New Search
1-20 of 1,138
 1. Record information.
  Name
  Wilh. Kriegsmann
  [Wilhelm Kriegsmann]
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxxxDeutschland (Germany)
  [Wilhelm Kriegsmann]
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxxxDeutschland (Germany)
 2. Record information.
  Name
  Wilh. Kriegsmann
  [Wilhelm Kriegsmann]
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxDeutschland (Germany)
  [Wilhelm Kriegsmann]
  Residence
  xxxxxxxxx xxxxxxDeutschland (Germany)
 3. Record information.
  Name
  Wilhelm Kriegsmann
 4. Record information.
  Name
  Wilhelm Franz Kriegsmann
 5. Record information.
  Name
  Wilhelm Kriegsmann
 6. Record information.
  Name
  Wilhelm Kriegsmann
 7. Record information.
  Name
  Wilhelm Kriegsmann
 8. Record information.
  Name
  Wilhelm Kriegsmann
 9. Record information.
  Name
  Wilhelm Kriegsmann
 10. Record information.
  Name
  Wilhelm Kriegsmann
 11. Record information.
  Name
  Wilhelm Kriegsmann
 12. Record information.
  Name
  Wilhelm Kriegsmann
  Spouse
  Carolina Schaefer
  Spouse
  Carolina Schaefer
 13. Record information.
  Name
  Wilhelm Kriegsmann
  Spouse
  Louise Röhr
  Father
  Birth
  Marriage
  Spouse
  Louise Röhr
  Father
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
  Birth
  xxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
 14. Record information.
  Name
  Wilhelm Gottfried Kriegsmann
  Spouse
  Johanne Wilhelmine Franz
  Mother
  Father
  Birth
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxSachsen (Saxony), Deutschland (Germany)
  Spouse
  Johanne Wilhelmine Franz
  Mother
  xxxxxx xxxxxxxxxx
  Father
  xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
  Birth
  xx xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxSachsen (Saxony), Deutschland (Germany)
 15. Record information.
  Name
  Wilhelm Kriegsmann
  Spouse
  Carolina Schaefer
  Spouse
  Carolina Schaefer
 16. Record information.
  Name
  Wilhelm Kriegsmann
  Spouse
  Carolina Schaefer
  Spouse
  Carolina Schaefer
 17. Record information.
  Name
  Wilhelm Gottfried Kriegsmann
  Birth
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxSachsen-Anhalt (Saxony-Anhalt), Deutschland (Germany)
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxSachsen-Anhalt (Saxony-Anhalt), Deutschland (Germany)
 18. Record information.
  Name
  Wilhelm Kriegsmann
  Spouse
  Carolina Schaefer
  Spouse
  Carolina Schaefer
 19. Record information.
  Name
  Wilhelm Karl Ernst Kriegsmann
  Spouse
  Wilhelmine Maria Dorothea Clasen
  Birth
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxHamburg, Deutschland (Germany)
  Spouse
  Wilhelmine Maria Dorothea Clasen
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxHamburg, Deutschland (Germany)
Results 1-20 of 1,138
 per page