New Search

Found in Ancestry trees

1-20 of 861,055
 1. Record information.
  Name
  Samuel Smith
  Marriage
 2. Record information.
  Name
  Samuel Smith
  Marriage
 3. Record information.
  Name
  Samuel Smith
  Marriage
  Bristol
 4. Record information.
  Name
  Samual Smith
  [Samuel Smith]
  Birth
  Marriage
  Arrival
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxBerkshire, Massachusetts, USA
  [Samuel Smith]
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx
  Marriage
  xxxx
  Arrival
  xxxx
  Residence
  xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxBerkshire, Massachusetts, USA
 5. Record information.
  Name
  Samuele, Samuel Smith
 6. Record information.
  Name
  Samuele D., Samuel D. Smith
 7. Record information.
  Name
  Samuele, Samuel Smith
 8. Record information.
  Name
  Samueli Smith
  [Samuel Smith]
 9. Record information.
  Name
  Samuele G. Smith
  [Samuel G. Smith]
 10. Record information.
  Name
  Samuele Smith
  [Samuel Smith]
 11. Record information.
  Name
  Samuele G. Smith
  [Samuel G. Smith]
 12. Record information.
  Name
  Samuele Smith
  [Samuel Smith]
 13. Record information.
  Name
  Samuele G. Smith
  [Samuel G. Smith]
 14. Record information.
  Name
  Samuele Smith
  [Samuel Smith]
 15. Record information.
  Name
  Samuele Smith
  [Samuel Smith]
 16. Record information.
  Name
  Samueli G. Smith
  [Samuel Smith]
 17. Massachusetts, U.S., Death Records, 1841-1915
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Samuel Smith
  Birth
  Death
  xx xxx xxxx xxxx xxxxxxMassachusetts, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxxxxx
  Death
  xx xxx xxxx xxxx xxxxxxMassachusetts, USA
  Massachusetts, U.S., Death Records, 1841-1915
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 18. Massachusetts, U.S., Death Records, 1841-1915
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Samuel V Smith
  Birth
  Death
  xx xxx xxxx xxxx xxxxxxMassachusetts, USA
  Birth
  xxx xxxx xxxx xxxxx
  Death
  xx xxx xxxx xxxx xxxxxxMassachusetts, USA
  Massachusetts, U.S., Death Records, 1841-1915
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 19. Record information.
  Name
  Samuel S Smith
  Spouse
  Mary Jewett
  Mother
  xxxxxSmith
  Father
  xxxxxxSmith
  Birth
  Marriage
  Vital
  Spouse
  Mary Jewett
  Mother
  xxxxxSmith
  Father
  xxxxxxSmith
  Birth
  xxx xxxx
  Marriage
  xx xxx xxxx xxxxxxxxMassachusetts
  Vital
  xx xxx xxxx xxxxxxxxMassachusetts
 20. Record information.
  Name
  Samuel W. Smith
  Birth
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxMiddlesex, Massachusetts, USA
  Birth
  xxx xxxx xxx xxxxxxxxx
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxMiddlesex, Massachusetts, USA
Results 1-20 of 861,055
 per page