New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseNaomi Hancock
   Fatherxxxxxx xxxxx
   Motherxxxx xxx
   Childrenxxxxxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxHampden, Massachusetts, USA
   Deathx xxx xxxx xxxxxxxxxHartford, Connecticut, USA
   Residencex xxx xxxx xxxxxxxxxxxBurlington, New Jersey, USA

1-20 of 4,888
 1. Record information.
  Name
  Samuel Sikes
  Mother
  Mary Sikes
  Father
  Samuel Sikes
  Birth
  xx xxx xxxxSpringfield, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxSpringfield, Massachusetts
  Mother
  Mary Sikes
  Father
  Samuel Sikes
  Birth
  xx xxx xxxxSpringfield, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxSpringfield, Massachusetts
 2. Record information.
  Name
  Samuel Sikes
  Mother
  Mary Sikes
  Father
  Samuel Sikes
  Birth
  xx xxx xxxxSpringfield, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxSpringfield, Massachusetts
  Mother
  Mary Sikes
  Father
  Samuel Sikes
  Birth
  xx xxx xxxxSpringfield, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxSpringfield, Massachusetts
 3. Record information.
  Name
  Samll Sikes
  Spouse
  Naomi Hancock
  Marriage
  xx xxx xxxxSpringfield, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxSpringfield, Massachusetts
  Spouse
  Naomi Hancock
  Marriage
  xx xxx xxxxSpringfield, Massachusetts
  Vital
  xx xxx xxxxSpringfield, Massachusetts
 4. Record information.
  Name
  Samuel Sikes
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxBerkshire, Massachusetts, USA
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxBerkshire, Massachusetts, USA
 5. Record information.
  Name
  Samuel Sikes
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxBerkshire, Massachusetts
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxBerkshire, Massachusetts
 6. Record information.
  Name
  Samuel Sikes
  Marriage
 7. Record information.
  Name
  Samuel Siker
  [Samuel Sikes]
  Spouse
  Lucy Leonard
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxMassachusetts
  Vital
  x xxx xxxx xxxxxMassachusetts
  [Samuel Sikes]
  Spouse
  Lucy Leonard
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxMassachusetts
  Vital
  x xxx xxxx xxxxxMassachusetts
 8. Record information.
  Name
  Samuel V Sikes
  Spouse
  Caroline Slate
  Marriage
  xxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxxxMassachusetts
  Spouse
  Caroline Slate
  Marriage
  xxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxxxMassachusetts
 9. Record information.
  Name
  Samuel Sikes
  Spouse
  Lucy Leonard
  Marriage
  xxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxxxMassachusetts
  Spouse
  Lucy Leonard
  Marriage
  xxxxxMassachusetts
  Vital
  xxxxxMassachusetts
 10. Record information.
  Name
  Samuel Sikes
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxBerkshire, Massachusetts, USA
  Marriage
  x xxx xxxx xxxxxBerkshire, Massachusetts, USA
 11. Record information.
  Name
  Samuel Sykes
  Baptism
  Baptism
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 12. Record information.
  Name
  Samuel Sykes
  Death
  abt 1810
 13. Record information.
  Name
  Samuel Sykes
  Death
  abt 1810
 14. Record information.
  Name
  Samuel Sykes
 15. Record information.
  Name
  Samuel Sykes
 16. Record information.
  Name
  Samuel Sykes
 17. Record information.
  Name
  Samuel Sykes
 18. Record information.
  Name
  Samuel Sykes
 19. Record information.
  Name
  Samuel Sykes
 20. Record information.
  Name
  Samuel Sykes
Results 1-20 of 4,888
 per page