New Search
1-20 of 2,224,835
 1. Record information.
  Name
  Hannah Couse
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxColumbia, New York, USA
  Birth
  xxx xxxx xxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxColumbia, New York, USA
 2. Record information.
  Name
  Sophia Cause
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxHamilton, Ohio, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxHamilton, Ohio, USA
 3. Record information.
  Name
  Mary Couse
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxHudson, New Jersey, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxHudson, New Jersey, USA
 4. Record information.
  Name
  Hannah Couse
  Other
  Birth
  Residence
  Other
  xxxxx x x xxxxxxx
  Birth
  xxxxxxx
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxSimcoe South, Ontario, Canada
 5. Record information.
  Name
  Delia M Couse
  Death
  Death
  xx xxx1959
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 6. Record information.
  Name
  Janet Couse
  Other
  Birth
  Residence
  1901 Ontario, Canada
  Other
  xx xxxxxx
  Birth
  x xxx xxxx xxxxxxx
  Residence
  1901
  Ontario, Canada
  1901 Census of Canada
  1900s (Decade)
 7. Record information.
  Name
  Sophia Cause
  Birth
  Marriage
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxHamilton, Ohio, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxx xxx
  Marriage
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxHamilton, Ohio, USA
 8. Record information.
  Name
  Louanna M Case
  Death
  Death
  xx xxx1958
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 9. Record information.
  Name
  Regina Case
  Death
  Death
  xx xxx1958
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 10. Record information.
  Name
  George C Case
  Death
  Death
  xx xxx1958
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 11. Record information.
  Name
  Arthur Case
  Death
  Death
  xx xxx1958
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 12. Record information.
  Name
  Jennie Couse
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxPeel, Ontario, Canada
  Birth
  xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxPeel, Ontario, Canada
 13. Record information.
  Name
  Jane Couse
  Birth
  xxxx xxxxxxxLondon, England
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxLondon, England
  Birth
  xxxx xxxxxxxLondon, England
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxLondon, England
 14. Record information.
  Name
  Mary E. Cose
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxRandolph, North Carolina, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxxxxRandolph, North Carolina, USA
 15. Record information.
  Name
  Mary A C Couse
  Spouse
  Henry G Couse
  Children
  Birth
  Residence
  xxxx xxxx xxxx xxxxEssex, England 1901
  Spouse
  Henry G Couse
  Children
  xxxxx x
  Birth
  xxx xxxx xxxxxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxx xxxx xxxxEssex, England 1901
  1901 England Census
  1900s (Decade)
 16. Record information.
  Name
  Sarah Case
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxMiddlesex, Connecticut, USA
  Birth
  xxxxxxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxMiddlesex, Connecticut, USA
 17. Record information.
  Name
  Martha G Case
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxMiddlesex, Massachusetts, USA
  Birth
  xxx xxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxMiddlesex, Massachusetts, USA
 18. Record information.
  Name
  Mary J Case
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxBrown, Ohio, USA
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxBrown, Ohio, USA
 19. Record information.
  Name
  Mary Case
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxxBrown, Ohio, USA
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxx xxxxxxBrown, Ohio, USA
 20. Record information.
  Name
  Emma Case
  Birth
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxxRock, Wisconsin, USA
  Birth
  xxxxxxxxx
  Residence
  x xxx xxxx xxxxxxxRock, Wisconsin, USA
Results 1-20 of 2,224,835
 per page