New Search

Found in Ancestry trees

  • Matching Person details
   SpousePaul Wayne Minnis
   Fatherxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
   Motherxxxxx xxxxx xxxxxxxx
   Birthx xxx xxxx xxxx xxxxxxMercer, Pennsylvania, USA
   Deathxx xxx xxxx xxxxxxxxxxCrawford, Pennsylvania, USA
   Residencexxxx xxxx xxxxxxMercer, Pennsylvania, USA

1-20 of 15,711
 1. Pennsylvania, U.S., Death Certificates, 1906-1968
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Rita McQuiston Minnis
  [Rita McQuiston McQuiston]
  Birth
  x xxx xxxxNew Vernon Township, Mercer County, Pennsylvania
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxCrawford, Pennsylvania, USA
  [Rita McQuiston McQuiston]
  Birth
  x xxx xxxxNew Vernon Township, Mercer County, Pennsylvania
  Death
  xx xxx xxxx xxxxxxxxxxCrawford, Pennsylvania, USA
  Pennsylvania, U.S., Death Certificates, 1906-1968
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 2. Record information.
  Name
  Rita McQuiston
  [Rita McGuiston]
  Birth
  x xxx xxxxDeer Creek, Mercer, Pennsylvania, USA
  [Rita McGuiston]
  Birth
  x xxx xxxxDeer Creek, Mercer, Pennsylvania, USA
 3. Record information.
  Name
  Rita M Minnis
  [Rita M Minnie]
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxMercer, Pennsylvania, USA
  [Rita M Minnie]
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxMercer, Pennsylvania, USA
 4. U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
  Record information.
  Name
  Rita M Minnis
  Birth
  3 Feb 1912
  Death
  19 Mar 1952
  Birth
  3 Feb 1912
  Death
  19 Mar 1952
  U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current
  Death, Burial, Cemetery & Obituaries
 5. Record information.
  Name
  Rita Mcquiston
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxxMercer, Pennsylvania, USA
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxxMercer, Pennsylvania, USA
 6. Record information.
  Name
  Rita Margaret McQuiston
  Birth
  Death
 7. Record information.
  Name
  Rita Margaret McQuiston
  Birth
  Death
 8. Record information.
  Name
  Rita M Minnis
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxCrawford, Pennsylvania, USA
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxx xxxxxCrawford, Pennsylvania, USA
 9. Record information.
  Name
  Rita Minnis
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  1940 Meadville, Crawford, Pennsylvania, USA
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  1940
  Meadville, Crawford, Pennsylvania, USA
 10. Record information.
  Name
  Rita Margaret McQuiston
  Birth
 11. Record information.
  Name
  Rita Minnis
  Relative
  Relative
  xxxx xxxxx xxxxxx
 12. Record information.
  Name
  Rita McQuiston Minnis
  Birth
  Death
 13. Record information.
  Name
  Miss Margaret Mc-Quiston
  [Miss Margaret McQuiston]
  Marriage
  [Miss Margaret McQuiston]
  Marriage
  xx xxx xxxx
 14. Record information.
  Name
  Miss Margaret Mc-Quiston
  [Miss Margaret McQuiston]
  Marriage
  [Miss Margaret McQuiston]
  Marriage
  xx xxx xxxx
 15. Record information.
  Name
  Lillian M McQuiston
  Birth
  Residence
  Sandy Lake, Pennsylvania, USA
  Birth
  x xxx xxxx
  Residence
  Sandy Lake, Pennsylvania, USA
 16. Record information.
  Name
  Lillian M McQuiston
  Birth
  Residence
  Sandy Lake, Pennsylvania, USA
  Birth
  x xxx xxxx
  Residence
  Sandy Lake, Pennsylvania, USA
 17. Record information.
  Name
  Rose M McQuiston
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxAllegheny, Pennsylvania, USA
  Birth
  Pennsylvania
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxxAllegheny, Pennsylvania, USA
 18. Record information.
  Name
  Margaret E McQuiston
  Residence
  Sandy Lake, Pennsylvania, USA
  Residence
  Sandy Lake, Pennsylvania, USA
 19. Record information.
  Name
  Rita M Minnis
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxPennsylvania, USA
  Residence
  xxxx xxxxxxxxxxPennsylvania, USA
  U.S., City Directories, 1822-1995
  City & Area Directories
 20. Record information.
  Name
  Miss Margaret ME-Quiston
  [Miss Margaret McQuiston]
  Marriage
  [Miss Margaret McQuiston]
  Marriage
  xx xxx xxxx
Results 1-20 of 15,711
 per page