New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseRebecca Miller
   Fatherxxxxx xxxxxx
   Motherxxxxxxx xxxxxxx
   Childrenxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts, USA
   Residencexxxxxxxxx xxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts, USA

1-20 of 154,784
 1. Record information.
  Name
  Thomas Clarke
  Spouse
  Elizabeth Crow
  Marriage
  xx xxx xxxxPlymouth, Plymouth, Massachusetts
  Spouse
  Elizabeth Crow
  Marriage
  xx xxx xxxxPlymouth, Plymouth, Massachusetts
 2. Record information.
  Name
  Thomas Clark Jr
  [Thomas Senior Clark]
  Spouse
  Elizabeth Crow
  Marriage
  xx xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  [Thomas Senior Clark]
  Spouse
  Elizabeth Crow
  Marriage
  xx xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
 3. Record information.
  Name
  Thomas Clark
  Spouse
  Elizabeth Crow
  Marriage
  xx xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Spouse
  Elizabeth Crow
  Marriage
  xx xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
 4. Record information.
  Name
  Senior Thomas Clark
  Spouse
  Elizabeth Crow
  Marriage
  xx xxx xxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts
  Spouse
  Elizabeth Crow
  Marriage
  xx xxx xxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts
 5. Record information.
  Name
  Thomas Clark
  Spouse
  Elizabeth Crow
  Birth
  Marriage
  Spouse
  Elizabeth Crow
  Birth
  xxxxMA
  Marriage
  xxxxMA
 6. Record information.
  Name
  Thomas Clarke
  Spouse
  Joanna Colman
  Marriage
  x xxx xxxxPlymouth, Plymouth, Massachusetts
  Spouse
  Joanna Colman
  Marriage
  x xxx xxxxPlymouth, Plymouth, Massachusetts
 7. Record information.
  Name
  Thomas Clarke
  Spouse
  Ruth Morton
  Marriage
  xx xxx xxxxPlymouth, Plymouth, Massachusetts
  Spouse
  Ruth Morton
  Marriage
  xx xxx xxxxPlymouth, Plymouth, Massachusetts
 8. Record information.
  Name
  Thomas Clarke
  Death
  xx xxx1744 Plymouth, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Death
  xx xxx1744 Plymouth, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
 9. Record information.
  Name
  Thomas Clarke
  Death
  Plymouth, Massachusetts
  Vital
  Plymouth, Massachusetts
  Death
  Plymouth, Massachusetts
  Vital
  Plymouth, Massachusetts
 10. Record information.
  Name
  Thomas Clarke
  Death
  xx xxx1744 Plymouth, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Death
  xx xxx1744 Plymouth, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
 11. Record information.
  Name
  Thomas Clarke
  Death
  1745 Plymouth, Massachusetts
  Vital
  xxxxPlymouth, Massachusetts
  Death
  1745
  Plymouth, Massachusetts
  Vital
  xxxxPlymouth, Massachusetts
 12. Record information.
  Name
  Thomas Clarke
  Death
  xx xxx1744 Plymouth, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Death
  xx xxx1744 Plymouth, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
 13. Record information.
  Name
  Thomas Clarke
  Death
  Plymouth, Massachusetts
  Vital
  Plymouth, Massachusetts
  Death
  Plymouth, Massachusetts
  Vital
  Plymouth, Massachusetts
 14. Record information.
  Name
  Thomas Clarke
 15. Record information.
  Name
  Thomas Clarke
 16. Record information.
  Name
  Thomas Clarke
  Spouse
  Joanna Colman
  Marriage
  x xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Vital
  x xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Spouse
  Joanna Colman
  Marriage
  x xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Vital
  x xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
 17. Record information.
  Name
  Thomas Clarke
  Spouse
  Joanna Colman
  Marriage
  x xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Vital
  x xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Spouse
  Joanna Colman
  Marriage
  x xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Vital
  x xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
 18. Record information.
  Name
  Thomas Clarke
  Spouse
  Joanna Colman
  Marriage
  x xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Vital
  x xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Spouse
  Joanna Colman
  Marriage
  x xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
  Vital
  x xxx xxxxPlymouth, Massachusetts
 19. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Deacon Thomas Clark
  Birth
  12 Feb 1660 Plymouth, Plymouth County, Massachusetts, United States of America
  Death
  18 Mar 1728 Plymouth, Plymouth County, Massachusetts, United States of America
  Birth
  12 Feb 1660
  Plymouth, Plymouth County, Massachusetts, United States of America
  Death
  18 Mar 1728
  Plymouth, Plymouth County, Massachusetts, United States of America
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 20. Record information.
  Name
  Thomas Clarke
  [Tomas Clarke]
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxNorthamptonshire, England
  [Tomas Clarke]
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxNorthamptonshire, England
Results 1-20 of 154,784
 per page