New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 185,797
 1. Record information.
  Name
  Thomas W. Owen
  Marriage
  xx xxx xxxxMecklenburg, Virginia, USA
  Marriage
  xx xxx xxxxMecklenburg, Virginia, USA
 2. Record information.
  Name
  Thomas W Owen
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxMacon, North Carolina, USA
  Birth
  xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxMacon, North Carolina, USA
 3. Record information.
  Name
  Thomas W Owen
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxMecklenburg, Virginia, USA
  Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxx xxxMecklenburg, Virginia, USA
 4. Record information.
  Name
  Thomas W Owen
 5. Record information.
  Name
  Thomas W Owens
  [Thomas W Owen]
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxMacon, North Carolina, USA
  [Thomas W Owen]
  Relative
  xxxxxx x xxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxMacon, North Carolina, USA
 6. Record information.
  Name
  Thomas Owen
  [Thomas Owens]
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxx x x x x xxBrown, Illinois, USA
  [Thomas Owens]
  Birth
  xxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxx x x x x xxBrown, Illinois, USA
 7. Record information.
  Name
  Thomas W. Owen
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxCaernarvonshire, Wales
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxCaernarvonshire, Wales
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxxxxxCaernarvonshire, Wales
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxCaernarvonshire, Wales
 8. Record information.
  Name
  Thomas Owen
  Origin
  Departure
  Arrival
  Destination
  United States of America
  Origin
  xxxxxxx
  Departure
  xxxxxxxxx
  Arrival
  xxx xxx xxxxNew York
  Destination
  United States of America
 9. Record information.
  Name
  Thomas Owen
  Origin
  Arrival
  xxxx x xxx x xxxxPassamaquoddy, Maine
  Destination
  Origin
  xxxxxxx
  Arrival
  xxxx x xxx x xxxxPassamaquoddy, Maine
  Destination
  xxxxxx xxxxxx
 10. Birth
  xxx xxxx
  Departure
  xxxxxxxxxx xxxxxxx
  Arrival
  xx xxx xxxxNew York, New York, USA
 11. Record information.
  Name
  Thomas W Owen
  Birth
  Residence
  1871 Devon, England
  Birth
  xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
  Residence
  1871
  Devon, England
 12. Record information.
  Name
  Thomas Owen
  Baptism
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
 13. Record information.
  Name
  Thomas Owen
  Baptism
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 14. Record information.
  Name
  Thomas Owen
  Mother
  Father
  Baptism
  Mother
  xxxxxxxx xxxxxxxx
  Father
  xxxxxxx xxxx
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 15. Record information.
  Name
  Thomas Owen
  Baptism
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
 16. Record information.
  Name
  Thomas Owen
  Mother
  Father
  Baptism
  Mother
  xxxxx
  Father
  xxxxxx xxxx
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 17. Record information.
  Name
  Thomas Owen
  Baptism
  Baptism
  xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
 18. Birth
  x xxx xxxx
  Baptism
  x xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 19. Record information.
  Name
  Thomas Owen
  Mother
  Father
  Baptism
  Mother
  xxxxx
  Father
  xxxxxx xxxx
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 20. Record information.
  Name
  Thomas Owen
  Baptism
  Baptism
  xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Results 1-20 of 185,797
 per page