Thomas G D Powiers]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxx
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx Vernon, Louisiana, USA
 12. [Roy J Powerz]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxx xxx
  Residence
  xxxx xxxxx Polk, Iowa, USA
 13. Residence
  xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxx Butler, Alabama, USA
  Other
  xxxx
 14. [S T Powers]
  Birth
  Tennessee
  Residence
  1940
  Prec 1, Lamb, Texas, USA

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search