New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseAnna Maria Miller
   Fatherxxxxx xxxxxx
   Motherxxxxxxxxx xxxxx
   Childrenxxx
   Birthx xxx xxxx xxxxxxxxxxxYork, Pennsylvania, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxLicking, Ohio, USA
   Residencexxxx xxxxxxxLicking, Ohio, USA

1-20 of 7,579,050
 1. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Jacob Keller
  Birth
  7 Jan 1787 Shrewsbury, York County, Pennsylvania, United States of America
  Death
  21 Oct 1870 Fairfield County, Ohio, United States of America
  Birth
  7 Jan 1787
  Shrewsbury, York County, Pennsylvania, United States of America
  Death
  21 Oct 1870
  Fairfield County, Ohio, United States of America
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 2. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Henry Keller
  Birth
  13 May 1755 York County, Pennsylvania, United States of America
  Death
  6 Apr 1838 Fairfield County, Ohio, United States of America
  Birth
  13 May 1755
  York County, Pennsylvania, United States of America
  Death
  6 Apr 1838
  Fairfield County, Ohio, United States of America
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 3. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Daniel D Keller
  Birth
  23 Mar 1822
  Death
  27 Oct 1862
  Birth
  23 Mar 1822
  Death
  27 Oct 1862
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 4. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Jacob Keller
  Birth
  2 Apr 1818 Windsor, York County, Pennsylvania, United States of America
  Death
  25 Nov 1911 York, York County, Pennsylvania, United States of America
  Birth
  2 Apr 1818
  Windsor, York County, Pennsylvania, United States of America
  Death
  25 Nov 1911
  York, York County, Pennsylvania, United States of America
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 5. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Elder Daniel Hershberger Keller
  Birth
  23 Sep 1813
  Death
  29 Aug 1897
  Birth
  23 Sep 1813
  Death
  29 Aug 1897
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 6. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Christian S Keller
  Birth
  26 Nov 1810 Pennsylvania, United States of America
  Death
  28 Jan 1888 Bowne Township, Kent County, Michigan, United States of America
  Birth
  26 Nov 1810
  Pennsylvania, United States of America
  Death
  28 Jan 1888
  Bowne Township, Kent County, Michigan, United States of America
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 7. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  John Keller
  Birth
  1750 Northampton County, Pennsylvania, United States of America
  Death
  24 Nov 1815 Harrison County, Indiana, United States of America
  Birth
  1750
  Northampton County, Pennsylvania, United States of America
  Death
  24 Nov 1815
  Harrison County, Indiana, United States of America
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 8. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Jacob Riley Keller
  Birth
  31 Jul 1799
  Death
  9 Oct 1870
  Birth
  31 Jul 1799
  Death
  9 Oct 1870
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 9. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Jacob Keller
  Birth
  16 Jan 1750
  Death
  25 Mar 1810
  Birth
  16 Jan 1750
  Death
  25 Mar 1810
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 10. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Samuel Keller
  Birth
  26 Jan 1784
  Death
  30 May 1850
  Birth
  26 Jan 1784
  Death
  30 May 1850
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 11. Record information.
  Name
  Donald John Kellar
  [Donald John Keller]
  [Donald Keller]
  Birth
  Death
  [Donald John Keller]
  [Donald Keller]
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxNew York
  Death
  xx xxx1996
 12. Record information.
  Name
  Leo Matthew Kellar
  [Leo Matthew Keller]
  [Leo Keller]
  Birth
  Death
  [Leo Matthew Keller]
  [Leo Keller]
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxPennsylvania
  Death
  xx xxx2005
 13. Record information.
  Name
  Nicholas James Kellar
  [Nick J Keller]
  Birth
  Death
  [Nick J Keller]
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxIllinois
  Death
  xx xxx2001
 14. Record information.
  Name
  Darrel Logan Keller
  [Darrel Logan Kellar]
  [Darrel Keller]
  Birth
  Death
  [Darrel Logan Kellar]
  [Darrel Keller]
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxMinnesota
  Death
  xx xxx1998
 15. Record information.
  Name
  Karl John Kellar
  [Karl J Keller]
  Birth
  Death
  x xxx2000
  [Karl J Keller]
  Birth
  x xxx xxxx xxxxxxxxxxNew Jersey
  Death
  x xxx2000
 16. Record information.
  Name
  Bertie Lee Kellar
  [Bertie Lee Keller]
  [Bertie Keller]
  Birth
  Death
  x xxx1997
  [Bertie Lee Keller]
  [Bertie Keller]
  Birth
  xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxSouth Carolina
  Death
  x xxx1997
 17. Record information.
  Name
  Millard Lee Keller
  [Millard Kellar]
  Birth
  Death
  xxx1975
  [Millard Kellar]
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxKentucky
  Death
  xxx1975
 18. Record information.
  Name
  Luttinner Kellar
  [Lutiner Keller]
  Birth
  Death
  [Lutiner Keller]
  Birth
  x xxx xxxx xxxxxxxxLouisiana
  Death
  xx xxx1989
 19. Record information.
  Name
  William Joseph Keller
  [Joseph Keller]
  [Joseph Kelher]
  Other
  Birth
  Death
  [Joseph Keller]
  [Joseph Kelher]
  Other
  xxx xxxxxx
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxTexas
  Death
  xx xxx2005
 20. Record information.
  Name
  N F Kellar
  [Nelson Freeman Keller]
  [Nelson Kellar]
  Birth
  Death
  x xxx2003
  [Nelson Freeman Keller]
  [Nelson Kellar]
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxNew York
  Death
  x xxx2003
Results 1-20 of 7,579,050
 per page