New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpouseSarah M "Sally" Daugherty
   Fatherxxxxxx xxxxxx
   Motherxxxxxxxxx xxxx
   Childrenxxxxxxxx xxx
   Birthxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxGuilford, North Carolina, USA
   Deathxxxx xxxxxxxxOwen, Indiana, USA
   Residencexxxx xxxxxxxPendleton, Kentucky, USA

 1. Record information.
  Name
  Samuel Finley
  Spouse
  Hannah Biddicks
  Other
  Other
  xx xxx xxxxBurke, North Carolina, USA
 2. Record information.
  Name
  Samuel Finley
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxChristian, Kentucky, USA
 3. Record information.
  Name
  Samuel Finley
  Marriage
  xx xxx xxxxChristian, Kentucky, USA
 4. Record information.
  Name
  Samuel Finley
  Marriage
  x xxx xxxxButler, Kentucky, USA
 5. Record information.
  Name
  Samuel Finley
  Spouse
  Hannah Biddicks
  Bond date
  Bond Place
  Burke
 6. Record information.
  Name
  Samuel Finley
  Spouse
  John Middcock
  Marriage
  xx xxx xxxxBurke, North Carolina, USA
 7. Record information.
  Name
  Samuel Finley
  Spouse
  Patsy Wardlow
  Marriage
  xx xxx xxxxFayette, Kentucky, USA
 8. Record information.
  Name
  Samuel Finley
  Spouse
  Mary Purdum
  Marriage
  xx xxx xxxxFleming, Kentucky, USA
 9. Record information.
  Name
  Samuel Finley
  Spouse
  Sally Daugherty
  Marriage
 10. Record information.
  Name
  Samuel Finley
  Spouse
  Patsy Wardlow
  Marriage
 11. Record information.
  Name
  Samuel Finley
  Spouse
  Mary Purdum
  Marriage
 12. Record information.
  Name
  Samuel Finley
  Spouse
  Susanna Lewis
  Birth
  Marriage
 13. Record information.
  Name
  Samuel B Finly
  [Samuel B Finley]
  Marriage
  x xxx xxxxShelby, Tennessee, USA
 14. Record information.
  Name
  Saml Finley
  [Samuel Finley]
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxMorgan, Ohio, USA
 15. Record information.
  Name
  Saml Finley
  [Samuel Finley]
  Residence
  1840 Shelby, Tennessee, USA
 16. Record information.
  Name
  Saml Findley
  [Saml Findey]
  [Samuel Findley]
  [Samuel Finley]
  Residence
  x xxx1790 Lancaster, South Carolina, USA
 17. Record information.
  Name
  Samuel Finley
  [Saml Finley]
  Residence
  xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxAugusta, Virginia, USA
 18. Record information.
  Name
  Samel Finley
  Residence
  Pike, Kentucky, USA
 19. Record information.
  Name
  Samuel S Finley
  Marriage
  xx xxx xxxxWarren, Illinois, USA
 20. Record information.
  Name
  Samuel S Finley
  Spouse
  Melissa Massie
  Marriage
  xx xxx xxxxWarren, Illinois
 1. Spouse
  Hannah Biddicks
  Other
  xxxx xxxxxx
  Other
  xx xxx xxxxBurke, North Carolina, USA
 2. Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxChristian, Kentucky, USA
 3. Marriage
  xx xxx xxxxChristian, Kentucky, USA
 4. Marriage
  x xxx xxxxButler, Kentucky, USA
 5. Spouse
  Hannah Biddicks
  Bond date
  xx xxx xxxx
  Bond Place
  Burke
 6. Spouse
  John Middcock
  Marriage
  xx xxx xxxxBurke, North Carolina, USA
 7. Spouse
  Patsy Wardlow
  Marriage
  xx xxx xxxxFayette, Kentucky, USA
 8. Spouse
  Mary Purdum
  Marriage
  xx xxx xxxxFleming, Kentucky, USA
 9. Spouse
  Sally Daugherty
  Marriage
  x xxx xxxxButler
 10. Spouse
  Patsy Wardlow
  Marriage
  xx xxx xxxxFayette
 11. Spouse
  Mary Purdum
  Marriage
  xx xxx xxxxFleming
 12. Spouse
  Susanna Lewis
  Birth
  xxxx xx
  Marriage
  xxxxVA
 13. [Samuel B Finley]
  Marriage
  x xxx xxxxShelby, Tennessee, USA
 14. [Samuel Finley]
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxMorgan, Ohio, USA
 15. [Samuel Finley]
  Residence
  1840
  Shelby, Tennessee, USA
 16. [Saml Findey]
  [Samuel Findley]
  [Samuel Finley]
  Residence
  x xxx1790 Lancaster, South Carolina, USA
 17. [Saml Finley]
  Residence
  xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxAugusta, Virginia, USA
 18. Residence
  Pike, Kentucky, USA
  Kentucky, U.S., Birth Records, 1847-1911
  Birth, Baptism & Christening
 19. Marriage
  xx xxx xxxxWarren, Illinois, USA
 20. Spouse
  Melissa Massie
  Marriage
  xx xxx xxxxWarren, Illinois

BroadExact
{{getSliderValue(config)}}
Year range:    - 

Year start date must be less than year end date

{{ moreSearchFieldsText }}: 
{{labelGroup.Label}}:  {{labelGroup.Summary[0]}}
{{labelGroup.Label}}:
{{summaryLine}}
Focus: 
Focus: 
New Search