New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseThony Andre
   Fatherxxxxx xxxx x xxxxxx
   Motherxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxFresno, California, USA
   Deathx xxx xxxx xxxxx xxxxxOrange, California, USA
   Residencexxxx xxxxxxxxKings, California, USA

1-20 of 13,854
 1. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Tietberga aka Tetrisca de Bourges (Limoges)*
  Birth
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 2. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Tietberga aka Tetrisca de Bourges (Limoges)*
  Birth
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 3. Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Tietberga aka Tetrisca de Bourges (Limoges)*
  Birth
  Private Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 4. Record information.
  Name
  Tietberga Tetrisca Bourges
 5. Record information.
  Name
  Tietberga Tetrisca de Bourges
 6. Record information.
  Name
  Tietberga E Tetrisca de Bourges
 7. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Tietberga Tetrisca de Bourges
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 8. Record information.
  Name
  Tetrisca (Teutberga) de Bourges
  Birth
 9. Record information.
  Name
  Tetrisca (Teutberga) de Bourges
  Birth
 10. Record information.
  Name
  Tietberga of Bourges
  Birth
 11. Record information.
  Name
  Tetrisca de Bourges
  Birth
 12. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Ferries (Tetrisca) de Bourges
  Birth
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 13. Record information.
  Name
  Tietberga De Bourges
 14. Record information.
  Name
  Tietberga Bourges
 15. Record information.
  Name
  Tietberga Bourges
 16. Record information.
  Name
  Tietberga Bourges
 17. Record information.
  Name
  Tietberga Bourges
 18. Record information.
  Name
  Tietberga De Bourges
 19. Record information.
  Name
  Tietberga de Bourges
 20. Record information.
  Name
  Tietberga De Bourges
Results 1-20 of 13,854
 per page