New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseWilliam Henry Goodwin Gooden Goodin Gowin
   Fatherxxxxxxxx xxxxxxxx
   Motherxxxx xxxxxxxxx xxxxx
   Childrenxxxxxx xxxxxxxxxx
   Birthxx xxx1829 Hamilton, Illinois, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHamilton, Illinois, USA
   Residencexxxx xxxxxxxxxxxxHamilton, Illinois, USA

 1. Record information.
  Name
  Sarah Woodruff
  Spouse
  William Goodwin
  Marriage
  xx xxx xxxxHamilton, Illinois
 2. Record information.
  Name
  Sarah Woodruff
  Spouse
  William Goodwin
  Marriage
  xx xxx xxxxHamilton
 3. Record information.
  Name
  Sarah Gooden
  [Sarah Goodwin]
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxHamilton, Illinois, USA
 4. Record information.
  Name
  Sarah Woodruff
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxHamilton, Illinois, USA
 5. Record information.
  Name
  Sarah E Woodruff
  Marriage
  x xxx xxxxWinnebago, Illinois, USA
 6. Record information.
  Name
  Sarah E Woodruff
  Marriage
  x xxx xxxxWinnebago, Illinois, USA
 7. Record information.
  Name
  Sarah S Woodruff
  Spouse
  William Rayfield
  Other
  Other
  xx xxx xxxxNorthampton, North Carolina, USA
 8. Record information.
  Name
  Sarah S Woodruff
  Spouse
  William Rayfield
  Bond date
  Bond Place
  Northampton
 9. Record information.
  Name
  Sarah S Woodruff
  Spouse
  William Rayfield
  Marriage
  xx xxx xxxxNoampton, North Carolina, USA
 10. Record information.
  Name
  Sarah S Woodruff
  Spouse
  William Rayfield
  Marriage
  xx xxx xxxxNorthampton, North Carolina
 11. Record information.
  Name
  Sarah S Woodruff
  Spouse
  William Rayfield
  Marriage
  xx xxx xxxxNorthampton, North Carolina, USA
 12. Illinois, U.S., Wills and Probate Records, 1772-1999
  Wills, Estates & Guardian Records
  Record information.
  Name
  Sarah Goodwin
 13. Record information.
  Name
  Sarah R Goodwin
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxxYork, Maine, USA
 14. Record information.
  Name
  Sarah Woodruff
  Relative
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxWashington, Arkansas, USA
 15. Record information.
  Name
  Sarah E Woodruff
  Spouse
  Julius W Warner
  Marriage
  x xxx xxxxKankakee
 16. Record information.
  Name
  Sarah E Woodruff
  Marriage
  xxxxKankakee, Illinois, USA
 17. New Hampshire, U.S., Wills and Probate Records, 1643-1982
  Wills, Estates & Guardian Records
  Record information.
  Name
  Sarah E Goodwin
  Death
  1865 New Hampshire, USA
 18. Record information.
  Name
  Mrs. Sarah Woodruff
 19. Record information.
  Name
  Sarah Woodruff
  Residence
  xxxxxxxEssex
 20. Record information.
  Name
  Sarah Woodruff
  Marriage
  xx xxx xxxxGwinnett, Georgia, USA
 1. Spouse
  William Goodwin
  Marriage
  xx xxx xxxxHamilton, Illinois
 2. Spouse
  William Goodwin
  Marriage
  xx xxx xxxxHamilton
 3. [Sarah Goodwin]
  Relative
  xxxxxxx x xxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxHamilton, Illinois, USA
 4. Birth
  xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxHamilton, Illinois, USA
 5. Marriage
  x xxx xxxxWinnebago, Illinois, USA
 6. Marriage
  x xxx xxxxWinnebago, Illinois, USA
 7. Spouse
  William Rayfield
  Other
  x x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
  Other
  xx xxx xxxxNorthampton, North Carolina, USA
 8. Spouse
  William Rayfield
  Bond date
  xx xxx xxxx
  Bond Place
  Northampton
 9. Spouse
  William Rayfield
  Marriage
  xx xxx xxxxNoampton, North Carolina, USA
 10. Spouse
  William Rayfield
  Marriage
  xx xxx xxxxNorthampton, North Carolina
 11. Spouse
  William Rayfield
  Marriage
  xx xxx xxxxNorthampton, North Carolina, USA
 12. Residence
  xxxx xxxxx xxxxxxxxYork, Maine, USA
 13. Relative
  xxxxxxx xxxxxxxx
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxxWashington, Arkansas, USA
 14. Spouse
  Julius W Warner
  Marriage
  x xxx xxxxKankakee
 15. Marriage
  xxxxKankakee, Illinois, USA
 16. Death
  1865
  New Hampshire, USA
 17. Marriage
  xx xxx xxxxGwinnett, Georgia, USA

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search