New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseJoanna Tilson
   Fatherxxxxxx xxxxxx
   Motherxxxx xxxxx
   Childrenxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxPlymouth, Massachusetts, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts, USA

1-20 of 187
 1. Record information.
  Name
  Simon Lazell
  Mother
  Father
  Joshua Lazell
  Birth
  xx xxx xxxxHingham, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxHingham, Massachusetts
  Mother
  xxxx
  Father
  Joshua Lazell
  Birth
  xx xxx xxxxHingham, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxHingham, Massachusetts
 2. Record information.
  Name
  Simon Lazell
  Mother
  xxxxLazell
  Father
  Joshua Lazell
  Birth
  xx xxx xxxxHingham, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxHingham, Massachusetts
  Mother
  xxxxLazell
  Father
  Joshua Lazell
  Birth
  xx xxx xxxxHingham, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxHingham, Massachusetts
 3. North America, Family Histories, 1500-2000
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Simon Lassell
  Spouse
  Margaret Cooke
  Mother
  Father
  Birth
  Death
  Marriage
  2nd Marriage Date
  Spouse
  Margaret Cooke
  Mother
  xxxx
  Father
  xxxxxx xxxxxx
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxx
  Death
  xxxx xxxxxxxxxxxxx
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxx
  2nd Marriage Date
  xx xxx xxxx
  North America, Family Histories, 1500-2000
  Family Histories, Journals & Biographies
 4. Record information.
  Name
  Simon Lazel
  Spouse
  Margret Cooke
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts
  Spouse
  Margret Cooke
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxPlymouth, Massachusetts
 5. Record information.
  Name
  Simon Lazel
  Spouse
  Margret Cooke
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Margret Cooke
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  x xxx xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
 6. Record information.
  Name
  Simon Lazel
  Spouse
  Margret Cooke
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Margret Cooke
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  x xxx xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
 7. Record information.
  Name
  Simon Lazell
  Spouse
  Margaret Cooke
  Parent
  Birth
  Spouse
  Margaret Cooke
  Parent
  xxxxxx xxxxxx
  Birth
  xx xxx xxxx
  Mayflower Births and Deaths, Vol. 1 and 2
  Birth, Baptism & Christening
 8. North America, Family Histories, 1500-2000
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Simon Lazell
  Spouse
  Joanna Tilson
  Mother
  Father
  Birth
  Death
  Marriage
  Spouse
  Joanna Tilson
  Mother
  xxxx
  Father
  xxxxxx xxxxxx
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxx
  Death
  xxxx xxxxxxxxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxx
  North America, Family Histories, 1500-2000
  Family Histories, Journals & Biographies
 9. Record information.
  Name
  Simon Lazel
  Spouse
  Joanna Wood
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Joanna Wood
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxMassachusetts
 10. Record information.
  Name
  Simon Lazel
  Spouse
  Margaret Boke
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Margaret Boke
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  x xxx xxxx xxxxxxxxxMassachusetts
 11. Record information.
  Name
  Simon Lazell
  Baptism
  Hingham, Massachusetts
  Vital
  Hingham, Massachusetts
  Baptism
  Hingham, Massachusetts
  Vital
  Hingham, Massachusetts
 12. North America, Family Histories, 1500-2000
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Simon Lazell
  Mother
  Father
  Birth
  Death
  Mother
  xxxx
  Father
  xxxxxx xxxxxx
  Birth
  xx xxx xxxx xxxxxxx
  Death
  xxxx xxxxxxxxxx
  North America, Family Histories, 1500-2000
  Family Histories, Journals & Biographies
 13. Record information.
  Name
  Simon Lazell
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1747
 14. Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
  Record information.
  Name
  Simon Lazell
  Birth
  Death
  Birth
  xx xxx xxxx
  Death
  xx xxx1747
  Public Member Stories
  Family Histories, Journals & Biographies
 15. Record information.
  Name
  Simon Lazell
  Birth
  Death
  1747
 16. Record information.
  Name
  Simon Lazell
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1747
 17. Record information.
  Name
  Simon Lazell
  Birth
  Death
  1747
 18. Record information.
  Name
  Simon Lazell
  Birth
  Death
  1747
 19. Record information.
  Name
  Simon Lazell
  Birth
  Death
  View Image
  Birth
  xxx xx xxxx
  Death
  xxx xx1747
 20. Record information.
  Name
  Simon Lazell
  Birth
  Death
  1747
Results 1-20 of 187
 per page