New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseMatthias Heitzmann
   Fatherxxxx xxxxx xxxxxxx
   Motherxxxx xxxxxxxxx
   Childrenxxxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxLörrach, Baden-Württemberg, Germany
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxLörrach, Baden-Württemberg, Germany

1-20 of 1,372
 1. Record information.
  Name
  Verena Greiner
  Spouse
  Martin Sutor
  Father
  Marriage
  Spouse
  Martin Sutor
  Father
  xxx xxxxx xxxxxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 2. Record information.
  Name
  Verena Greiner
  Spouse
  Matthias Heitzmann
  Marriage
  Spouse
  Matthias Heitzmann
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 3. Record information.
  Name
  Verena Greiners
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 4. Record information.
  Name
  Verena Greiner
  Baptism
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
 5. Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
 6. Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 7. Record information.
  Name
  Verena Greiner
  Spouse
  Matthias Schmid
  Father
  Marriage
  Spouse
  Matthias Schmid
  Father
  xxxxxx xxxxxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
 8. Record information.
  Name
  Verena Greiner
  Spouse
  Martin Greiner
  Father
  Marriage
  Spouse
  Martin Greiner
  Father
  xxxxx xxxxxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 9. Record information.
  Name
  Verena Greiner
  Spouse
  Martin Greiner
  Father
  Marriage
  Spouse
  Martin Greiner
  Father
  xxxxxx xxxxxxx
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 10. Record information.
  Name
  Verena Greiner
  Spouse
  Matthias Schmid
  Marriage
  Spouse
  Matthias Schmid
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
 11. Record information.
  Name
  Verena Greiner
  Birth
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Preußen, Baden
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Preußen, Baden
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 12. Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
 13. Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
  Residence
  xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 14. Record information.
  Name
  Verena Heitzmann
  Birth
  Death
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Birth
  xxx xxxx
  Death
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 15. Record information.
  Name
  Verena Greiner
  Spouse
  Johann Greiner
  Marriage
  Spouse
  Johann Greiner
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 16. Record information.
  Name
  Verena Greiner
  Spouse
  Hanss Michel Eychin
  Marriage
  Spouse
  Hanss Michel Eychin
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 17. Record information.
  Name
  Verena Greinerer
  [Verena Greiners]
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  [Verena Greiners]
  Marriage
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 18. Record information.
  Name
  Verena Greiner
  Spouse
  Matthias Heitzmann
  Spouse
  Matthias Heitzmann
 19. Record information.
  Name
  Verena Greiner
  Birth
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Preußen, Baden
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Baptism
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Preußen, Baden
  Vital
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
 20. Record information.
  Name
  Verena Greiner
  Birth
  Baptism
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxHasel, Preußen, Baden
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
  Birth
  xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx
  Baptism
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxHasel, Preußen, Baden
  Vital
  xx xxx xxxx xx xxx xxxxxHasel, Baden (Baden-Württemberg), Preußen
Results 1-20 of 1,372
 per page