New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 39,665
 1. Record information.
  Name
  Tore Joensen
  Spouse
  Guri Gorsdr
  Marriage
  Spouse
  Guri Gorsdr
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
 2. Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Thore Joensen
  Father
  Baptism
  Father
  xxxx xxxxxxx
  Baptism
  x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
  Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
 3. Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Tore Joensen
  Spouse
  Guri Olsdr
  Children
  Ellen Toresen
  Spouse
  Guri Olsdr
  Children
  Ellen Toresen
  Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
 4. Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Tore Joensen
  Spouse
  Guri Olsdr
  Children
  Ellen Toresen
  Spouse
  Guri Olsdr
  Children
  Ellen Toresen
  Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
 5. Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Tore Joensen
  Spouse
  Guri Olsdr
  Children
  Ole Toresen
  Spouse
  Guri Olsdr
  Children
  Ole Toresen
  Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
 6. Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Tore Joensen
  Spouse
  Guri Olsdr
  Children
  Johanne Toresen
  Spouse
  Guri Olsdr
  Children
  Johanne Toresen
  Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
 7. Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Tore Joensen
  Spouse
  Guri Olsdr
  Children
  Johanne Toresen
  Spouse
  Guri Olsdr
  Children
  Johanne Toresen
  Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
 8. Record information.
  Name
  Thor Joensen Svendsch
  Spouse
  Johanne Christensdr
  Marriage
  Spouse
  Johanne Christensdr
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 9. Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Thore Joensen
  Children
  Helge Toresen
  Children
  Helge Toresen
  Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
 10. Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Thore Joensen
  Children
  Helge Toresen
  Children
  Helge Toresen
  Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
 11. Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Thore Joensen
  Children
  Helge Toresen
  Children
  Helge Toresen
  Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
 12. Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Tore Jonsen
  Spouse
  Guri Olsdr
  Children
  Ellen Toresen
  Spouse
  Guri Olsdr
  Children
  Ellen Toresen
  Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
 13. Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Tore Jonsen
  Spouse
  Guri Olsdr
  Children
  Ellen Toresen
  Spouse
  Guri Olsdr
  Children
  Ellen Toresen
  Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
 14. Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Tore Johnsen
  Father
  Baptism
  Father
  xxxx xxxxxxx
  Baptism
  xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
  Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
 15. Norway, Church Records, 1812-1938
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Thore Joensen Aageberg
 16. Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Thore Joensen
  Children
  Joen Thoresen
  Children
  Joen Thoresen
  Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
 17. Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Thore Joensen
  Children
  Joen Toresen
  Children
  Joen Toresen
  Norway, Select Baptisms, 1634-1927
  Birth, Baptism & Christening
 18. Norway, Births and Christenings, 1648-1903
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Thore Joensen
 19. Norway, Births and Christenings, 1648-1903
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Thore Joensen
 20. Norway, Births and Christenings, 1648-1903
  Birth, Baptism & Christening
  Record information.
  Name
  Tore Joensen
Results 1-20 of 39,665
 per page