New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseBenjamin, Dr., - The 1st native-born American poet, Tompson, Thompson,
   Fatherxxxxxx xxxxxxxx
   Motherxxxxx xxxxxx
   Childrenxxxxxxx
   Birthx xxx xxxx xxxxxEssex, Massachusetts, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxNorfolk, Massachusetts, USA

1-20 of 26,864
 1. Record information.
  Name
  Susana Kertland
  Mother
  Kertland
  Father
  Phillip Kertland
  Birth
  Mother
  Kertland
  Father
  Phillip Kertland
  Birth
  xxxx xxxx
 2. Record information.
  Name
  Susana Kertland
  Father
  Phillip Kertland
  Birth
  x xxx xxxxLynn, Massachusetts
  Vital
  x xxx xxxxLynn, Massachusetts
  Father
  Phillip Kertland
  Birth
  x xxx xxxxLynn, Massachusetts
  Vital
  x xxx xxxxLynn, Massachusetts
 3. Record information.
  Name
  Susanna Tompson
  Birth
  8 Mar 1652 Lynn, Essex County, Massachusetts, United States of America
  Death
  27 Jul 1693
  Birth
  8 Mar 1652
  Lynn, Essex County, Massachusetts, United States of America
  Death
  27 Jul 1693
 4. Record information.
  Name
  Susanna Kirtland
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1693
 5. Record information.
  Name
  Susanna Kirtland
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1693
 6. Record information.
  Name
  Susannah Kirtland
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1693
 7. Record information.
  Name
  Susana Kertland
  Birth
  Lynn, Essex, Massachusetts, USA
 8. Record information.
  Name
  Susannah Kirtland
  Birth
  8 March 1652
  Death
  1693-07-27
  Birth
  8 March 1652
  Death
  1693-07-27
 9. Record information.
  Name
  Susannah Kirtland
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1693
 10. Record information.
  Name
  Susannah Kirtland
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1693
 11. Record information.
  Name
  Susannah Kirtland
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1693
 12. Record information.
  Name
  Susannah Kirtland
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1693
 13. Record information.
  Name
  Susannah Kirtland
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1693
 14. Record information.
  Name
  Susannah Kirtland
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1693
 15. Record information.
  Name
  Susannah Kirtland
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1693
 16. Record information.
  Name
  Susannah Kirtland
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1693
 17. Record information.
  Name
  Susannah Kirtland Kirkland
  Birth
  Death
 18. Record information.
  Name
  Susannah Kirtland
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1693
 19. Record information.
  Name
  Susanna Kirtland Thompson
  Birth
  Death
 20. Record information.
  Name
  Susanna Kirtland
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx x xxxx
  Death
  xxx xx1693
Results 1-20 of 26,864
 per page