New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 65
 1. Record information.
  Name
  Simon Sickingers
 2. Record information.
  Name
  Simon Sickingers
 3. Record information.
  Name
  Simon Säckinger
  Marriage
  xx xxx xxxxNiederösterreich (Lower Austria), Österreich (Austria)
  Marriage
  xx xxx xxxxNiederösterreich (Lower Austria), Österreich (Austria)
 4. Record information.
  Name
  Simon Sickinger
  Birth
  Death
  Birth
  xxxx
  Death
  xx xxx1677
 5. Record information.
  Name
  Simon Sickinger
  Birth
  Death
  Birth
  xxxx
  Death
  xx xxx1677
 6. Record information.
  Name
  Simon Sickinger
  Birth
  Death
  xxx x1677
 7. Record information.
  Name
  Simon Sekinger
 8. Record information.
  Name
  Simon Sickinger
  Spouse
  Franciska Bóna
  Children
  Spouse
  Franciska Bóna
  Children
  xxxxxxxxx xxxxxxxxx
 9. Record information.
  Name
  Simoni Sachinger
 10. Record information.
  Name
  Simon Sekinger
 11. Record information.
  Name
  Simon Sichinger
 12. Record information.
  Name
  Simon Szeckinger
 13. Record information.
  Name
  Simon Saeckinger
 14. Record information.
  Name
  Simon Sachinger
 15. Record information.
  Name
  Simon Szikinger
  Spouse
  Francisca Schauer
  Children
  Spouse
  Francisca Schauer
  Children
  xxxxxx xxxxxxxxx
 16. Record information.
  Name
  Simon Szikinger
  Spouse
  Farsi Böhn
  Children
  Spouse
  Farsi Böhn
  Children
  xxxxx xxxxxxxxx
 17. Record information.
  Name
  Simon Szikinger
  Spouse
  Fanni Böhm
  Children
  Spouse
  Fanni Böhm
  Children
  xxxxxxx xxxxxxxxx
 18. Record information.
  Name
  Simon Szikinger
  Spouse
  Francisca Schaūer
  Children
  Spouse
  Francisca Schaūer
  Children
  xxxx xxxxxxxxx
 19. Record information.
  Name
  Simon Szikinger
  Spouse
  Francisca Schauer
  Children
  Spouse
  Francisca Schauer
  Children
  xxxxxxxx xxxxxxxxx
 20. Record information.
  Name
  Simon Szikinger
  Spouse
  Franciska Bölner
  Children
  Spouse
  Franciska Bölner
  Children
  xxxxxxxx xxxxxxxxx
Results 1-20 of 65
 per page